Slik kjøper du en parkeringsplass

Slik kjøper du en parkeringsplass

«Å bli eier av en parkeringsplass i CarParkFly betyr at du har kontroll; du alene bestemmer hvordan parkeringsplassen din brukes. Du kan leie den ut, selge den eller til og med bruke den selv.»

«Å bli eier av en parkeringsplass i CarParkFly betyr at du har kontroll; du alene bestemmer hvordan parkeringsplassen din brukes. Du kan leie den ut, selge den eller til og med bruke den selv.»

Enkel kjøpsproces

Whether you are a Croatian national or inhabitant of another EU country, purchasing a parking space in CarParkFly Split is fairly easy. If you are not a EU national the process is a bit more complicated and will require specialist counseling. For EU nationals we have a streamlined purchase process involving 3 simple steps:

Signer en kommersiell samarbeidsavtale

For å kjøpe parkeringsplass må du i første omgang signere en kommersiell samarbeidsavtale med utvikleren. Formålet med denne avtalen er å etablere og beskrive forholdet mellom kjøperen (deg) og selgeren (utvikleren). Grunnlaget for avtalen er at du inngår et gjensidig samarbeid med utvikleren om investeringen i CarParkFly-prosjektet. Dette gjensidige samarbeidet er nødvendig siden prosjektet ikke er sluttført ved kjøpstidspunktet. Avtalen skisserer også rettighetene og pliktene til hver avtalepart i tilleg til et felles mål for de involverte partene, som til syvende og sist er sluttføringen av prosjektet samt overføring av parkeringsplassens eierskap til deg.

Overfør kjøpesummen

Midlene til kjøpet av parkeringsplassen skal overføres direkte til utvikleren, som er eier av tomten hvor prosjektet bygges. Dette kvalifiserer kjøpet som en direkte eiendomstransaksjon og sikrer full åpenhet i kjøpsprosessen. Kjøpesummen overføres i to avdrag: første avdrag på € 10.000 og andre avdrag på € 13.000 (totalt € 23.000) per parkeringsplass. Fra det øyeblikket du har betalt det første avdrag, er du rettmessig eier av parkeringsplassen. Det gir deg full rett til å selge den og inngå forretningsavtaler om fremtidig bruk av parkeringsplassen. Det andre avdraget skal selvfølgelig betales til riktig tid i henhold til avtalen med utvikleren for å beholde eierskapet ditt til parkeringsplassen.

Signer skjøtet og kjøpsavtalen

Når byggingen av prosjektet er fullført, vil du motta et skjøte som beviser eierskapet ditt til parkeringsplassen. Skjøtet utstedes av lokale myndigheter og er også offisielt registrert. Skjøtet skal være underskrevet av både kjøper (deg) og selger (utvikler) av parkeringsplassen. Skjøtet må signeres på én av følgende måter: 1) du signerer det foran en notar i Kroatia, eller 2) du signerer en fullmakt som gir en advokat rett til å signere på dine vegne. Du kan velge å oppnevne denne advokaten selv eller bruke en advokat som oppnevnes for deg av utvikleren.

Når byggingen av prosjektet er ferdig, vil du motta en endelig kjøpsavtale som inneholder alle detaljene for den kjøpte parkeringsplassen. Denne avtalen kan først inngås når prosjektet er levert, ettersom visse detaljer ikke kan spesifiseres før byggearbeidet er fullført.

Når de tre stegene ovenfor er fullført, vil du ha tilgang til parkeringsplassen din. De praktiske detaljene angående den fysiske tilgangen vil bli ordnet for deg av utvikleren.

Enkel kjøpsproces

Enten du er en kroatisk statsborger eller innbygger i et annet EU-land, er det ganske enkelt å kjøpe en parkeringsplass i CarParkFly. Hvis du ikke er EU-borger, er prosessen litt mer komplisert og vil kreve spesialistrådgivning. Prosessen er strømlinjeformet for alle EU-borgere og bedrifter i EU, som består av 3 enkle steg:

Signer en kommersiell samarbeidsavtale

For å kjøpe parkeringsplass må du i første omgang signere en kommersiell samarbeidsavtale med utvikleren. Formålet med denne avtalen er å etablere og beskrive forholdet mellom kjøperen (deg) og selgeren (utvikleren). Grunnlaget for avtalen er at du inngår et gjensidig samarbeid med utvikleren om investeringen i CarParkFly-prosjektet. Dette gjensidige samarbeidet er nødvendig siden prosjektet ikke er sluttført ved kjøpstidspunktet. Avtalen skisserer også rettighetene og pliktene til hver avtalepart i tilleg til et felles mål for de involverte partene, som til syvende og sist er sluttføringen av prosjektet samt overføring av parkeringsplassens eierskap til deg.

Overfør kjøpesummen

Midlene til kjøpet av parkeringsplassen skal overføres direkte til utvikleren, som er eier av tomten hvor prosjektet bygges. Dette kvalifiserer kjøpet som en direkte eiendomstransaksjon og sikrer full åpenhet i kjøpsprosessen. Kjøpesummen overføres i to avdrag: første avdrag på € 10.000 og andre avdrag på € 13.000 (totalt € 23.000) per parkeringsplass. Fra det øyeblikket du har betalt det første avdrag, er du rettmessig eier av parkeringsplassen. Det gir deg full rett til å selge den og inngå forretningsavtaler om fremtidig bruk av parkeringsplassen. Det andre avdraget skal selvfølgelig betales til riktig tid i henhold til avtalen med utvikleren for å beholde eierskapet ditt til parkeringsplassen.

Signer skjøtet og kjøpsavtalen

Når byggingen av prosjektet er fullført, vil du motta et skjøte som beviser eierskapet ditt til parkeringsplassen. Skjøtet utstedes av lokale myndigheter og er også offisielt registrert. Skjøtet skal være underskrevet av både kjøper (deg) og selger (utvikler) av parkeringsplassen. Skjøtet må signeres på én av følgende måter: 1) du signerer det foran en notar i Kroatia, eller 2) du signerer en fullmakt som gir en advokat rett til å signere på dine vegne. Du kan velge å oppnevne denne advokaten selv eller bruke en advokat som oppnevnes for deg av utvikleren.

Når byggingen av prosjektet er ferdig, vil du motta en endelig kjøpsavtale som inneholder alle detaljene for den kjøpte parkeringsplassen. Denne avtalen kan først inngås når prosjektet er levert, ettersom visse detaljer ikke kan spesifiseres før byggearbeidet er fullført.

Når de tre stegene ovenfor er fullført, vil du ha tilgang til parkeringsplassen din. De praktiske detaljene angående den fysiske tilgangen vil bli ordnet for deg av utvikleren.