Juridisk ansvarsfraskrivelse

Denne hjemmeside er kun til generel information. Ingen information, fremadrettede udsagn eller skøn præsenteret heri repræsenterer nogen endelig beslutning om investeringsresultater. Selvom oplysningerne på denne hjemmeside er blevet undersøgt og menes at være rimelige og nøjagtige, er enhver ejendomsinvestering i sin natur spekulativ. CarParkFly d.o.o. (herefter CarParkFly) og/eller dets agenter kan ikke garrantere nogen former for afkast eller investeringstidslinje baseret på de oplysninger, der præsenteres heri.

Angivelsen af dokumentnavne, fotografier og numre på denne hjemmeside er kun til beskrivende formål og binder på ingen måde GNH Real Estate Developments d.o.o. eller CarParkFly eller udgør et kontraktligt eller andet forhold mellem modtageren af ​​dette dokument og GNH Real Estate Developments d.o.o. eller CarParkFly.

Ved at læse og gennemgå oplysningerne på denne hjemmeside, anerkender og accepterer brugeren, at CarParkFly og/eller dets agenter ikke påtager sig og fralægger sig ethvert ansvar over for nogen part for tab eller skade forårsaget af brugen af ​​informationen heri, eller fejl eller udeladelser i informationen indeholdt på denne hjemmeside, for at træffe enhver investeringsbeslutning, uanset om sådanne fejl eller udeladelser skyldes uagtsomhed, ulykke eller anden årsag.

Investorer er forpligtet til at udføre deres egne undersøgelser, analyser, due diligence, drage deres egne konklusioner og træffe deres egne beslutninger. Alle områder vedrørende skatter eller specifikke juridiske eller tekniske spørgsmål bør henvises til advokater, revisorer, konsulenter, mæglere eller andre fagfolk, der er licenseret, kvalificeret eller autoriseret til at yde sådan rådgivning.

Under ingen omstændigheder er CarParkFly og/eller dets agenter ansvarlige over for nogen part for nogen direkte, indirekte, særlige, tilfældige- eller følgeskader af nogen art, der måtte opstå som følge af brugen af ​​denne hjemmeside eller enhver information indeholdt heri. CarParkFly og/eller dets agenter fraskriver sig specifikt enhver garanti, inklusive, men ikke begrænset til, angivne eller underforståede potentielle overskud, afkast eller investeringstidslinjer, der er diskuteret eller henvist til heri.

Investeringskontrakter

Hver kunde får på dennes anmodning og forud for indgåelsen af ​​investeringskontrakten en frist på femten dage til at gennemgå kontrakten, som præsenterer et uforpligtende tilbud. Fristen for gennemgang af kontrakten starter fra det øjeblik, forslaget til investeringskontrakten sendes til kunden, hvilket gør det muligt for modtageren at gennemgå den omhyggeligt og sætte sig ind i dens juridiske konsekvenser og/eller at ansætte en juridisk ekspert til at fortolke den.