FAQ

Hyppigt stillede spørgsmål

HYPPIGT STILLEDE SPØRGSMÅL

For opdaterede informationer om priser bør du kontakte os direkte, idet prisen på den enkelte parkeringsplads kan variere meget afhængigt af dens placering samt den aktuelle markedssituation.

Investorer som køber parkeringspladser før de opføres, får pladserne til en nedsat pris (dvs. en pris, der er markant lavere end den estimerede markedspris). Dette gør den investorernes pris betydeligt lavere end den forventede pris ved færdigstillelse af parkeringsfaciliteten. På denne måde sikrer man sig så sunde margener som muligt i forhold til profit ved videresalg. Den lave købspris gør også det løbende afkast (fra parkeringsafgifterne) procentuelt højere. For investorerne er prisen for en enkelt parkeringsplads normalt et sted mellem €20,000 og €40,000.

Du har mulighed for at købe en enkelt parkeringsplads eller flere pladser, afhængigt af dine personlige præferencer og investeringsstrategi. Udover det øgede potentiale, er fordelen ved at købe flere parkeringspladser muligheden for at samle dem på ét tinglyst skøde, hvilket medfører færre udgifter til notaren.

Afkast kan genereres på to måder: 1) parkeringsafgifter som betales af kunder, der parkerer deres biler på parkeringspladserne, og 2) værdiforøgelse som kommer fra differencen på parkeringspladsens lave købspris og markedsprisen. Hertil kommer, at nyopførte parkeringpladser generelt har en tendens til at stige i værdi med tiden.

De første 2 år er alle investorer er garanterede et afkast på 8% per år. Fra år 3 og fremefter er afkastene ikke længere garanterede, men vil variere og afhænger af flere forskellige faktorer. Disse inkluderer bl.a. antallet af kunder der parkerer på pladserne, konkurrencesituationen, den generelle markedssituation, den gennemsnitlige pris kunderne betaler for at parkere m.fl. Antallet af kunder der parkerer på pladserne påvirkes især af udviklingen i passagerantallet, men også af forbedringer i parkeringsanlæggene og mængden af midler der bruges på markedsføring. De sidstnævnte opgaver varetages af CarParkFlys administrationsselskaber og kommer alle investorerne til gode. Som et resultat heraf forventer vi, at den årlige indkomst vil stige med tiden. I tidligere projekter har investorerne i år 3, 4 og 5 modtaget afkast på over 10% per år i færdigstillede projekter.

Vi angiver altid afkastene i vores projekter som nettoafkast, fordi vi vil bestræber os på at gøre investeringen så transparent som mulig (nettoafkastet er den samlede indkomst, som investeringen har genereret med alle udgifter fratrukket (nettoafkast = afkast – omkostninger). Når du investerer i et CarParkFly-projekt, er udgifterne begrænsede til de årlige service- og administrationsgebyrer.

Alle parkeringpladser købes som en privat, kommerciel ejendomsinvestering med et tinglyst skøde i den individuelle investors eget navn eller i navnet på en investeringsvirksomhed. Parkeringspladserne er med andre ord juridisk ejede af de indviduelle investorer eller investeringsvirksomheder. Dette gøre investorerne i stand til når som helst at sælge, leje eller drive deres egne parkeringspladser, som de vil. På samme måde er investorerne fritstillede til at bruge tredjeparter (ejendomsmæglere, biludlejningsfirmer osv.) til at sælge, leje eller drive parkeringspladserne.

Alle investorer er fritstillede til at videresælge deres parkeringspladser, når de vil og som de ønsker. Takket være vores etablerede juridiske procedurer og meget brede netværk af salgspartnere, er salget af parkeringspladserne en meget enkel proces. Hvis investor anmoder om det, er vi også i stand til at markedsføre pladserne. Fordi parkeringspladserne har så konkurrencedygtige priser, når de købes i de tidlige stadier af byggeriet, er vi overbeviste om, at de er gode investeringer, der nemt kan videresælges. Når parkeringsfaciliteterne står færdige, bliver de meget attraktive positioner for fremtidige investorer. Baseret på vores erfaringer fra andre projekter, forventer vi desuden, at mange slutbrugere vil købe deres egne parkeringspladser – især hvis de flyver ofte eller af andre årsager ofte har brug for parkeringspladsen. For denne type investor bliver parkeringspladsen mere kosteffektiv samtidig med at den er en attraktiv personlig investeringsmulighed.

På investors anmodning har CarParkFly mulighed for at videresælge investors parkeringsplads(er). Ved videresalg pålægges et gebyr på 5% af den totale salgspris. Bemærk venligst at dette gebyr kun gælder videresalg via CarParkFly. Vi har også mulighed for at videresælge via en af vores salgspartnere. I dette tilfælde vil gebyret for videresalg blive opkrævet af vores salgspartner og ikke os. Vær opmærksom på at de enkelte salgspartnere har deres egne priser og betingelser.

Når en parkeringsplads videresælges via CarParkFly, markedsfører vi den over for potentielle købere til en pris, der er minimum 20% højere end den oprindelige købspris. De potentielle købere inkluderer slutbrugere (som parkerer på parkeringpladsen), forretningsbrugere, private investorer, investeringsvirksomheder, institutionelle investorer m.fl.

Dine investerede midler håndteres udelukkende af projektets developer, og aldrig af CarParkFly eller nogle af vores salgspartnere. CarParkFly opkræver alle service- og administrationsgebyrer, og fratrækker dem direkte fra leje- eller parkeringsindtægterne fra parkeringspladsen. Hvis du vælger at videresælge dine parkeringspladser via CarParkFly, vil vi fratrække et salgsgebyr på 5% af den totale salgspris. Vores salgspartnere har deres egne kommissionsordninger.

CarParkFly opkræver to forskellige gebyrer: 1) et servicegebyr og 2) et administrationsgebyr. Disse gebyrer sikrer korrekt drift af dine parkeringspladser, men også vedligeholdelse og opgradering så parkeringsanlægget til enhver tid lever op til CarParkFlys høje standarder. Gebyrerne er på denne måde med til at maksimere parkeringspladsernes indtjeningsevne gennem hele deres levetid som investeringer, men sikrer også et maksimalt afkast til dig som investor. Det er i øvrigt også gebyrerne, der gør investeringen passiv og problemfri.

Bemærk venligst at gebyrerne fratrækkes direkte fra den totale indtægt, som parkeringspladserne skaber via udlejning eller parkeringsafgifter. Dette betyder, at gebyrerne allerede er fratrukket fra de garanterede indtægter de første 2 år og fra de forventede afkast de følgende år.

Størrelsen på service- og administrationsgebyrerne varierer i de enkelte parkeringsprojekter og afhænger især af, hvor projektet ligger og af den overordnede økonomi i projekterne. Du kan få alle informationer omkring gebyrer for de enkelte projekter ved at kontakte os eller en af vores salgspartnere.

Som nævnt ovenfor fratrækker CarParkFly et service- og administrationsgebyr fra parkeringspladsernes indtægter. De komplette detaljer om gebyrer og lejeindtægter varierer fra projekt til projekt, og kan rekvireres ved at kontakte os eller en af vores salgspartnere. Bemærk venligst at alle service- og administrationsgebyrer allerede er fratrukkede fra de procentuelle afkast, der er angivet på vores hjemmeside og på vores prislister.

En parkeringsplads er en langsigtet, aktivbaseret, kommerciel ejendom, der genererer indtægt. Herudover kan den – hvis den analyseres, udvælges og vedligeholdes korrekt – potentielt stige markant i værdi med tiden. Parkeringspladser kan være en glimrende måde at diversificere en investors portefølje på.

Alle vores parkeringsanlæg er udstyrede med professionelle alarmsystemer og videoovervågning. Din parkeringsplads er tilgængelig alle ugens 7 dage og alle parkeringsanlæg har topsikrede ind- og udkørsler, som overvåges 24 timer i døgnet.

Ja, vi opfører kun parkeringsprojekter i lande og områder, hvor den individuelle investor kan få et tinglyst skøde i hans eller hendes navn (eller i navnet på en virksomhed). Skødet udstedes af de lokale myndigheder og registreres altid når projektet står færdigt.

Som nævnt ovenfor får alle investorer et tinglyst skøde i deres eget navn eller i deres virksomheds navn. Skødet udstedes af de lokalte myndigheder i det land, hvor parkeringsprojektet befinder sig. Skødet er et bevis på, at man har købt parkeringspladserne. Alle investorer får også en kvittering samt en kontrakt fra projektets developer (det er developeren, der modtager alle betalinger ved købet af parkeringspladserne).

LAV RISIKO

Lufthavnsparkeringer anses for at være en investering med lav risiko.

HØJT AFKAST

Denne investering har potentiale til at give et højt afkast samtidig med at den giver et tilbagevendende afkast.

DIVERSIFICERING

Parkeringspladser kan diversificere din portefølje og dermed sprede din risiko.

PASSIV INVESTERING

CarParkFly håndterer alt det praktiske, hvilket gør dette til en passiv investering.

LAV RISIKO

Lufthavnsparkeringer anses for at være en investering med lav risiko.

HØJT AFKAST

Denne investering har potentiale til at give et højt afkast samtidig med at den giver et tilbagevendende afkast.

DIVERSIFICERING

Parkeringspladser kan diversificere din portefølje og dermed sprede din risiko.

PASSIV INVESTERING

CarParkFly håndterer alt det praktiske, hvilket gør dette til en passiv investering.

Vil du høre mere om investeringen?

Klik her for at kontakte os