Sådan køber du en parkeringsplads

Sådan køber du en parkeringsplads

“At blive ejer af en parkeringsplads i CarParkFly betyder, at du har kontrollen; du bestemmer selv, hvordan din parkeringsplads bruges. Du kan leje den ud, sælge den eller endda bruge den selv.”

“At blive ejer af en parkeringsplads i CarParkFly betyder, at du har kontrollen; du bestemmer selv, hvordan din parkeringsplads bruges. Du kan leje den ud, sælge den eller endda bruge den selv.”

Enkel købsproces

Uanset om du er kroatisk statsborger eller indbygger i et andet EU-land, er det ret nemt at købe en parkeringsplads i CarParkFly. Hvis du ikke er EU-borger, er processen en smule mere kompliceret og vil kræve specialistrådgivning. For EU-borgere og virksomheder i EU har vi en strømlinet købsproces, der involverer 3 enkle trin:

Underskriv en kommerciel samarbejdsaftale

For at købe en parkeringsplads skal du i første omgang underskrive en kommerciel samarbejdsaftale med ejendomsudvikleren. Formålet med denne aftale er at etablere og beskrive forholdet mellem køber (dig) og sælger (udvikler). Aftalens grundlag er, at du indgår et gensidigt samarbejde med ejendomsudvikleren omkring investeringen i CarParkFly-projektet. Dette gensidige samarbejde er en nødvendighed, da projektet ikke er afsluttet på købstidspunktet. Aftalen beskriver også hver underskrivende parts rettigheder og forpligtelser sammen med de involverede parters fælles mål: nemlig færdiggørelsen af ​​projektet samt overdragelsen af ​​ejendomsretten til parkeringspladsen til dig.

Overfør købesummen

Midlerne til købet af parkeringspladsen skal overføres direkte til ejendomsudvikleren, som er ejer af grunden, hvor projektet opføres. Dette kvalificerer købet som en direkte ejendomshandel og sikrer maksimal gennemsigtighed i købsprocessen. Købesummen overføres i to rater: en første rate på €10.000 og en anden rate på €13.000 (i alt €23.000) per parkeringsplads. Fra det øjeblik du har betalt første rate, er du den retmæssige ejer af parkeringspladsen, hvilket giver dig ret til at sælge den og indgå erhvervsaftaler om fremtidig brug af parkeringspladsen. Anden rate skal naturligvis betales rettidigt i henhold til din aftale med ejendomsudvikleren for at beholde ejerskabet af parkeringspladsen.

Underskriv skødet og købsaftalen

Når byggeriet af projektet er færdigt, vil du modtage et skøde, der beviser dit ejerskab af parkeringspladsen. Skødet er udstedt af de lokale myndigheder og også officielt tinglyst. Skødet skal være underskrevet af både køber (dig) og sælger (udbygger) af parkeringspladsen. Skødet skal underskrives på en af ​​følgende måder: 1) du underskriver det foran en notar i Kroatien eller 2) du underskriver en fuldmagt, der giver en advokat ret til at underskrive på dine vegne. Du kan vælge selv at udpege denne advokat eller bruge en advokat udpeget af bygherren.

Du vil også modtage en endelig købsaftale, der beskriver alle detaljer om den købte parkeringsplads. Denne aftale kan først indgås, når projektet er leveret, da visse detaljer ikke kan specificeres før byggearbejdet er afsluttet.

Når de tre trin ovenfor er gennemført, har du adgang til din parkeringsplads. De praktiske detaljer vedrørende din fysiske adgang til parkeringspladssen vil blive arrangeret af udvikleren.

Enkel købsproces

Uanset om du er kroatisk statsborger eller indbygger i et andet EU-land, er det ret nemt at købe en parkeringsplads i CarParkFly. Hvis du ikke er EU-borger, er processen en smule mere kompliceret og vil kræve specialistrådgivning. For EU-borgere og virksomheder i EU har vi en strømlinet købsproces, der involverer 3 enkle trin:

Underskriv en kommerciel samarbejdsaftale

For at købe en parkeringsplads skal du i første omgang underskrive en kommerciel samarbejdsaftale med ejendomsudvikleren. Formålet med denne aftale er at etablere og beskrive forholdet mellem køber (dig) og sælger (udvikler). Aftalens grundlag er, at du indgår et gensidigt samarbejde med ejendomsudvikleren omkring investeringen i CarParkFly-projektet. Dette gensidige samarbejde er en nødvendighed, da projektet ikke er afsluttet på købstidspunktet. Aftalen beskriver også hver underskrivende parts rettigheder og forpligtelser sammen med de involverede parters fælles mål: nemlig færdiggørelsen af ​​projektet samt overdragelsen af ​​ejendomsretten til parkeringspladsen til dig.

Overfør købesummen

Midlerne til købet af parkeringspladsen skal overføres direkte til ejendomsudvikleren, som er ejer af grunden, hvor projektet opføres. Dette kvalificerer købet som en direkte ejendomshandel og sikrer maksimal gennemsigtighed i købsprocessen. Købesummen overføres i to rater: en første rate på €10.000 og en anden rate på €13.000 (i alt €23.000) per parkeringsplads. Fra det øjeblik du har betalt første rate, er du den retmæssige ejer af parkeringspladsen, hvilket giver dig ret til at sælge den og indgå erhvervsaftaler om fremtidig brug af parkeringspladsen. Anden rate skal naturligvis betales rettidigt i henhold til din aftale med ejendomsudvikleren for at beholde ejerskabet af parkeringspladsen.

Underskriv skødet og købsaftalen

Når byggeriet af projektet er færdigt, vil du modtage et skøde, der beviser dit ejerskab af parkeringspladsen. Skødet er udstedt af de lokale myndigheder og også officielt tinglyst. Skødet skal være underskrevet af både køber (dig) og sælger (udbygger) af parkeringspladsen. Skødet skal underskrives på en af ​​følgende måder: 1) du underskriver det foran en notar i Kroatien eller 2) du underskriver en fuldmagt, der giver en advokat ret til at underskrive på dine vegne. Du kan vælge selv at udpege denne advokat eller bruge en advokat udpeget af bygherren.

Du vil også modtage en endelig købsaftale, der beskriver alle detaljer om den købte parkeringsplads. Denne aftale kan først indgås, når projektet er leveret, da visse detaljer ikke kan specificeres før byggearbejdet er afsluttet.

Når de tre trin ovenfor er gennemført, har du adgang til din parkeringsplads. De praktiske detaljer vedrørende din fysiske adgang til parkeringspladssen vil blive arrangeret af udvikleren.