Ansvarsfraskrivelse

Dette nettstedet er kun ment for generell informasjon. Ingen informasjon, fremtidsrettede uttalelser eller estimater som er presentert her, representerer noen endelig beslutning om investeringsresultatet. Selv om informasjonen som presenteres på dette nettstedet har blitt undersøkt og antas å være rimelig og nøyaktig, er enhver eiendomsinvestering spekulativ. CarParkFly d.o.o. (heretter CarParkFly), og/eller dets agenter kan ikke garantere og garanterer ingen avkastning eller investeringshorisont basert på informasjonen som presenteres her.

Angivelsen av alle dokumentnavn, fotografier og tall på dette nettstedet er kun for beskrivende formål og binder ikke på noen måte GNH Real Estate Developments d.o.o. eller CarParkFly eller utgjør et kontraktsmessig forhold eller annet forhold mellom mottakeren av dette dokumentet og GNH Real Estate Developments d.o.o. eller CarParkFly.

Ved å lese og gjennomgå informasjonen på dette nettstedet, erkjenner og godtar brukeren at CarParkFly og/eller dets agenter ikke påtar seg ansvar og fraskriver seg herved ethvert ansvar overfor noen part for tap eller skade forårsaket av bruken av informasjonen heri eller feil eller utelatelser i informasjonen på dette nettstedet for å ta en investeringsbeslutning, enten slike feil eller utelatelser skyldes uaktsomhet, uhell eller annen årsak.

Investorer er pålagt å gjennomføre sine egne undersøkelser, analyser, due diligence, trekke sine egne konklusjoner og fatte sine egne beslutninger. Alle områder som gjelder skatter eller spesifikke juridiske eller tekniske spørsmål bør henvises til advokater, regnskapsførere, konsulenter, meglere eller andre fagfolk som er lisensiert, kvalifisert eller autorisert til å gi slike råd.

Under ingen omstendigheter skal CarParkFly og/eller dets agenter være ansvarlige overfor noen part for noen direkte, indirekte, spesielle eller tilfeldige skader eller følgeskader av noe slag som oppstår som følge av bruken av dette nettstedet eller informasjonen heri. CarParkFly og/eller dets agenter fraskriver seg spesifikt alle garantier, inkludert, men ikke begrenset til, oppgitt eller underforstått potensiell fortjeneste, avkastningsrater eller investeringshorisonter som er omtalt eller referert til heri.

Investeringsavtaler

Hver kunde kan på forespørsel og før inngåelsen av investeringsavtalen få en frist på femten dager til å gjennomgå avtalen, som presenterer et uforpliktende tilbud. Fristen for gjennomgang av avtalen starter fra det øyeblikket forslaget til investeringsavtalen sendes til kunden, slik at mottakeren kan gjennomgå den nøye og gjøre seg kjent med avtalens juridiske konsekvenser og/eller engasjere en juridisk fagperson til å tolke den.