CarParkFly Split

AFKASTMODEL

CarParkFly Split

AFKASTMODEL

CarParkFly Split

Minimumsinvestering:€23.000 (€10.000 i indskud)
Forventet afkast år 1 - 2:16% (8% per år de første 2 år)
Forventet afkast år 1 - 5:50% (akkumuleret over 5 år)
Potentielle kilder til afkast:Lejeindtægt og værdistigning
Markedsstørrelse:$12.6 milliarder (estimeret af Colliers)
Minimumsinvestering:€23.000 (€10.000 i indskud)
Forventet afkast år 1 - 2:16% (8% per år de første 2 år)
Forventet afkast år 1 - 5:50% (akkumuleret over 5 år)
Potentielle kilder til afkast:Lejeindtægt og værdistigning
Markedsstørrelse:$12.6 milliarder (estimeret af Colliers)

Vær opmærksom på at forventningerne til afkast udelukkende er gældende for CarParkFly Split-projektet.

Forventede afkast

Figuren ovenfor viser de forventede afkast ved investering i én parkeringsplads i CarParkFly Split-projektet.

Bortset fra den lejeindtægt der ses ovenfor, er det også muligt at opnå en profit ved at videresælge parkeringspladsen. Vores forventninger over en 5-årig periode er, at markedsprisen på en parkeringsplads i  CarParkFly Split-projektet vil stige med 5 – 20%. Dette er ensbetydende med en værdistigning på 5 – 20% og dermed en tilsvarende profit ved videresalg.

Forventede afkast

Figuren ovenfor viser de forventede afkast ved investering i én parkeringsplads i CarParkFly Split-projektet.

Bortset fra den lejeindtægt der ses ovenfor, er det også muligt at opnå en profit ved at videresælge parkeringspladsen. Vores forventninger over en 5-årig periode er, at markedsprisen på en parkeringsplads i  CarParkFly Split-projektet vil stige med 5 – 20%. Dette er ensbetydende med en værdistigning på 5 – 20% og dermed en tilsvarende profit ved videresalg.

Investeringsoversigt

År 1 & 2 (8% forventet afkast per år)

Antal parkeringspladserKøbsprisLejeindtægt
Parkeringsplads x 1€23.000€3.680
Parkeringsplads x 2€46.000€7.360
Parkeringsplads x 3€69.000€11.040
Parkeringsplads x 4€92.000€14.720
Parkeringsplads x 5€115.000€18.400
Total investeringIndtægt år 1 + 2

År 3 & 4 (10,7% forventet afkast per år)

Antal parkeringspladserKøbsprisLejeindtægt
Parkeringsplads x 1€23.000€5.822
Parkeringsplads x 2€46.000€11.644
Parkeringsplads x 3€69.000€17.466
Parkeringsplads x 4€92.000€23.288
Parkeringsplads x 5€115.000€29.110
Total investeringIndtægt år 3 + 4

År 5 (12,1% forventet afkast)

Antal parkeringspladserKøbsprisLejeindtægt
Parkeringsplads x 1€23.000€3.210
Parkeringsplads x 2€46.000€6.420
Parkeringsplads x 3€69.000€9.630
Parkeringsplads x 4€92.000€12.840
Parkeringsplads x 5€115.000€16.050
Total investeringIndtægt år 5

Investeringsoversigt

År 1 & 2

8% forventet afkast per år

Antal p-pladserKøbsprisLeje-indtægt
P-plads x 1€23.000€3.680
P-plads x 2€46.000€7.360
P-plads x 3€69.000€11.040
P-plads x 4€92.000€14.720
P-plads x 5€115.000€18.400
Total investeringIndtægt år 1 + 2

År 3 & 4

10,7% forventet afkast per år

Antal p-pladserKøbsprisLeje-indtægt
P-plads x 1€23.000€5.822
P-plads x 2€46.000€11.644
P-plads x 3€69.000€17.466
P-plads x 4€92.000€23.288
P-plads x 5€115.000€29.110
Total investeringIndtægt år 3 + 4

År 5

12,1% forventet afkast

Antal p-pladserKøbsprisLeje-indtægt
P-plads x 1€23.000€3.210
P-plads x 2€46.000€6.420
P-plads x 3€69.000€9.630
P-plads x 4€92.000€12.840
P-plads x 5€115.000€16.050
Total investeringIndtægt år 5

Kontakt os i dag

Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller vil høre mere om en konkret investeringsmulighed.