FAQ

Hyppigt stillede spørgsmål

HYPPIGT STILLEDE SPØRGSMÅL

For opdaterede informationer om priser bør du kontakte os direkte, idet prisen på den enkelte parkeringsplads kan variere meget afhængigt af dens placering samt den aktuelle markedssituation.

Investorer som køber parkeringspladser før de opføres, får pladserne til en nedsat pris (dvs. en pris, der er markant lavere end den estimerede markedspris). Dette gør den investorernes pris betydeligt lavere end den forventede pris ved færdigstillelse af parkeringsfaciliteten. På denne måde sikrer man sig så sunde margener som muligt i forhold til profit ved videresalg. Den lave købspris gør også det løbende afkast (fra parkeringsafgifterne) procentuelt højere. For investorerne er prisen for en enkelt parkeringsplads normalt et sted mellem €20,000 og €40,000.

Du har mulighed for at købe en enkelt parkeringsplads eller flere pladser, afhængigt af dine personlige præferencer og investeringsstrategi. Udover det øgede potentiale, er fordelen ved at købe flere parkeringspladser muligheden for at samle dem på ét tinglyst skøde, hvilket medfører færre udgifter til notaren.

Afkast kan genereres på to måder: 1) parkeringsafgifter som betales af kunder, der parkerer deres biler på parkeringspladserne, og 2) værdiforøgelse som kommer fra differencen på parkeringspladsens lave købspris og markedsprisen. Hertil kommer, at nyopførte parkeringspladser generelt har en tendens til at stige i værdi med tiden.

Vi bestræber os på at levere det forventede afkast til vores investorer, men vi kan ikke garantere, at det leveres. Som med alle andre investeringer kan afkastet svinge, idet det afhænger af flere forskellige faktorer. Disse inkluderer bl.a. antallet af kunder der parkerer på pladserne, konkurrencesituationen, den generelle markedssituation, den gennemsnitlige pris kunderne betaler for at parkere m.fl. Antallet af kunder der parkerer på pladserne påvirkes især af udviklingen i passagerantallet, men også af forbedringer i parkeringsanlæggene og mængden af midler der bruges på markedsføring. De sidstnævnte opgaver varetages af CarParkFlys administrationsselskaber og kommer alle investorerne til gode. Som et resultat heraf forventer vi, at den årlige indkomst vil stige med tiden.

Vi angiver altid afkastene i vores projekter som nettoafkast, fordi vi vil bestræber os på at gøre investeringen så transparent som mulig (nettoafkastet er den samlede indkomst, som investeringen har genereret med alle udgifter fratrukket (nettoafkast = afkast – omkostninger).

Alle parkeringspladser købes som en privat, kommerciel ejendomsinvestering med et tinglyst skøde i den individuelle investors eget navn eller i navnet på en investeringsvirksomhed. Parkeringspladserne er med andre ord juridisk ejede af de indviduelle investorer eller investeringsvirksomheder. Dette gør investorerne i stand til når som helst at sælge, udleje eller drive deres egne parkeringspladser, som de vil. På samme måde er investorerne fritstillede til at bruge tredjeparter (ejendomsmæglere, biludlejningsfirmaer osv.) til at sælge, udleje eller drive parkeringspladserne.

Alle investorer er fritstillede til at videresælge deres parkeringspladser, når de vil og som de ønsker. Takket være vores etablerede juridiske procedurer og meget brede netværk af salgspartnere, er salget af parkeringspladserne en meget enkel proces. Hvis investor anmoder om det, er vi også i stand til at markedsføre pladserne. Fordi parkeringspladserne har så konkurrencedygtige priser, når de købes i de tidlige stadier af byggeriet, er vi overbeviste om, at de er gode investeringer, der nemt kan videresælges. Når parkeringsfaciliteterne står færdige, bliver de meget attraktive positioner for fremtidige investorer. Baseret på vores erfaringer fra andre projekter, forventer vi desuden, at mange slutbrugere vil købe deres egne parkeringspladser – især hvis de flyver ofte eller af andre årsager ofte har brug for parkeringspladsen. For denne type investor bliver parkeringspladsen mere kosteffektiv samtidig med at den er en attraktiv personlig investeringsmulighed.

På investors anmodning har CarParkFly mulighed for at videresælge investors parkeringsplads(er). Vi har også mulighed for at videresælge via en af vores salgspartnere.

Når en parkeringsplads videresælges via CarParkFly, markedsfører vi den over for potentielle købere til en pris, der er minimum 20% højere end den oprindelige købspris. De potentielle købere inkluderer slutbrugere (som parkerer på parkeringpladsen), forretningsbrugere, private investorer, investeringsvirksomheder, institutionelle investorer m.fl.

Dine investerede midler håndteres udelukkende af projektets developer, og aldrig af CarParkFly eller nogle af vores salgspartnere.

Nej, CarParkFly opkræver ingen gebyrer. Vær opmærksom på at developeren af vores projekter såvel som vores salgspartnere kan opkræve gebyrer.

De komplette detaljer om lejeindtægter varierer fra projekt til projekt, og kan rekvireres ved at kontakte os eller en af vores salgspartnere. Bemærk venligst at alle diftsomkostninger allerede er fratrukkede fra de procentuelle afkast, der er angivet på vores hjemmeside og på vores prislister.

En parkeringsplads er en langsigtet, aktivbaseret, kommerciel ejendom, der genererer indtægt. Herudover kan den – hvis den analyseres, udvælges og vedligeholdes korrekt – potentielt stige markant i værdi med tiden. Parkeringspladser kan være en glimrende måde at diversificere en investors portefølje på.

Alle vores parkeringsanlæg er udstyrede med professionelle alarmsystemer og videoovervågning. Din parkeringsplads er tilgængelig alle ugens 7 dage og alle parkeringsanlæg har topsikrede ind- og udkørsler, som overvåges 24 timer i døgnet.

Ja, vi opfører kun parkeringsprojekter i lande og områder, hvor den individuelle investor kan få et tinglyst skøde i hans eller hendes navn (eller i navnet på en virksomhed). Skødet udstedes af de lokale myndigheder og registreres altid når projektet står færdigt.

Som nævnt ovenfor får alle investorer et tinglyst skøde i deres eget navn eller i deres virksomheds navn. Skødet udstedes af de lokale myndigheder i det land, hvor parkeringsprojektet befinder sig. Skødet er et bevis på, at man har købt parkeringspladserne. Alle investorer får også en kvittering samt en kontrakt fra projektets developer (det er developeren, der modtager alle betalinger ved købet af parkeringspladserne).

LAV RISIKO

Lufthavnsparkeringer anses for at være en investering med lav risiko.

HØJT AFKAST

Denne investering har potentiale til at give et højt afkast samtidig med at den giver et tilbagevendende afkast.

DIVERSIFICERING

Parkeringspladser kan diversificere din portefølje og dermed sprede din risiko.

PASSIV INVESTERING

CarParkFly håndterer alt det praktiske, hvilket gør dette til en passiv investering.

LAV RISIKO

Lufthavnsparkeringer anses for at være en investering med lav risiko.

HØJT AFKAST

Denne investering har potentiale til at give et højt afkast samtidig med at den giver et tilbagevendende afkast.

DIVERSIFICERING

Parkeringspladser kan diversificere din portefølje og dermed sprede din risiko.

PASSIV INVESTERING

CarParkFly håndterer alt det praktiske, hvilket gør dette til en passiv investering.

Vil du høre mere om investeringen?

Klik her for at kontakte os