FAQ

Ofte stillede spørgsmål

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Købsproces og betalinger

Prisen for en parkeringsplads er €23.000.

Den eneste accepterede betalingsmetode til køb af parkeringspladser i CarParkFly eller andre projeker fra projektudvikleren er bankoverførsler. Når midlerne overføres, skal navnet på bankkontoen være identisk med det navn kontrakten underskrives med.

Bemærk venligst at vi ikke accepterer betalinger i kontanter, kryptovaluta eller nogle andre alternative betalingsmetoder.

Ja, du kan reservere en parkeringsplads ved at betale et depositum på €1.000. Dette leder til et af følgende to scenarier:

 • Hvis du vælger at betale den første rate bliver depositummet (€1.000) trukket fra den første rate (€10.000).
 • Hvis du vælger ikke at betale den første rate bliver depositummet (€1.000) refunderet.

Ja, den normale procedure for betaling er at betale købsprisen i to rater: en første rate på €10.000 og en anden rate på €13.000. Der er tre måneder mellem de to rater. Der er også mulighed for at betale den totale sum på en gang.

Hvis du ikke betaler den anden rate, er du berettiget til en refusion på 5% af din første rate ifølge kontrakten med projektudvikleren.

Ved køb af parkeringspladser skal du følge betalingsanvisningerne fra projektudvikleren (GNH Real Estate Developments d.o.o.). Midlerne til købet skal overføres direkte til projektudvikleren, som er ejer af de parkeringspladser, du køber, og projektet som helhed. Dette kvalificerer købet som en direkte ejendomshandel og sikrer maksimal gennemsigtighed i købsprocessen.

Dine midler håmndteres udelukkende af projektudvikleren, og aldrig af CarParkFly d.o.o. eller nogen af vores samarbejdspartnere.

Nej, CarParkFly Split og projektudvikleren opkræver ingen gebyrer eller øvrige omkostninger.

Hvis du vælger at lade CarParkFly administrere udlejningen af ​​din parkeringsplads, vil der påløbe visse gebyrer. Se yderligere information i afsnittet “Hvad koster det at leje en parkeringsplads ud?” nedenunder.

Som bevis på ejerskab af din parkeringsplads modtager du et officielt skøde i din virksomheds navn. Skødet er tinglyst på det lokale tinglysningskontor og er udstedt af myndighederne. Du modtager også en kvittering for betaling og en købskontrakt fra projektudvikleren.

Skødet vil blive udstedt ved levering af projektet (dvs. når konstruktionen er færdig).

Ved køb af parkeringspladser før byggeriet er færdigt (et off-plan køb), skal du underskrive to kontrakter:

 • Kommerciel samarbejdsaftale: Denne aftale etablerer og beskriver forholdet mellem dig og projektudvikleren. Af aftalen fremgår det, at dit køb  defineres som et samarbejde med ejendomsuvikleren i CarParkFly-projektet. Dette gensidige samarbejde er nødvendigt, da projektet ikke er afsluttet på købstidspunktet. Aftalen beskriver også hver enkelt kontraherende parts rettigheder og forpligtelser sammen med de involverede parters fælles mål, som i sidste ende er færdiggørelsen af ​​projektet samt overdragelsen af ​​ejendomsretten til parkeringspladsen til dig.
 • Købsaftale: Når byggeriet af projektet er færdigt, vil du modtage en endelig købsaftale, der skitserer alle detaljer for den købte parkeringsplads. Denne aftale kan først indgås, når projektet er leveret, da visse detaljer ikke kan specificeres før byggearbejdet er afsluttet.

Udlejning, salg og brug af parkeringsplads

Ja, der er to mulige måder at skabe afkast på: 1) ved at leje parkeringspladsen ud til andre brugere og 2) ved at sælge den med fortjeneste. Du kan læse mere om udlejning og salg af din parkeringsplads i svarene på spørgsmålene “Må jeg leje min parkeringsplads til andre brugere?” og “Kan jeg sælge min parkeringsplads?” nedenunder.

NB: Vi kan ikke på nogen måde garantere, at din(e) parkeringsplads(er) vil generere noget afkast. Som med alle andre investeringer er der risici involveret, og vi anbefaler, at du søger uafhængig rådgivning hos en professionel investeringsrådgiver, inden du køber en eller flere parkeringspladser i vores anlæg.

Ja, da du er ejer af parkeringspladsen, kan du frit udleje den, som du vil og desuden indgå enhver form for lejeaftale, du ønsker. Parkeringsanlæggets almindelige brugerbetingelser skal naturligvis respekteres. De generelle brugerbetingelser kan fås ved at kontakte os.

Med hensyn til udlejning har du tre muligheder:

 • Administrationsaftale (CarParkFly håndterer udlejningen for dig)
 • Tredjeparts serviceudbyder (en tredjepart håndterer udlejningen for dig)
 • Egen håndtering af parkeringsplads(er) (du håndterer selv udlejning)

CarParkFly tilbyder at administrere udlejningen af ​​din parkeringsplads for dig. Lejen er eksklusiv, hvilket betyder, at CarParkFly vil håndtere alle lejemål uden mulighed for brug for ejeren. Betingelserne for dette samarbejde er beskrevet i en særlig aftale (Administrationsaftale), som kan fås ved at kontakte os. Bemærk venligst, at valget om at gøre brug af vores udlejningstjenester alene er dit, og at ingen parkeringspladsejere er forpligtet til at indgå lejeaftaler vedrørende deres parkeringspladser.

Hvis du vælger selv at varetage udlejningen af parkeringspladsen til andre brugere, vil det være nødvendigt at lave nogle mindre praktiske aftaler med CarParkFly vedrørende brugen af ​​din(e) parkeringsplads(er), da størstedelen af ​​parkeringspladserne i anlægget vil blive varetaget af CarParkFly. De praktiske ordninger er beskrevet i Administrationsaftalen. Dit potentielle afkast vil afhænge af flere faktorer såsom lejeprisen, antallet af udlejninger, sæsonudsving, den generelle markedssituation mv., men også din markedsføringsindsats, udgifter i forbindelse med udlejningen mv.

Administrationsaftalen er en tilvalgsaftale, som giver dig mulighed for at optjene passiv indkomst gennem leje af din parkeringsplads. Aftalen indgås mellem dig og CarParkFly d.o.o.,og skitserer hver enkelt aftaleparts rettigheder og forpligtelser i samarbejdet. Hvis du vælger at underskrive Administrationsaftalen, vil CarParkFly håndtere alle udlejninger og yderligere tjenester for dig.

Hvis du har underskrevet Administrationsaftalen, vil du kunne drage fordel af en næsten ligelig fordeling (allokering) af de lejeindtægter, som CarParkFly håndterer. Alle indtægter fordeles så ligeligt som muligt blandt de p-pladsejere, der har underskrevet aftalen.

Yderligere tjenester (såsom bilvask/rengøring) er forbundet med de specifikke lejemål, de er booket med. Omsætningen, de genererer, henføres til den enkelte parkeringspladsejer, som ejer den parkeringsplads, der bruges til den specifikke udlejning og tillægsydelser.

Hvis du ikke har underskrevet Administrationsaftalen, vil du ikke kunne drage fordel af tildelingen af ​​udlejninger fra CarParkFly, men skal selv sørge for og håndtere alle dine udlejninger. Øvrige tjenester skal også leveres og håndteres af dig selv.

Din indtægt er udelukkende baseret på leje og yderligere tjenester relateret til din(e) specifikke parkeringsplads(er).

Hvis du har underskrevet Administrationsaftalen, er din indtægt baseret på de tildelte udlejninger og tillægsydelser på dine parkeringspladser og er underlagt de beregninger, der er beskrevet i nedenstående afsnit “Hvordan beregnes omsætningen af ​​CarParkFly?”.

Hvis du ikke har underskrevet Administrationsaftalen, vil du ikke kunne drage fordel af tildelingen af ​​lejemål fra CarParkFly, men du er selv ansvarlig for at generere indtægterne.

Hver parkeringspladsejer, der har underskrevet Administrationsaftalen, er berettiget til en procentdel af indtægten genereret af vedkommendes parkeringsplads(er). Beregningen af ​​indtægtsprocenten er baseret på 1) indtægterne fra udlejningen og tillægsydelserne og 2) udgifterne relateret til parkeringspladserne:

 1. Omsætningen omfatter alle typer indtægter, herunder leje, bilvask/rengøringsservices og andre tillægsydelser.
 2. Udgifterne omfatter alle udgifter vedrørende driften af ​​parkeringsanlægget og opgøres af revisoren i CarParkFly d.o.o. ved regnskabsårets udgang. Hver ejers udgifter opgøres ved at dividere de samlede driftsudgifter med antallet af ejede parkeringspladser. De merudgifter, der er knyttet til eventuelle tillægsydelser til de enkelte p-pladser, tages i betragtning og henføres til den pågældende p-pladsejer i beregningerne.

Alle lejeindtægter – med og uden tillægsydelser – fordeles så ligeligt som muligt mellem de enkelte p-pladsejere for at fordele indtægter og vedligeholdelsesomkostninger så jævnt og retfærdigt som muligt.

Udbetaling af indtægten til parkeringspladsejeren sker én gang årligt til ejerens konto.

Nej, den interne placering af parkeringspladsen gør ingen forskel i forhold til lejeindtægter eller afkast, da alle udlejninger fordeles ligeligt mellem de parkeringspladsejere, der har underskrevet Administrationsaftalen. Øvrige ydelser som bilvask/rengøring vil også blive fordelt så ligeligt som muligt mellem parkeringspladsejerne.

Ja, da du er ejer af parkeringspladsen, har du ret til selv at bruge den.

Din ret til brug af din parkeringsplads er underlagt de almindelige brugerbetingelser, som kan fås ved at kontakte os. Din ret til brug af din parkeringsplads kan også blive påvirket, hvis du vælger at indgå en aftale om brugen af ​​din parkeringsplads med CarParkFly eller nogen anden.

Hvis du vælger at underskrive Administrationsaftalen, mister du din ret til at bruge din parkeringsplads, da al udlejning vil blive håndteret af CarParkFly. I dette tilfælde skal parkeringspladsen under alle omstændigheder være tilgængelig for CarParkFlys kunder i henhold til Administrationsaftalen, og delvis brug/udlejning er derfor ikke en mulighed.

Vælger du at lade en tredjeparts serviceudbyder stå for udlejningen, kan delvis brug/udlejning være en mulighed, men dine muligheder for selv at bruge parkeringspladsen vil udelukkende afhænge af din aftale med tredjeparts serviceudbyderen.

Vælger du selv at stå for udlejningen, er delvis brug/udlejning en mulighed, da du alene bestemmer, hvem der til enhver tid skal bruge din parkeringsplads.

Vælger du selv at klare udlejningen af ​​din parkeringsplads, vil de dermed forbundne omkostninger afhænge af din egen forretningssans.

Vælger du at lade CarParkFly stå for udlejningen af ​​din parkeringsplads, skal du underskrive en skriftlig aftale (Administrationsaftale), som beskriver alle udgifter i forhold til forvaltningen af ​​parkeringspladserne. Denne aftale kan fås ved at kontakte os.

Ja, da du er ejer af parkeringspladsen, kan du frit sælge den, når du vil, og bruge enhver mægler efter eget valg. Bemærk, at du alene er ansvarlig for at beregne salgsprisen, finde køber og håndtere salgstransaktionen. Du er også ansvarlig for eventuelle udgifter eller ekstra omkostninger i forbindelse med salget, såsom notarafgifter, skatter mv.

CarParkFly er ikke forpligtet til at bistå ejerne af parkeringspladserne med at finde potentielle købere eller deltage i nogen anden salgsrelateret aktivitet.

OBS: Vi kan ikke på nogen måde garantere, at din(e) parkeringsplads(er) vil generere noget afkast. Som med alle andre investeringer er der risici involveret, og vi anbefaler, at du søger uafhængig rådgivning hos en professionel investeringsrådgiver, før du køber en eller flere parkeringspladser i vores anlæg. Vi anbefaler på det kraftigste, at du udfører din egen due diligence, før du foretager nogle købsbeslutninger.

Ja, du har ret til at sælge parkeringspladsen, selvom du kun har betalt 1. rate. Dette er muligt, fordi projektudvikleren betragter dig som ejer af ejendommen på dette tidspunkt. Hvis du sælger din parkeringsplads, skal køberen overføre købesummen direkte til dig og ikke til projektudvikleren. Den officielle overdragelse af ejendomsretten (som omfatter udstedelse af skøde og registrering i tinglysningen) vil ikke ske før færdiggørelsen af projektet.

Der er ingen overordnet exitstrategi for parkeringsanlægget som sådan, da alle parkeringspladser vil være ejet af individuelle investorer eller virksomheder, når projektet leveres. CarParkFly og projektudvikleren udelukker dog ikke muligheden for at sælge hele parkeringsanlægget til én investor eller operatør. Dette vil kræve accept fra alle individuelle ejere af parkeringspladserne for at sælge deres parkeringspladser til den foreslåede pris og betingelser. Det betyder med andre ord, at salget ikke kan gennemføres, hvis en eller flere ejere af parkeringspladser erklærer sig uenige i de foreslåede vilkår.

De mulige exitstrategier for den enkelte investor kan opsummeres til følgende:

 • Individuelt salg: Den enkelte p-pladsejer sælger selv sin p-plads eller gennem en mægler efter eget valg. P-pladsejeren varetager alle praktiske aspekter af salget.
 • Salg af hele parkeringsanlægget: Hele parkeringsanlægget sælges til én køber, hvilket kræver accept fra alle individuelle p-pladsejere. CarParkFly og projektudvikleren bistår med det praktiske i salget, men parkeringspladsejerne forventes at deltage i salgsprocessen.

Diverse

Det overordnede formål med at købe en parkeringsplads i CarParkFly kan enten være 1) at benytte den selv eller 2) at langtidsudleje den til slutbrugere. Udlejningen af ​​parkeringspladsen kan være grundlaget for et årligt lejeudbytte.

OBS: Vi kan ikke på nogen måde garantere at din(e) parkeringsplads(er) vil generere noget afkast. Som med alle andre investeringer er der risici involveret, og vi anbefaler, at du søger uafhængig rådgivning hos en professionel investeringsrådgiver, før du køber en eller flere parkeringspladser i vores anlæg. Vi anbefaler på det kraftigste, at du udfører din egen due diligence, før du træffer købsbeslutninger.

Projektudvikleren GNH Real Estate Developments d.o.o. ejer projektet. Dette omfatter grunden, som projektet opføres på, samt selve projektet.

Når du køber en parkeringsplads, bliver du ejer af den enkelte parkeringsplads. Ejendomsretten giver dig alle rettigheder til parkeringspladsen, herunder ret til selv at sælge den, leje den ud og bruge den.

Efter færdiggørelsen af projektet vil alle parkeringspladser være ejet af enkeltpersoner eller virksomheder. Projektudvikleren vil eje ethvert område, der ikke er kontraktligt specificeret som ejet af andre personer eller virksomheder, herunder – men ikke begrænset til – fællesarealerne og udendørsarealerne.

Siden slutningen af ​​2020 har Leo Penovic været projektleder på projektet. Leo Penovic medbringer 25 års erfaring som civilingeniør og projektleder på adskillige store projekter såsom Arena Centar Zagreb (€245 millioner).

Arkitekterne på projektet er firmaet Roje Arhitektura d.o.o., der har leveret alle tekniske tegninger og indsendt alle officielle ansøgninger (særlige betingelser, byggetilladelse mv.).

I byggefasen frem til levering er projektet forsikret af entreprenøren.

Fra tidspunktet hvor projektet er afleveret, er de enkelte p-pladsejere ansvarlige for at forsikre deres egen ejendom. Til den tid er det muligt at tegne ejendomsforsikring (mod risici for ejendommen som jordskælv, oversvømmelse, brand osv.), ejendomsejeres ansvar osv. Nogle forsikringsselskaber tilbyder endda ejendomsforsikringer samt forsikringer af tabt fortjeneste (hvis ejendommen udlejes).

CarParkFly vil have moderne alarmsystemer og videoovervågning af høj kvalitet, som monitoreres af et af de førende sikkerhedsfirmaer i Kroatien. Parkeringsfaciliteterne vil have sikre indgang- og udgangssystemer, der ligeledes vil være overvåget døgnet rundt.

Når en fælles beslutning skal træffes har parkeringsejerne mulighed for at deltage i en online videokonference arrangeret af CarParkFly. Alle ejere af parkeringspladser vil blive inviteret til mødet og få besked om resultatet af mødet via mail. Deltagelse i konferencen, såvel som det at afgive stemme, er valgfrit for alle ejere af parkeringspladser.

Selve beslutningstagningen er baseret på et demokratisk princip, hvor hver parkeringspladsejer har valgrettigheder baseret på antallet af parkeringspladser vedkommende ejer (eksempelvis giver ejerskab over 1 parkeringsplads ret til 1 stemme, mens ejerskab over 5 parkeringspladser giver 5 stemmer). Alle ejere af parkeringspladser har ret til at foreslå deres egen løsning til en aktuel beslutning uanset hvor mange parkeringspladser man ejer. Den foreslåede løsning med de fleste stemmer er den løsning, der vedtages.

Ejere af parkeringspladser, som har underskrevet Administrationsaftalen vil – i overensstemmelse med aftalen – blive repræsenteret af CarParkFly, som træffer alle beslutninger på deres vegne. Det betyder at alle ejere af parkeringspladser, som lader CarParkFly håndtere udlejningen af deres parkeringspladser, samtidig giver deres stemmeret til CarParkFly og lader CarParkFly tage alle fælles beslutninger på deres vegne.