FAQ

Vanlige spørsmål

VANLIGE SPØRSMÅL

For oppdatert informasjon om priser bør du kontakte oss direkte, siden prisen på den enkelte parkeringsplassen kan variere sterkt avhengig av plassering og dagens markedssituasjon.

Investorer som kjøper parkeringsplasser før de er oppført vil ha tilgang til en rabattert pris (dvs. en pris betydelig lavere enn den estimerte markedsprisen). Dette gjør investorpris betydelig lavere enn forventet markedspris i det fullførte parkeringsanlegget. På denne måten sikrer vi så gode marginer som mulig forvåre investorer i form av gevinst ved videresalg. Den lavere kjøpesummen gjør også løpende avkastning (fra parkeringsavgifter) relativt høyere (i prosent). For investorer ligger prisen på en enkelt parkeringsplass vanligvis et sted mellom €20,000 og €40,000.

Du har muligheten til å kjøpe en enkelt parkeringsplass eller flere plasser, avhengig av dine personlige preferanser og investeringsstrategi. I tillegg til økt potensial, er fordelen med å kjøpe flere parkeringsplasser muligheten for å tinglyse dem sammen, noe som betyr lavere kostnader til notarius publicus.

Avkastning kan genereres på to måter: 1) løpende parkeringsavgifter betalt av kunder som parkerer bilene sine på parkeringsplassene, og 2) verdiøkning som kommer fra forskjellen i kjøpesummen for parkeringsplassen og markedsprisen. Merk at nylig oppførte parkeringsanlegg generelt har en tendens til å øke i verdi over tid.

Vi etterstreber å levere den forventede avkastningen til våre investorer, men vi kan ikke garantere dette. Som med alle andre investeringer kan avkastningen variere, og dette avhenger av flere ulike faktorer. Disse inkluderer: Antall kunder som parkerer på plassene, konkurransesituasjonen, den generelle markedessituasjonen, gjennomsnittlig pris kundene betaler for å parkere og annet. Antall kunder somparkerer er spesielt påvirket av utviklingen av antall passasjererpåflyplassen, men også av forbedringer i parkeringsanlegget og hvor mye penger som brukes på markedsføring. De sistnevnte oppgavene håndteres av Car Park Flys administrasjonsselskaper og kommer alle investorer til nytte. Som et resultat, forventer vi at den årlige inntekten vil å øke over tid.

Vi indikerer alltid avkastningen i våre prosjekter som netto avkastning fordi vi vil arbeide for å gjøre investeringen så transparent som mulig (netto avkastning er den totale inntekten som investeringen har generert med alle utgifter trukket fra (netto avkastning = yield- kostnader).

Alle parkeringsplasser kjøpes som en privat næringseiendom og tinglyses i den enkelte investors eget navn eller i navnet på et investeringsselskap. Med andre ord, parkeringsplassene er lovlig eid av den enkelte investor eller investeringsselskap. Dette gjør det mulig for investorer å selge, leie ut eller drive sine egne parkeringsplasser til enhver tid, som de ønsker. På samme måte er investorene frie til å bruke tredjeparter (eiendomsmeglere, leiebilfirmaer etc.) for å selge, leie ut eller drive parkeringsplassene sine.

Alle investorer står fritt til å videreselge sine parkeringsplasser når de ønsker og som de ønsker. Takket være våre etablerte juridiske prosedyrer og svært bredt nettverk av salgspartnere, er salg av parkeringsplassene en veldig enkel prosess. Hvis investor ønsker, kan vi også markedsføre plassene for salg. Fordi parkeringsplasser har slike konkurransedyktige priser når de er kjøpt i de tidlige stadier av konstruksjonen, er vi sikre på at de er gode investeringer som lett kan selges videre med gevinst. Når parkeringsplassen er ferdig, blir de svært attraktive investeringer for fremtidige investorer. Basert på vår erfaring fra andre prosjekter, forventer vi også at mange sluttbrukere vil kjøpe sine egne parkeringsplasser – spesielt hvis de flyr ofte eller av andre grunner ofte trenger parkeringsplassen. For denne typen investor, blir parkeringsplassen mer kostnadseffektiv samtidig som den er en attraktiv personlig investeringsmulighet.

På investors anmodning, har CarParkFly mulighet til å videreselge investors parkeringsplass(er). Vi har også muligheten til å videreselge via en av våre salgspartnere.

Når en parkeringsplass selges via CarParkFly, markedsfører vi den til potensielle kjøpere for en minimumspris på 20% høyere enn den opprinnelige kjøpsprisen. Potensielle kjøpere inkluderer sluttbrukere (som parkerer på parkeringsplassen), forretningsbrukere, private investorer, verdipapirforetak, institusjonelle investorer og andre.

Dine investerte midler håndteres utelukkende av prosjektutvikleren, og aldri av CarParkFly eller noen av våre salgspartnere.

Nei, CarParkFly tar ikke avgifter eller gebyrer. Vær oppmerksom på at utviklerene av våre prosjekter så vel som våre salgspartnere kan belaste avgifter.

De fullstendige detaljer om leieinntekter varierer fra prosjekt til prosjekt og kan fås ved å kontakte oss eller en av våre salgspartnere. Vær oppmerksom på at alle kostnader allerede er trukket fra den prosentvise avkastningen som er oppgitt på nettstedet vårt og på prislistene våre.

En parkeringsplass er en langsiktig, aktiva-basert, næringseiendom som genererer løpende inntekter. I tillegg kan den – hvis den analyseres, velges og vedlikeholdes på riktig måte – potensielt øke betydelig i verdi over tid. Parkeringsplasser kan være en utmerket måte å diversifisere en investorportefølje.

Alle våre parkeringsfasiliteter er utstyrt med profesjonelle alarmsystem og videoovervåkning. Parkeringsplassen er tilgjengelig 7 dager i uken, og alle parkeringsfasilitetene har topp sikrede utganger, som overvåkes 24 timer i døgnet.

Ja, vi inkluderer bare parkeringsprosjekter i land og områder der den enkelte investor kan få et tinglyst skjøte i hans eller hennes navn (eller i navnet til et selskap). Skjøtet utstedes av lokale myndigheter og registreres alltid når prosjektet er ferdig.

Som nevnt ovenfor, alle investorer får et tinglyst skjøte i sitt eget navn eller i deres firmanavn. Skjøtet utstedes av de lokale myndighetene i landet der parkeringsprosjektet ligger. Skjøtet er et bevis på at parkeringsplassene er kjøpt. Alle investorer mottar også en kvittering samt en kontrakt fra prosjektutvikleren (det er utbygger som mottar alle betalinger ved kjøp av parkeringsplasser).

LAV RISIKO

Flyplass parkering anses å være en lav-risiko investering.

HØY AVKASTNING

Denne investeringen har potensial til å gi en høy avkastning samtidig som den gir løpende innbetalinger.

DIVERSIFISERING

Parkeringsplasser kan diversifisere din portefølje og dermed hjelpe med å spre risikoen.

PASSIV INVESTERING

CarParkFly håndterer alle praktiske detaljer, noe som gjør dette til en passiv investering.

LAV RISIKO

Flyplass parkering anses å være en lav-risiko investering.

HØY AVKASTNING

Denne investeringen har potensial til å gi en høy avkastning samtidig som den gir løpende innbetalinger.

DIVERSIFISERING

Parkeringsplasser kan diversifisere din portefølje og dermed hjelpe med å spre risikoen.

PASSIV INVESTERING

CarParkFly håndterer alle praktiske detaljer, noe som gjør dette til en passiv investering.