MAKROØKONOMI – KROATIA

Kunnskap om kroatisk makroøkonomi

kan hjelpe deg med å ta en informert beslutning

før du kjøper eiendom i Kroatia

MAKROØKONOMI – KROATIA

Kunnskap om kroatisk makroøkonomi

kan hjelpe deg med å ta en informert beslutning

før du kjøper eiendom i Kroatia

Et land i vekst

På tross av noen turbulente år på slutten av 1980-tallet og begynnelsen av 1990-tallet, er Kroatia nå en tjenestebasert økonomi i utvikling og med høye lønninger. Den er også en av de sterkeste økonomiene i Sørøst-Europa.

Kroatia er fortsatt rammet av de økonomiske og sosiale konsekvensene av koronaviruset, men landets økonomi har vokst siden 2015. Den positive utviklingen har vært på grunn av flere faktorer, blant annet deres medlemskap i EU i 2013, men også landets evne til å redusere arbeidsledigheten drastisk siden den økte i 2014. Den økonomiske fremgangen gjenspeiles også i lønningene og forbruket, som har vært jevnt stigende siden 2015.

På tross av noen turbulente år på slutten av 1980-tallet og begynnelsen av 1990-tallet, er Kroatia nå en tjenestebasert økonomi i utvikling og med høye lønninger. Den er også en av de sterkeste økonomiene i Sørøst-Europa.

Kroatia er fortsatt rammet av de økonomiske og sosiale konsekvensene av koronaviruset, men landets økonomi har vokst siden 2015. Den positive utviklingen har vært på grunn av flere faktorer, blant annet deres medlemskap i EU i 2013, men også landets evne til å redusere arbeidsledigheten drastisk siden den økte i 2014. Den økonomiske fremgangen gjenspeiles også i lønningene og forbruket, som har vært jevnt stigende siden 2015.

Nylig økonomisk krise

Foruten kollapsen av sosialismen og kroatiakrigen på slutten av 1980-tallet og begynnelsen av 1990-tallet, har den kroatiske økonomien hatt to store nedganger i løpet av de siste årene: 1) finanskrisen i 2007–2008, og 2) koronapandemien i 2020.

Den kroatiske økonomien ble sterkt påvirket av finanskrisen som – i kombinasjon med langsom fremgang i økonomiske reformer – resulterte i 6 år med resesjon og en kumulativ nedgang i landets BNP på 12,5 %. Kroatia var offisielt ute av resesjonen i fjerde kvartal i 2014 og har hatt en kontinuerlig BNP-vekst siden. Den kroatiske økonomien nådde sin normale nivå før krisen i 20199, og ligger i dag på sitt høyeste nivå noensinne.

Økonomien er på bedringens vei, og de økonomiske prognosene ser positive ut.

Nylig økonomisk krise

Foruten kollapsen av sosialismen og kroatiakrigen på slutten av 1980-tallet og begynnelsen av 1990-tallet, har den kroatiske økonomien hatt to store nedganger i løpet av de siste årene: 1) finanskrisen i 2007–2008, og 2) koronapandemien i 2020.

Den kroatiske økonomien ble sterkt påvirket av finanskrisen som – i kombinasjon med langsom fremgang i økonomiske reformer – resulterte i 6 år med resesjon og en kumulativ nedgang i landets BNP på 12,5 %. Kroatia var offisielt ute av resesjonen i fjerde kvartal i 2014 og har hatt en kontinuerlig BNP-vekst siden. Den kroatiske økonomien nådde sin normale nivå før krisen i 20199, og ligger i dag på sitt høyeste nivå noensinne.

Økonomien er på bedringens vei, og de økonomiske prognosene ser positive ut.

De viktigste økonomiske sektorene

Kroatias økonomi består av tre hovedsektorer: industri, handel og turisme.

Industrisektoren eksporterer over € 10.000.000.000 årlig og er dominert av skipsbygging. Sektoren representerer 27 % av Kroatias totale økonomiske produksjon, mens landbruket står for 6 %. Industrisektoren er ansvarlig for 25 % av Kroatias BNP, mens landbruk, skogbruk og fiske står for de resterende 5 %.

Handel har også en stor rolle i den kroatiske økonomiske produksjonen. Ifølge Healy Consultants er handelen i Kroatia styrket av den lave handelsvektede gjennomsnittlige avgiften på bare 1,2%.

Turisme i Kroatia er en viktig del av landets økonomi og står for nesten 20 % av bruttonasjonalproduktet (BNP). Flertallet av turistankomster registreres i sommermånedene. De siste årene har turismen i vintermånedene opplevd vekst på grunn av vintersportens stigende popularitet, for eksempel ski. I dag er Kroatia en av de mest besøkte turistdestinasjonene i Middelhavet, med totalt 19,6 millioner turister på besøk i 2019. Kroatia er også rangert blant de 20 mest populære turistdestinasjonene i verden, og ble kåret til verdens beste turistdestinasjon i 2005 av Lonely Planet.

Turistankomster i Kroatia


De viktigste økonomiske sektorene

Kroatias økonomi består av tre hovedsektorer: industri, handel og turisme.

Industrisektoren eksporterer over € 10.000.000.000 årlig og er dominert av skipsbygging. Sektoren representerer 27 % av Kroatias totale økonomiske produksjon, mens landbruket står for 6 %. Industrisektoren er ansvarlig for 25 % av Kroatias BNP, mens landbruk, skogbruk og fiske står for de resterende 5 %.

Handel har også en stor rolle i den kroatiske økonomiske produksjonen. Ifølge Healy Consultants er handelen i Kroatia styrket av den lave handelsvektede gjennomsnittlige avgiften på bare 1,2%.

Turisme i Kroatia er en viktig del av landets økonomi og står for nesten 20 % av bruttonasjonalproduktet (BNP). Flertallet av turistankomster registreres i sommermånedene. De siste årene har turismen i vintermånedene opplevd vekst på grunn av vintersportens stigende popularitet, for eksempel ski. I dag er Kroatia en av de mest besøkte turistdestinasjonene i Middelhavet, med totalt 19,6 millioner turister på besøk i 2019. Kroatia er også rangert blant de 20 mest populære turistdestinasjonene i verden, og ble kåret til verdens beste turistdestinasjon i 2005 av Lonely Planet.

Turistankomster i Kroatia


Økonomiske nøkkeltall

BNP per innbygger – Kroatia

Arbeidsledighet – Kroatia

Lønn – Kroatia

Forbruksutgifter – Kroatia

Økonomiske nøkkeltall

BNP per innbygger – Kroatia

Arbeidsledighet – Kroatia

Lønn – Kroatia

Forbruksutgifter – Kroatia

Eiendomspriser på vei opp

Selv om den positive trenden med stigende eiendomspriser i Kroatia ble midlertidig avbrutt av COVID-19 i 2020, fortsetter de kroatiske eiendomsprisene å stige.

De høyeste kvadratmeterprisene i Kroatia er i Dubrovnik, Split og Zagreb. De siste årene har de største prisøkningene på bolig vært registrert i fylkene Split-Dalmatia og Istria.

Prisøkningene på boliger er hovedsakelig forårsaket av høy etterspørsel kombinert med et svært begrenset tilbud, med god drahjelp av landets økonomiske vekst og dets stigende popularitet som turistmål.

Boligindeks – Kroatia

Eiendomspriser på vei opp

Selv om den positive trenden med stigende eiendomspriser i Kroatia ble midlertidig avbrutt av COVID-19 i 2020, fortsetter de kroatiske eiendomsprisene å stige.

De høyeste kvadratmeterprisene i Kroatia er i Dubrovnik, Split og Zagreb. De siste årene har de største prisøkningene på bolig vært registrert i fylkene Split-Dalmatia og Istria.

Prisøkningene på boliger er hovedsakelig forårsaket av høy etterspørsel kombinert med et svært begrenset tilbud, med god drahjelp av landets økonomiske vekst og dets stigende popularitet som turistmål.

Boligindeks – Kroatia

Boligproduksjonen øker

Kroatias boligproduksjon har vært økende i omtrent 10 år.

Den siste statistikken fra Kroatia viser en årlig økning på 10,8 % i august 2020. Den økte boligproduksjonen er direkte relatert til den positive utviklingen i landets økonomi.

Selv med avbruddet forårsaket av COVID-19 og de påfølgende koronatiltakene har påvirket bransjen, har ikke byggeaktiviteten i Kroatia blitt like hardt rammet som store markeder over hele regionen. Den nåværende krisen med forsyningskjeden kan påvirke landets byggesektor i nærmeste fremtid.

Boligbygging – Kroatia

Boligproduksjonen øker

Kroatias boligproduksjon har vært økende i omtrent 10 år.

Den siste statistikken fra Kroatia viser en årlig økning på 10,8 % i august 2020. Den økte boligproduksjonen er direkte relatert til den positive utviklingen i landets økonomi.

Selv med avbruddet forårsaket av COVID-19 og de påfølgende koronatiltakene har påvirket bransjen, har ikke byggeaktiviteten i Kroatia blitt like hardt rammet som store markeder over hele regionen. Den nåværende krisen med forsyningskjeden kan påvirke landets byggesektor i nærmeste fremtid.

Boligbygging – Kroatia

Mer informasjon

Fyll ut kontaktskjemaet nedenfor for å komme i kontakt med oss.