CarParkFly Split

AFKASTMODEL

CarParkFly Split

AFKASTMODEL

CarParkFly Split

Minimumsinvestering:€23.000 (€10.000 i indskud)
Forventet afkast år 1 - 2:16% (8% per år de første 2 år)
Forventet afkast år 1 - 5:49% (akkumuleret over 5 år)
Potentielle kilder til afkast:Lejeindtægt og værdistigning
Markedsstørrelse:$12.6 milliarder (estimeret af Colliers)
Minimumsinvestering:€23.000 (€10.000 i indskud)
Forventet afkast år 1 - 2:16% (8% per år de første 2 år)
Forventet afkast år 1 - 5:49% (akkumuleret over 5 år)
Potentielle kilder til afkast:Lejeindtægt og værdistigning
Markedsstørrelse:$12.6 milliarder (estimeret af Colliers)

Vær opmærksom på at forventningerne til afkast udelukkende er gældende for CarParkFly Split-projektet.

Forventede afkast

Figuren ovenfor viser de forventede afkast ved investering i én parkeringsplads i CarParkFly Split-projektet.

Bortset fra den lejeindtægt der ses ovenfor, er det også muligt at opnå en profit ved at videresælge parkeringspladsen. Vores forventninger over en 5-årig periode er, at markedsprisen på en parkeringsplads i  CarParkFly Split-projektet vil stige med 5 – 20%. Dette er ensbetydende med en værdistigning på 5 – 20% og dermed en tilsvarende profit ved videresalg.

Forventede afkast

Figuren ovenfor viser de forventede afkast ved investering i én parkeringsplads i CarParkFly Split-projektet.

Bortset fra den lejeindtægt der ses ovenfor, er det også muligt at opnå en profit ved at videresælge parkeringspladsen. Vores forventninger over en 5-årig periode er, at markedsprisen på en parkeringsplads i  CarParkFly Split-projektet vil stige med 5 – 20%. Dette er ensbetydende med en værdistigning på 5 – 20% og dermed en tilsvarende profit ved videresalg.

Investeringsoversigt

År 1 & 2 (8% forventet nettoafkast per år)

Antal parkeringspladserKøbsprisLejeindtægtGebyrerNettolejeindtægt
Parkeringsplads x 1€23.000€3.680-€3.680
Parkeringsplads x 2€46.000€7.360-€7.360
Parkeringsplads x 3€69.000€11.040-€11.040
Parkeringsplads x 4€92.000€14.720-€14.720
Parkeringsplads x 5€115.000€18.400-€18.400
Akkumulerede værdierTotal investeringIndtægt år 1 + 2Udgifter år 1 + 2Nettoindtægt år 1 + 2

År 3 & 4 (10,7% forventet nettoafkast per år)

Antal parkeringspladserKøbsprisLejeindtægtGebyrerNettolejeindtægt
Parkeringsplads x 1€23.000€5.822€900€4.922
Parkeringsplads x 2€46.000€11.644€1.800€9.844
Parkeringsplads x 3€69.000€17.466€2.700€14.766
Parkeringsplads x 4€92.000€23.288€3.600€19.688
Parkeringsplads x 5€115.000€29.110€4.500€24.610
Akkumulerede værdierTotal investeringIndtægt år 3 + 4Udgifter år 3 + 4Nettoindtægt år 3 + 4

År 5 (12% forventet nettoafkast)

Antal parkeringspladserKøbsprisLejeindtægtGebyrerNettolejeindtægt
Parkeringsplads x 1€23.000€3.210€450€2.760
Parkeringsplads x 2€46.000€6.420€900€5.520
Parkeringsplads x 3€69.000€9.630€1.350€8.280
Parkeringsplads x 4€92.000€12.840€1.800€11.040
Parkeringsplads x 5€115.000€16.050€2.250€13.800
Total investeringIndtægt år 5Udgifter år 5Nettoindtægt år 5

Investeringsoversigt

År 1 & 2

8% forventet nettoafkast per år

Antal p-pladserKøbsprisLeje-indtægtGebyrerNettoleje-indtægt
P-plads x 1€23.000€3.680-€3.680
P-plads x 2€46.000€7.360-€7.360
P-plads x 3€69.000€11.040-€11.040
P-plads x 4€92.000€14.720-€14.720
P-plads x 5€115.000€18.400-€18.400
Akku-mulerede værdierTotal investeringIndtægt år 1 + 2Udgifter år 1 + 2Netto-indtægt år 1 + 2

År 3 & 4

10,7% forventet nettoafkast per år

Antal p-pladserKøbsprisLeje-indtægtGebyrerNettoleje-indtægt
P-plads x 1€23.000€5.822€900€4.922
P-plads x 2€46.000€11.644€1.800€9.844
P-plads x 3€69.000€17.466€2.700€14.766
P-plads x 4€92.000€23.288€3.600€19.688
P-plads x 5€115.000€29.110€4.500€24.610
Akku-mulerede værdierTotal investeringIndtægt år 3 + 4Udgifter år 3 + 4Netto-indtægt år 3 + 4

År 5

12% forventet nettoafkast

Antal p-pladserKøbsprisLeje-indtægtGebyrerNettoleje-indtægt
P-plads x 1€23.000€3.210€450€2.760
P-plads x 2€46.000€6.420€900€5.520
P-plads x 3€69.000€9.630€1.350€8.280
P-plads x 4€92.000€12.840€1.800€11.040
P-plads x 5€115.000€16.050€2.250€13.800
Total investeringIndtægt år 5Udgifter år 5Netto-indtægt år 5

Kontakt os i dag

Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller vil høre mere om en konkret investeringsmulighed.