FAQ

Ofte stilte spørsmål

OFTE STILTE SPØRSMÅL

Kjøpsprosess og betalinger

Prisen for en parkeringsplass er € 23.000.

Den eneste aksepterte betalingsmetoden for kjøp av parkeringsplass fra CarParkFly eller andre prosjekter fra prosjektutvikleren er bankoverføring. Ved overføring av beløpet må navnet på kontoinnehaveren være identisk med navnet på kontraktene som er signert med prosjektutvikleren.

Vær oppmerksom på at vi ikke aksepterer kontantbetaling, kryptovaluta eller andre alternative betalingsmåter utenom tradisjonelle bankoverføringer.

Ja, du kan reservere en parkeringsplass ved å betale et depositum på € 1000. Dette vil føre til ett av følgende to scenarioer:

 • Hvis du velger å betale det første avdraget, vil depositumet (€ 1000) bli trukket fra det første avdraget (€ 10.000).
 • Hvis du velger å ikke betale det første avdraget, vil depositumet (€ 1000) bli refundert.

Ja, standard betalingsprosedyre er å betale kjøpesummen i to avdrag: første avdrag på € 10.000 og andre avdrag på € 13.000. Avdragene betales med 3 måneders mellomrom. Du har også muligheten til å betale hele kjøpesummen på én gang.

Dersom du ikke betaler det andre avdraget, har du krav på en refusjon på 5 % av det første avdraget i henhold til kontrakten med prosjektutvikleren.

Når du kjøper en parkeringsplass, skal du følge betalingsinstruksjonene som er gitt av prosjektutvikleren (GNH Real Estate Developments d.o.o.). Pengene til kjøpet skal overføres direkte til prosjektutvikleren, som er eieren av parkeringsplassene du kjøper og prosjektet som helhet. Dette kvalifiserer kjøpet som en direkte eiendomstransaksjon og sikrer full åpenhet i kjøpsprosessen.

Ditt investeringsbeløp håndteres kun av prosjektutvikleren, og aldri av CarParkFly d.o.o. eller noen av det tilknyttede selskaper.

Nei, CarParkFly og prosjektutvikleren belaster ikke gebyrer eller ekstra kostnader.

Hvis du velger å la CarParkFlyhåndtere utleien av parkeringsplassen din, vil visse avgifter påløpe. Se mer informasjon i avsnittet «Hva koster det å leie ut en parkeringsplass?» nedenfor.

Som bevis på ditt eierskap til parkeringsplassen din vil du motta et offisielt skjøte i ditt navn eller navnet til selskapet ditt. Skjøtet er tinglyst i den lokale matrikkelen og utstedt av myndighetene. Du vil også motta en kjøpskvittering og en kjøpeavtale fra prosjektutvikleren.

Skjøtet vil bli utstedt ved prosjektets ferdigstillelse (dvs. når byggingen er ferdig).

Ved kjøp av en parkeringsplass før byggingen er ferdig (kjøp av byggeprosjekt), må du signere to kontrakter:

 • Kommersiell samarbeidsavtale: Denne avtalen etablerer og beskriver forholdet mellom deg og prosjektutvikleren. Avtalen sier at ditt kjøp oppfattes som et samarbeid med prosjektutvikleren i CarParkFly prosjektet. Dette gjensidige samarbeidet er nødvendig siden prosjektet ikke er sluttført ved kjøpstidspunktet. Avtalen skisserer også rettighetene og pliktene til hver avtalepart i tilleg til et felles mål for de involverte partene, som til syvende og sist er sluttføringen av prosjektet samt overføring av parkeringsplassens eierskap til deg.
 • Kjøpsavtale: Når byggingen av prosjektet er ferdig, vil du motta en endelig kjøpsavtale som inneholder alle detaljene for den kjøpte parkeringsplassen. Denne avtalen kan først inngås når prosjektet er levert, ettersom visse detaljer ikke kan spesifiseres før byggearbeidet er fullført.

Leie, selge og bruke parkeringsplassen

Ja, det er to mulige måter å generere avkastning på: 1) ved å leie ut parkeringsplassen til andre brukere, og 2) ved å selge den med fortjeneste. Du kan lese mer om utleie og salg av parkeringsplassen din i svarene til de nedenstående spørsmålene «Kan jeg leie ut parkeringsplassen min til andre brukere?» og «Kan jeg selge parkeringsplassen min?».

Obs: Vi kan ikke på noen måte garantere at din(e) parkeringsplass(er) vil gi noen avkastning. Som med alle andre investeringer er det risiko involvert, og vi anbefaler at du søker uavhengig råd fra en profesjonell investeringsrådgiver før du kjøper en eller flere parkeringsplasser i anlegget vårt.

Ja, ettersom du eier parkeringsplassen står du fritt til å leie den ut som du vil og også inngå hvilken som helst type leieavtale du ønsker. Parkeringsanleggets generelle brukervilkår skal selvsagt respekteres. Kontakt oss for å få de generelle brukervilkårene.

Ved utleie har du tre alternativer:

 • Forvaltningsavtale (CarParkFly håndterer utleie for deg)
 • Tredjeparts tjenesteleverandør (en tredjeparts tjenesteleverandør håndterer utleie for deg)
 • Egenforvaltede parkeringsplasser (du håndterer utleie selv)

CarParkFly tilbyr å håndtere utleie av parkeringsplassen din for deg. Utleien er eksklusiv, noe som betyr at CarParkFly vil håndtere all utleie uten mulighet for bruk fra eieren. Vilkårene for dette samarbeidet er beskrevet i en egen avtale (Forvaltningsavtale), som du kan få ved å kontakte oss. Vær oppmerksom på at valget om å benytte deg av våre utleietjenester er ditt alene og at ingen eiere er forpliktet til å inngå leieavtaler vedrørende sine parkeringsplasser.

Hvis du velger å håndtere utleie selv eller bruke en tredjeparts tjenesteleverandør, må du gjøre noen praktiske avtaler med CarParkFly angående bruken av din(e) parkeringsplass(er), da flertallet av parkeringsplassene i anlegget vil være håndtert av CarParkFly. De praktiske ordningene er beskrevet i Forvaltningsavtalen. Din potensielle avkastning vil bero på flere faktorer, for eksempel leiepris, utleiehyppighet, sesongvariasjoner, generell markedssituasjon osv., men også markedsføringsinnsatsen din, utgifter knyttet til utleiene m.m.

Forvaltningsavtalen er en valgfri avtale som gir deg mulighet til å tjene passiv inntekt gjennom utleie av parkeringsplassen din. Avtalen inngås mellom deg og CarParkFly d.o.o., og beskriver rettighetene og pliktene til hver enkelt avtalepart i samarbeidet. Hvis du velger å signere Forvaltningsavtalen, vil CarParkFly håndtere all utleie og tilleggstjenester for deg.

Hvis du har signert Forvaltningsavtalen, vil du dra nytte av en nesten lik fordeling (tildeling) av utleie som håndteres av CarParkFly. All utleie fordeles så likt som mulig blant parkeringsplasseierne som har signert avtalen.

Tilleggstjenester (som bilvask/rengjøring) er knyttet til de spesifikke leieprisene de er booket med. Inntektene de genererer tilskrives den enkelte eieren av parkeringsplassen som brukes til de spesifikke utleie- og tilleggstjenestene.

Hvis du ikke har signert Forvaltningsavtalen, vil du ikke kunne dra nytte av tildelingen av utleie av CarParkFly, men må sørge for og håndtere alle utleiene dine selv. Tilleggstjenester må også leveres og håndteres av deg selv.

Hver parkeringsplasseier som har signert Forvaltningsavtalen har rett til en prosentandel av inntektene som genereres av eierens parkeringsplass(er). Beregningen av inntektsprosenten er basert på 1) inntektene fra utleien og tilleggstjenestene, og 2) utgiftene knyttet til parkeringsplassen:

 1. Inntektene omfatter alle typer inntekter, inkludert utleie, bilvask/rengjøring og eventuelle andre tilleggstjenester.
 2. Utgiftene inkluderer alle utgifter knyttet til drift av parkeringsanlegget, og beregnes av regnskapsfører i CarParkFly d.o.o. ved utgangen av regnskapsåret. Den enkelte eiers utgifter beregnes ved å dele de totale driftskostnadene med antallet parkeringsplasser som eies. Merutgiftene knyttet til eventuelle tilleggstjenester for de enkelte parkeringsplassene er hensyntatt og henført til den relevante eieren av parkeringsplassen i beregningen. All utleie – med og uten tilleggstjenester – fordeles så likt som mulig mellom de enkelte parkeringsplasseierne for å fordele inntekter og vedlikeholdskostnader så rettferdig som mulig.

All utleie – med og uten tilleggstjenester – fordeles så likt som mulig mellom de enkelte parkeringsplasseierne for å fordele inntekter og vedlikeholdskostnader så rettferdig som mulig.

Utbetaling av inntekten til parkeringsplasseieren skjer én gang i året til eiers konto.

Hver eier av en parkeringsplass som har signert Forvaltningsavtalen har rett til en prosentandel av inntektene som genereres av eierens parkeringsplass(er). Dette inkluderer alle typer inntekter inkludert utleie, bilvask/rengjøring og eventuelle andre tilleggstjenester.

Beregningen av omsetningsandelen er basert på 1) inntektene fra utleie og tilleggstjenester, og 2) utgiftene knyttet til parkeringsplassene. Utgiftene inkluderer alle kostnader knyttet til drift av parkeringsanlegget og beregnes av regnskapsfører i CarParkFly d.o.o. ved utgangen av regnskapsåret. Den enkelte eiers utgifter beregnes ved å dele de totale driftskostnadene med antallet parkeringsplasser som eies. Antallet utleie- og tilleggstjenester fordeles mest mulig likt mellom de enkelte parkeringsplasseierne for å fordele inntekter og vedlikeholdskostnader så rettferdig som mulig.

Utbetaling av inntekten til parkeringsplasseieren skjer én gang i året til eiers konto.

Nei, den interne plasseringen av parkeringsplassen utgjør ingen forskjell i forhold til leie eller leieinntekter, da all utleie er fordelt likt mellom parkeringsplasseierne som har signert Forvaltningsavtalen. Tilleggstjenester som bilvask/rengjøring vil også bli fordelt så likt som mulig mellom parkeringsplasseierne.

Ja, ettersom du er eieren av parkeringsplassen har du rett til å bruke den selv.

Din rett til å bruke parkeringsplassen din er underlagt de generelle bruksvilkårene, som du kan få ved å kontakte oss. Din rett til å bruke parkeringsplassen kan også bli påvirket dersom du velger å inngå en avtale med CarParkFly eller noen andre vedrørende bruken av parkeringsplassen.

Hvis du velger å signere Forvaltningsavtalen, mister du retten til å bruke parkeringsplassen din, da all utleie vil bli håndtert av CarParkFly. I dette tilfellet skal parkeringsplassen under alle omstendigheter være tilgjengelig for kundene til CarParkFly i henhold til Forvaltningsavtalen. Delvis bruk eller delvis utleie er derfor ikke mulig.

Dersom du velger å la en tredjeparts tjenesteleverandør håndtere utleien, kan delvis bruk/utleie være et alternativ, men dine muligheter for å bruke parkeringsplassen selv vil være helt avhengig av avtalen din med tredjeparts tjenesteleverandøren.

Hvis du velger å håndtere utleien selv, er delvis bruk/utleie også mulig da du alene bestemmer hvem som til enhver tid skal bruke parkeringsplassen din.

Hvis du velger å håndtere utleie av parkeringsplassen din selv, vil de tilknyttede kostnadene være helt avhengig av din egen forretningsteft.

Dersom du velger å la CarParkFly håndtere utleie av parkeringsplassen din, må du signere en skriftlig avtale (Forvaltningsavtale), som beskriver alle utgiftene i forbindelse med forvaltningen av parkeringsplassene. Du kan få denne avtalen ved å kontakte oss.

Ja. Ettersom du er eier av parkeringsplassen, står du fritt til å selge den når du vil og bruke hvilken som helst agent du ønsker. Vær imidlertid oppmerksom på at du alene er ansvarlig for å beregne salgsprisen, finne en kjøper og håndtere salgstransaksjonen. Du er også ansvarlig for eventuelle utgifter eller tilleggskostnader knyttet til salget, som en notar, skatt og avgifter osv.

CarParkFly er ikke forpliktet til å bistå eierne av parkeringsplassene med å finne potensielle kjøpere eller delta i annen salgsrelatert aktivitet.

Obs: Vi kan ikke på noen måte garantere at din(e) parkeringsplass(er) vil gi noen avkastning. Som med alle andre investeringer er det risiko involvert, og vi anbefaler at du søker uavhengig råd fra en profesjonell investeringsrådgiver før du kjøper en eller flere parkeringsplasser i anlegget vårt. Vi anbefaler på det sterkeste at du gjennomfører din egen due diligence før du tar noen kjøpsbeslutninger.

Ja, du har rett til å selge parkeringsplassen selv om du kun har betalt det første avdraget. Dette er mulig fordi prosjektutvikleren anser deg som eier av eiendommen på dette tidspunktet. Dersom du selger parkeringsplassen din, må kjøperen overføre kjøpsbeløpet direkte til deg og ikke til prosjektutvikleren. Offisiell overføring av eierskap (som inkluderer utstedelse av skjøte og tinglysing av matrikkelen) vil ikke skje før prosjektet er ferdigstilt.

Det er ingen generell exit-strategi for parkeringsanlegget som sådan, da alle parkeringsplassene vil være eid av enkeltinvestorer eller -selskaper når prosjektet er levert. CarParkFly og prosjektutvikleren utelukker imidlertid ikke muligheten til å selge hele parkeringsanlegget til én investor eller operatør. Dette vil imidlertid kreve aksept fra alle individuelle eiere av parkeringsplassene for å selge sine parkeringsplasser til foreslåtte priser og betingelser. Dette betyr med andre ord at salget ikke kan gjennomføres dersom én eller flere parkeringsplasseiere ikke er enige i de foreslåtte vilkårene.

De mulige exit-strategiene for den enkelte investor kan oppsummeres til følgende:

 • Individuelt salg: Den enkelte parkeringsplasseier selger parkeringsplassen sin selv eller gjennom en agent etter eget valg.
 • Parkeringsplasseieren håndterer alle praktiske aspekter ved salget. Salg av hele parkeringsanlegget: Hele parkeringsanlegget selges til én kjøper, noe som krever aksept fra alle individuelle parkeringsplasseiere. CarParkFly og prosjektutvikleren bistår med de praktiske aspektene ved salget, men det forventes at parkeringsplasseieren deltar i salgsprosessen.

Diverse

Det overordnede formålet med å kjøpe en parkeringsplass i CarParkFly kan enten være 1) å bruke den selv eller 2) å leie den langsiktig til sluttbrukere. Utleie av parkeringsplassene kan være grunnlaget for en årlig avkastning på utleie.

Obs: Vi kan ikke på noen måte garantere at din(e) parkeringsplass(er) vil gi noen avkastning. Som med alle andre investeringer er det risiko involvert, og vi anbefaler at du søker uavhengig råd fra en profesjonell investeringsrådgiver før du kjøper en eller flere parkeringsplasser i anlegget vårt. Vi anbefaler på det sterkeste at du gjennomfører din egen due diligence før du tar noen kjøpsbeslutninger.

Prosjektutvikleren GNH Real Estate Developments d.o.o. eier prosjektet. Dette inkluderer tomten som prosjektet bygges på samt selve prosjektet.

Når du kjøper en parkeringsplass, blir du eier av den enkelte parkeringsplassen. Eierskapet gir deg alle rettigheter til en parkeringsplass, inkludert rett til å selge den, leie den ut og bruke den selv.

Etter levering av prosjektet vil alle parkeringsplasser eies av enkeltpersoner eller bedrifter. Prosjektutvikleren vil eie områder som ikke er kontraktsmessig spesifisert som eid av andre enkeltpersoner eller selskaper, inkludert, men ikke begrenset til, fellesarealer og utearealer.

Siden slutten av 2020 har Leo Penovic vært prosjektlederen i prosjektet. Leo Penovic har 25 års erfaring som sivilingeniør og prosjektleder i flere store prosjekter som Arena Centar Zagreb (€245 millioner).

Arkitektene i prosjektet er selskapet Roje Arhitektura d.o.o., som har levert alle tekniske tegninger og sendt inn alle offisielle søknader (spesielle vilkår, byggetillatelse osv.).

Prosjektet er forsikret av entreprenøren under byggefasen og frem til levering.

Fra det tidspunktet prosjektet er levert, er det de enkelte parkeringsplasseierne som er ansvarlige for å forsikre sin egen eiendom. På dette tidspunktet er det mulig å tegne eiendomsforsikring (mot risikoer for eiendommen, for eksempel jordskjelv, flom, brann osv.), ansvarsforsikring osv. Noen forsikringsselskaper tilbyr til og med eiendomsforsikring samt forsikringer mot tapt fortjeneste (hvis eiendommen blir utleid).

CarParkFly vil ha moderne sikkerhetsalarmsystemer og videoovervåking med høy kvalitet, som overvåkes av et av de ledende sikkerhetsselskapene i Kroatia. Parkeringsanlegget vil ha sikre innganger og utganger med overvåking døgnet rundt.

Hver gang en felles beslutning må tas, har parkeringsplasseierne muligheten til å delta i en videokonferanse på nett i regi av CarParkFly. Alle parkeringsplasseiere vil bli invitert til møtet og varslet om utfallet av møtet på e-post. Både deltakelse i møtet og stemmegivning er valgfritt for alle parkeringsplasseiere.

Selve beslutningsprosessen er basert på et demokratisk prinsipp, hvor hver parkeringsplasseier har stemmerett tilsvarende antallet parkeringsplasser hen eier (dvs. du har 1 stemme hvis du eier 1 parkeringsplass, 5 stemmer hvis du eier 5 parkeringsplasser osv.). Alle parkeringsplasseiere har rett til å foreslå sine egne løsninger på vedtaket uavhengig av antallet parkeringsplasser. Den foreslåtte løsningen med flest stemmer vil være den avgjørende beslutningen.

Parkeringsplasseiere som har signert Forvaltningsavtale vil – i henhold til avtalen – være representert av CarParkFly, som tar alle avgjørelser på deres vegne. Dette betyr at alle parkeringsplasseiere som lar CarParkFly håndtere utleie av sine parkeringsplasser, også vil gi sin stemmerett til CarParkFly og la CarParkFly fatte alle felles beslutninger for dem.