Juridisk ansvarsfraskrivelse

Denne hjemmeside er udelukkende af oplysende karakter og må kun anvendes til informative formål. De informationer, prognoser, forventninger, vurderinger eller estimater, der findes på vores hjemmeside, repræsenterer på ingen måde garantier for fremtidige resultater. Selvom informationen der findes på vores hjemmeside er blevet undersøgt og vurderes at være af rimelig og nøjagtigt karakter, er alle former for ejendomsinvestering af spekulativ natur. CarParkFly og dens tilknyttede agenter (“salgspartnere”, “partnere”) kan ikke garantere nogle former for afkast eller andre indtægter til vores investorer.

Ved at læse og gennemgå informationen på vores hjemmeside, anerkender brugeren, at CarParkFly og dets partnere ikke kan påtage sig noget ansvar i forhold til brugerens investeringer, herunder tab eller skade som følge af brug af informationerne på vores hjemmeside, inklusive fejl, udeladelser o.lign., som måtte kunne føre til en investeringsbeslutning.

Alle investorer skal udføre deres egne undersøgelser, analyser, due diligence, drage deres egne konklusioner og træffe deres egne beslutninger. Alle områder der omhandler skattemæssige- eller specifikke juridiske- eller tekniske spørgsmål, skal rettes til advokater, revisorer, konsulenter eller andre fagfolk med den rette tilladelse, autorisation eller kvalifikation til en sådan rådgivning.

CarParkFly og dets partnere kan under ingen omstændigheder holdes til ansvar for nogle former for direkte, indirekte, specielle eller tilfældige skader af nogen som helst art, som følge af brugen af vores hjemmeside eller informationerne derpå. CarParkFly og dets partnere frasiger sig især ethvert ansvar over for enhver from for garanti eller løfte om, men ikke begrænset til, potentiel profit, afkast, investeringshorisont o.lign.