RISIKOVURDERING

Å kjøpe parkeringsplass innebærer en viss økonomisk risiko

Grundig due diligence og ekstern rådgivning er alltid anbefalt

RISIKOVURDERING

Å kjøpe parkeringsplass innebærer en viss økonomisk risiko

Grundig due diligence og ekstern rådgivning er alltid anbefalt

Hva er risikoen?

Å kjøpe en eller flere parkeringsplasser i CarParkFly er – som med enhver annen investering – forbundet med visse risikofaktorer. Risikoprofilen ligner på investering i andre næringseiendommer, men den har noen spesielle elementer, ettersom det er et nytt forretningskonsept som introduseres i en økonomi i vekst.

Å kjøpe en eller flere parkeringsplasser i CarParkFly er – som med enhver annen investering – forbundet med visse risikofaktorer. Risikoprofilen ligner på investering i andre næringseiendommer, men den har noen spesielle elementer, ettersom det er et nytt forretningskonsept som introduseres i en økonomi i vekst.

Konsept

Fraværet av 1) sikker innendørs parkering og 2) betjente tjenester, sammen med 3) svært begrensede muligheter for langtidsparkering, minimerer risikoen for lav belegg. Dette er imidlertid basert på en forutsetning om at etterspørselen etter de nevnte tjenestene er til stede og at antallet parkeringsplasser i CarParkFly ikke er for høyt i forhold til etterspørselen.

Det er også en risiko for at markedet er umodent og/eller så forskjellig i sin natur fra flyplassene vi brukte for å gjøre vår due diligence (dvs. flyplasser i Europa med mer enn millioner passasjerer), at konseptet i seg selv kanskje ikke er lønnsomt.

Konsept

Fraværet av 1) sikker innendørs parkering og 2) betjente tjenester, sammen med 3) svært begrensede muligheter for langtidsparkering, minimerer risikoen for lav belegg. Dette er imidlertid basert på en forutsetning om at etterspørselen etter de nevnte tjenestene er til stede og at antallet parkeringsplasser i CarParkFly ikke er for høyt i forhold til etterspørselen.

Det er også en risiko for at markedet er umodent og/eller så forskjellig i sin natur fra flyplassene vi brukte for å gjøre vår due diligence (dvs. flyplasser i Europa med mer enn millioner passasjerer), at konseptet i seg selv kanskje ikke er lønnsomt.

Konkurranse

Det er for tiden ingen sikker innendørs parkeringsmuligheter på Split lufthavn. Mulighetene for langtidsparkering er svært begrenset. Den eneste virkelige konkurrenten er åpen utendørs parkering til en pris av € 35,00–39,00 per uke med en svært begrenset kapasitet på bare 30 parkeringsplasser og et minimum av sikkerhet.

Hvis passasjertallet fortsetter å stige i samme tempo som det har økt i løpet av de siste 5–10 årene, er det ikke utenkelig at andre selskaper vil kjøpe tomter med bedre beliggenhet nærmere flyplassterminalen og foreslå tjenester som ligner CarParkFly. Dette vil være utfordrende, da det meste av arealet ved siden av flyplassen er regulert til andre formål (hovedsakelig landbruk), men det ville ikke være umulig. Betjent parkering som konsept er for øyeblikket fraværende i hele Kroatia, så det ville være mer fornuftig å rette seg mot andre flyplasser som Zagreb eller Dubrovnik, hvor de ville være helt fri for konkurranse.

Det er omtrent 1000 gratis og betalte parkeringsplasser på Split lufthavn, som mest sannsynlig vil bli betalte parkeringsplasser når flytrafikken er normalisert. Disse parkeringsplassene ligger veldig nærme flyplassterminalen (innen gangavstand), og gjør enhver konkurranse om korttidsparkering meningsløs. Alle parkeringsplassene er utendørs uten sikkerhet eller betjente tjenester, og er ikke egnet for langtidsparkering, noe som etterlater et gap i markedet for fremtidige tjenester fra CarParkFly.

Konkurranse

Det er for tiden ingen sikker innendørs parkeringsmuligheter på Split lufthavn. Mulighetene for langtidsparkering er svært begrenset. Den eneste virkelige konkurrenten er åpen utendørs parkering til en pris av € 35,00–39,00 per uke med en svært begrenset kapasitet på bare 30 parkeringsplasser og et minimum av sikkerhet.

Hvis passasjertallet fortsetter å stige i samme tempo som det har økt i løpet av de siste 5–10 årene, er det ikke utenkelig at andre selskaper vil kjøpe tomter med bedre beliggenhet nærmere flyplassterminalen og foreslå tjenester som ligner CarParkFly. Dette vil være utfordrende, da det meste av arealet ved siden av flyplassen er regulert til andre formål (hovedsakelig landbruk), men det ville ikke være umulig. Betjent parkering som konsept er for øyeblikket fraværende i hele Kroatia, så det ville være mer fornuftig å rette seg mot andre flyplasser som Zagreb eller Dubrovnik, hvor de ville være helt fri for konkurranse.

Det er omtrent 1000 gratis og betalte parkeringsplasser på Split lufthavn, som mest sannsynlig vil bli betalte parkeringsplasser når flytrafikken er normalisert. Disse parkeringsplassene ligger veldig nærme flyplassterminalen (innen gangavstand), og gjør enhver konkurranse om korttidsparkering meningsløs. Alle parkeringsplassene er utendørs uten sikkerhet eller betjente tjenester, og er ikke egnet for langtidsparkering, noe som etterlater et gap i markedet for fremtidige tjenester fra CarParkFly.

Endringer i flytrafikken

Under koronapandemien har flyplasser over hele Europa hatt en nedgang i passasjertall på 60–95 %. Nedgang i denne størrelsesorden vil helt sikkert ha en negativ effekt på driften av parkeringsanlegget. Store nedstengninger og alvorlige restriksjoner på flytrafikken, som sett under den nylige pandemien, vil forhåpentligvis være sjeldne i fremtiden. Imidlertid må vi forvente at flyreiser vil bli underlagt lignende restriksjoner i tilfelle lignende hendelser oppstår i fremtiden.

Vi forventer at flytrafikken er normalisert når byggingen av CarParkFly er ferdigstilt. Virkningene av pandemien bør etter vår vurdering ikke ha noen negativ innvirkning på driften av parkeringsanlegget.

Endringer i flytrafikken

Under koronapandemien har flyplasser over hele Europa hatt en nedgang i passasjertall på 60–95 %. Nedgang i denne størrelsesorden vil helt sikkert ha en negativ effekt på driften av parkeringsanlegget. Store nedstengninger og alvorlige restriksjoner på flytrafikken, som sett under den nylige pandemien, vil forhåpentligvis være sjeldne i fremtiden. Imidlertid må vi forvente at flyreiser vil bli underlagt lignende restriksjoner i tilfelle lignende hendelser oppstår i fremtiden.

Vi forventer at flytrafikken er normalisert når byggingen av CarParkFly er ferdigstilt. Virkningene av pandemien bør etter vår vurdering ikke ha noen negativ innvirkning på driften av parkeringsanlegget.

COVID-19 og andre pandemier

COVID-19 er en viktig risikofaktor, da den kan ha direkte påvirkning på flytrafikken og passasjertallet og dermed også utleien i parkeringsanlegget. Stigende smittetall og tiltak på flyplasser er bekymringsfulle faktorer.

Nye pandemier med andre virus eller andre typer patogener utgjør også en risiko for parkeringsanlegget dersom de påvirker flyplasstrafikk, turisme eller økonomisk aktivitet generelt.

COVID-19 og andre pandemier

COVID-19 er en viktig risikofaktor, da den kan ha direkte påvirkning på flytrafikken og passasjertallet og dermed også utleien i parkeringsanlegget. Stigende smittetall og tiltak på flyplasser er bekymringsfulle faktorer.

Nye pandemier med andre virus eller andre typer patogener utgjør også en risiko for parkeringsanlegget dersom de påvirker flyplasstrafikk, turisme eller økonomisk aktivitet generelt.

Endringer i nærområdet

Endringer i lokal infrastruktur, for eksempel veier, jernbaner, selve flyplassen osv. utgjør en risiko dersom det påvirker reisetiden mellom flyplassen og parkeringsanlegget.

Endringer i reguleringsplanene ved siden av flyplassen (tomten ved siden av flyplassen er i dag hovedsakelig jordbruksarealer) vil kunne gjøre det lettere for konkurrenter å kjøpe tomt nærmere flyplassterminalen. Dette kan imidlertid også ha motsat utfall; reguleringer på tomten i nærheten av flyplassen kan gjøre det nesten umulig for konkurrenter å kjøpe tomt til næringsformål i nærheten av flyplassen.

Endringer i nærområdet

Endringer i lokal infrastruktur, for eksempel veier, jernbaner, selve flyplassen osv. utgjør en risiko dersom det påvirker reisetiden mellom flyplassen og parkeringsanlegget.

Endringer i reguleringsplanene ved siden av flyplassen (tomten ved siden av flyplassen er i dag hovedsakelig jordbruksarealer) vil kunne gjøre det lettere for konkurrenter å kjøpe tomt nærmere flyplassterminalen. Dette kan imidlertid også ha motsat utfall; reguleringer på tomten i nærheten av flyplassen kan gjøre det nesten umulig for konkurrenter å kjøpe tomt til næringsformål i nærheten av flyplassen.

Eiendomspriser

Svingninger i eiendomsprisene kan påvirke den potensielle salgsverdien på parkeringsplassene. Dersom prisene faller over hele landet, vil dette kunne påvirke salgsverdien negativt. Det samme kan skje ved en negativ utvikling i de lokale eiendomsprisene.

En børskrakk kan også endre salgsverdien betydelig. Et krakk kan være forårsaket av eksterne faktorer (som var tilfellet i 2008), men også være en direkte konsekvens av at eiendomsprisene har steget i Kroatia siden 2017.

Eiendomspriser

Svingninger i eiendomsprisene kan påvirke den potensielle salgsverdien på parkeringsplassene. Dersom prisene faller over hele landet, vil dette kunne påvirke salgsverdien negativt. Det samme kan skje ved en negativ utvikling i de lokale eiendomsprisene.

En børskrakk kan også endre salgsverdien betydelig. Et krakk kan være forårsaket av eksterne faktorer (som var tilfellet i 2008), men også være en direkte konsekvens av at eiendomsprisene har steget i Kroatia siden 2017.

Demografi

Den synkende befolkningen i Split-Dalmatia og Kroatia som helhet er en risikofaktor, da den reduserer den generelle økonomiske aktiviteten i regionen, som igjen indirekte kan påvirke det potensielle antallet sluttbrukere i parkeringsanlegget.

Videre velger en stor del av Kroatias utdannede og kvalifiserende befolkning i arbeidsfør alder å jobbe i utlandet, da lønnen i mange andra land er høyere enn i Kroatia, men også fordi mulighetene i utlandet er mye større enn i hjemlandet. Denne tendensen kan også ha en negativ effekt på den kroatiske økonomien som helhet og indirekte på det potensielle antallet sluttbrukere i parkeringsanlegget.

Demografi

Den synkende befolkningen i Split-Dalmatia og Kroatia som helhet er en risikofaktor, da den reduserer den generelle økonomiske aktiviteten i regionen, som igjen indirekte kan påvirke det potensielle antallet sluttbrukere i parkeringsanlegget.

Videre velger en stor del av Kroatias utdannede og kvalifiserende befolkning i arbeidsfør alder å jobbe i utlandet, da lønnen i mange andra land er høyere enn i Kroatia, men også fordi mulighetene i utlandet er mye større enn i hjemlandet. Denne tendensen kan også ha en negativ effekt på den kroatiske økonomien som helhet og indirekte på det potensielle antallet sluttbrukere i parkeringsanlegget.

Økonomi

Selv om Kroatia opplever en vekst uten sidestykke, og de økonomiske utsiktene er bedre enn noen gang, er det umulig å forutse hva som vil skje i fremtiden. På enkelte områder ligger landet fortsatt bak gjennomsnittet for EU, noe som indikerer at det er rom for vekst, men også forbedring og endring.

En nedgang i totaløkonomien vil nesten uten unntak påvirke utleien i parkeringsanlegget. Utfallet vil også være den samme dersom den lokale økonomien går ned.

Økonomi

Selv om Kroatia opplever en vekst uten sidestykke, og de økonomiske utsiktene er bedre enn noen gang, er det umulig å forutse hva som vil skje i fremtiden. På enkelte områder ligger landet fortsatt bak gjennomsnittet for EU, noe som indikerer at det er rom for vekst, men også forbedring og endring.

En nedgang i totaløkonomien vil nesten uten unntak påvirke utleien i parkeringsanlegget. Utfallet vil også være den samme dersom den lokale økonomien går ned.

Naturkatastrofer

Den eneste typen naturkatastrofer som utgjør en reell risiko er jordskjelv, som forekommer oftere enn gjennomsnittet, men ikke i overkant ofte. Det siste jordskjelvet som rammet Kroatia var midt på dagen 29. desember 2020 og hadde en styrke på 6,4 på ​​Richters skala. Siden 1950 har totalt 9 mennesker omkommet av direkte konsekvenser av jordskjelv i landet.

Selv om arkitektene og ingeniørene som jobber på CarParkFly følger alle regler, forskrifter og standarder for bygging i Kroatia, har et jordskjelv potensial til å ødelegge parkeringsanlegget fullstendig. Risikoen for skader på parkeringsanlegget etter jordskjelv anses som lav, og hele anlegget vil være dekket av en påkrevd forsikring.

Naturkatastrofer

Den eneste typen naturkatastrofer som utgjør en reell risiko er jordskjelv, som forekommer oftere enn gjennomsnittet, men ikke i overkant ofte. Det siste jordskjelvet som rammet Kroatia var midt på dagen 29. desember 2020 og hadde en styrke på 6,4 på ​​Richters skala. Siden 1950 har totalt 9 mennesker omkommet av direkte konsekvenser av jordskjelv i landet.

Selv om arkitektene og ingeniørene som jobber på CarParkFly følger alle regler, forskrifter og standarder for bygging i Kroatia, har et jordskjelv potensial til å ødelegge parkeringsanlegget fullstendig. Risikoen for skader på parkeringsanlegget etter jordskjelv anses som lav, og hele anlegget vil være dekket av en påkrevd forsikring.

Andre faktorer

Formålet med dette avsnittet er å dekke de viktigste og mest sannsynlige risikoene knyttet til kjøp av parkeringsplass i CarParkFly. Vær oppmerksom på at risikoene som er nevnt her ikke er en uttømmende liste, og vi anbefaler på det sterkeste at du gjennomfører din egen due diligence og søker ekstern rådgivning før du kjøper en parkeringsplass i prosjektet.

Andre forhold som kan ha negativ innvirkning på driften av parkeringsanlegget er politiske endringer, force majeure osv. Disse faktorene vurderes som lav risiko og vil ikke bli beskrevet nærmere her.

Andre faktorer

Formålet med dette avsnittet er å dekke de viktigste og mest sannsynlige risikoene knyttet til kjøp av parkeringsplass i CarParkFly. Vær oppmerksom på at risikoene som er nevnt her ikke er en uttømmende liste, og vi anbefaler på det sterkeste at du gjennomfører din egen due diligence og søker ekstern rådgivning før du kjøper en parkeringsplass i prosjektet.

Andre forhold som kan ha negativ innvirkning på driften av parkeringsanlegget er politiske endringer, force majeure osv. Disse faktorene vurderes som lav risiko og vil ikke bli beskrevet nærmere her.

Oppsummering

Prosjektet har definitivt noen ulemper. De viktigste er 1) avstanden fra parkeringsanlegget til flyplassterminalen, noe som kan gi konkurrentene en fordel, og 2) det faktum at betjent parkering på flyplasser ikke har noen tidligere «proof of concept» i Kroatia. En tredje viktig risiko er det planlagte antallet parkeringsplasser som kan være for høyt i forhold til etterspørselen. Hvis dette er tilfelle, kan det i stor grad påvirke lønnsomheten til utleie av parkeringsplasser.

Hvis du kjøper en eller flere parkeringsplasser som en langsiktig investering, bør du vurdere alle risikofaktorene nøye. Vi anbefaler også at du gjør din egen due diligence på prosjektet vårt så vel som markedet generelt, og at du søker profesjonell, uavhengig investeringsrådgivning.

Oppsummering

Prosjektet har definitivt noen ulemper. De viktigste er 1) avstanden fra parkeringsanlegget til flyplassterminalen, noe som kan gi konkurrentene en fordel, og 2) det faktum at betjent parkering på flyplasser ikke har noen tidligere «proof of concept» i Kroatia. En tredje viktig risiko er det planlagte antallet parkeringsplasser som kan være for høyt i forhold til etterspørselen. Hvis dette er tilfelle, kan det i stor grad påvirke lønnsomheten til utleie av parkeringsplasser.

Hvis du kjøper en eller flere parkeringsplasser som en langsiktig investering, bør du vurdere alle risikofaktorene nøye. Vi anbefaler også at du gjør din egen due diligence på prosjektet vårt så vel som markedet generelt, og at du søker profesjonell, uavhengig investeringsrådgivning.

Mer informasjon

Fyll ut kontaktskjemaet nedenfor for å komme i kontakt med oss.