Hvorfor investere i flyplassparkering?

Hvorfor investere i flyplassparkering?

«Så langt har flyplass parkering vært en langsiktig investering med høy avkastning, som har vært forbeholdt spesialiserte verdipapirforetak. Imidlertid er investeringen ikke lenger forbeholdt de store aktørene, men nå også mindre investorer, som kan kjøpe parkeringsplasser for bare €23 000 per stk.»

«Så langt har flyplass parkering vært en langsiktig investering med høy avkastning, som har vært forbeholdt spesialiserte verdipapirforetak. Imidlertid er investeringen ikke lenger forbeholdt de store aktørene, men nå også mindre investorer, som kan kjøpe parkeringsplasser for bare €23 000 per stk.»

En investering med stort potensial og lav risiko

Investering i flyplassparkering har historisk vært tilgjengelig kun for store parkeringsselskap, verdipapirforetak og institusjonelle investorer.

Vi er stolte og glade for at vi nå kan tilby denne eksklusive, lav-risiko eiendomsinvesteringen til mindre investorer. Investeringen har høy potensiell avkastning og en svært rimelig minstekapitalkrav på bare €23 000. Avkastningen består av både normal inntekt (leieinntekter eller parkeringsavgifter) og en potensiell økning i verdi. Alle parkeringsfasiliteter forvaltes av anerkjente og veletablerte forvaltningsselskaper, noe som gjør dette til en god, passiv inntekt.

Har du noen spørsmål? Da er du hjertelig velkommen til å kontakte oss!

8% forventet utbytte per år de første 2 årene

Over 5 år er den forventede avkastningen 50%

En svært rimelig minstekapitalkrav på bare €23 000

Ny godt av sikkerheten til en konvensjonell eiendomsinvestering

Flyplassparkering har historisk vært en svært lønnsom investering

Passiv, fullt administrert og helt problemfri investering

8% forventet utbytte per år de første 2 årene

Over 5 år er den forventede avkastningen 44,5%

En svært rimelig minstekapitalkrav på bare €23 000

Ny godt av sikkerheten til en konvensjonell eiendomsinvestering

Flyplassparkering har historisk vært en svært lønnsom investering

Passiv, fullt administrert og helt problemfri investering