Ansvarsfraskrivelse

Denne nettsiden er rent informativ og må kun brukes til informasjonsformål. Informasjonen, prognosene, forventningene, estimatene eller estimatene som er funnet på vår nettside, representerer på ingen måte garantier for fremtidige resultater. Selv om informasjonen som er funnet på vår nettside, har blitt undersøkt og vurdert å være av rimelig og nøyaktig karakter, er alle former for eiendomsinvestering av spekulativ natur. CarParkFly og dets tilknyttede selskaper (“salgspartnere”, “partnere”) kan ikke garantere noen avkastning eller andre inntekter til våre investorer.

Ved å lese og vurdere informasjonen på våre nettsider, erkjenner brukeren at CarParkFly og partnerne ikke kan akseptere noe ansvar i forhold til brukerens investering, inkludert eventuelle tap eller skade som følge av bruk av informasjonen på vår side, inkludert feil, utelatelser o. på samme måte som kan føre til en investeringsbeslutning.

Alle investorer må gjennomføre egne undersøkelser, analyser, due diligence, trekke sine egne konklusjoner og ta sine egne beslutninger. Alle områder som omhandler skatt eller spesifikke juridiske eller tekniske problemer må rettes til advokater, revisorer, konsulenter eller andre fagpersoner med riktig autorisasjon, autorisasjon eller kvalifisering for slik rådgivning.

CarParkFly og dets partnere skal ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlig for noen former for direkte, indirekte, spesielle eller tilfeldige skader av noe slag som følge av bruk av vår nettside eller informasjonen på dette. CarParkFly og dets partnere frasiger seg ethvert ansvar for eventuelle garantier eller løfter, men ikke begrenset til, potensiell fortjeneste, avkastning, investeringshorisont og