CarParkFly Split

AVKASTNINGSMODELL

CarParkFly Split

AVKASTNINGSMODELL

CarParkFly Split

Minimum investering:€23 000 (€10 000 innskudd)
Forventet avkastning år 1- 2:16% (8% per år for de første 2 år)
Forventet avkastning år 1- 5:49% (akkumulert over 5 år)
Potensielle kilder til avkastning:Leieinntekter og verdiøkning
Markedsstørrelse:$12 600 000 000 (estimert av Colliers)
Minimum investering:€23 000 (€10 000 innskudd)
Forventet avkastning år 1- 2:16% (8% per år for de første 2 år)
Forventet avkastning år 1- 5:49% (akkumulert over 5 år)
Potensielle kilder til avkastning:Leieinntekter og verdiøkning
Markedsstørrelse:$12 600 000 000 (estimert av Colliers)

Vær oppmerksom på at estimert avkastning kun gjelder for CarParkFly Split-prosjektet.

Forventet avkastning

Figuren ovenfor viser forventet avkastning på investeringen i en parkeringsplass i CarParkFly Split-prosjektet.

Bortsett fra leieinntekt som sett ovenfor, er det også mulig å få gevinst ved å videreselge parkeringsplassen. Våre forventninger over en 5-års periode er at markedsprisen på en parkeringsplass i CarParkFly Split prosjektet vil øke med 5-20%. Dette betyr en 5-20% økning i verdi og dermed en tilsvarende fortjeneste på videresalg.

Forventet avkastning

Figuren ovenfor viser forventet avkastning på investeringen i en parkeringsplass i CarParkFly Split-prosjektet.

Bortsett fra leieinntekt som sett ovenfor, er det også mulig å få gevinst ved å videreselge parkeringsplassen. Våre forventninger over en 5-års periode er at markedsprisen på en parkeringsplass i CarParkFly Split prosjektet vil øke med 5-20%. Dette betyr en 5-20% økning i verdi og dermed en tilsvarende fortjeneste på videresalg.

Oversikt over investering

År 1 & 2 (8% forventet nettoavkastning per år)

Antall parkeringsplasserKjøpesumLeieinntekterAvgifterNetto leieinntekter
Parkeringsplass x 1€23 000€3 680-€3 680
Parkeringsplass x 2€46 000€7 360-€7 360
Parkeringsplass x 3€69 000€11 040-€11 040
Parkeringsplass x 4€92 000€14 720-€14 720
Parkeringsplass x 5€115 000€18 400-€18 400
Akkumulerte verdierTotal investeringInntekter år 1 + 2Utgifter år 1 + 2Netto inntekter år 1 + 2

År 3 & 4 (10,7% forventet nettoavkastning per år)

Antall parkeringsplasserKjøpesumLeieinntekterAvgifterNetto leieinntekter
Parkeringsplass x 1€23 000€5 822€900€4 922
Parkeringsplass x 2€46 000€11 644€1 800€9 844
Parkeringsplass x 3€69 000€17 466€2 700€14 766
Parkeringsplass x 4€92 000€23 288€3 600€19 688
Parkeringsplass x 5€115 000€29 110€4 500€24 610
Akkumulerte verdierTotal investeringInntekter år 3 + 4Utgifter år 3 + 4Netto inntekter år 3 + 4

År 5 (12% forventet nettoavkastning)

Antall parkeringsplasserKjøpesumLeieinntekterAvgifterNetto leieinntekter
Parkeringsplass x 1€23 000€3 210€450€2 760
Parkeringsplass x 2€46 000€6 420€900€5 520
Parkeringsplass x 3€69 000€9 630€1 350€8 280
Parkeringsplass x 4€92 000€12 840€1 800€11 040
Parkeringsplass x 5€115 000€16 050€2 250€13 800
Total investeringInntekter år 5Utgifter år 5Netto inntekter år 5

Oversikt over investering

År 1 & 2

8% forventet nettoavkastning per år

Antall p-plasserKjøpe-sumLeie-inntekterAvgifterNetto leie-inntekter
P-plass x 1€23 000€3 680-€3 680
P-plass x 2€46 000€7 360-€7 360
P-plass x 3€69 000€11 040-€11 040
P-plass x 4€92 000€14 720-€14 720
P-plass x 5€115 000€18 400-€18 400
Akku-mulerte verdierTotal inves-teringInntekter år 1 + 2Utgifter år 1 + 2Netto-inntekter år 1 + 2

År 3 & 4

10,7% forventet nettoavkastning per år

Antall p-plasserKjøpe-sumLeie-inntekterAvgifterNetto leie-inntekter
P-plass x 1€23 000€5 822€900€4 922
P-plass x 2€46 000€11 644€1.800€9 844
P-plass x 3€69 000€17 466€2 700€14 766
P-plass x 4€92 000€23 288€3 600€19 688
P-plass x 5€115 000€29 110€4 500€24 610
Akku-mulerte verdierTotal inves-teringInntekter år 3 + 4Utgifter år 3 + 4Netto-inntekter år 3 + 4

År 5

12% forventet nettoavkastning

Antall p-plasserKjøpe-sumLeie-inntekterAvgifterNetto leie-inntekter
P-plass x 1€23 000€3 210€450€2 760
P-plass x 2€46 000€6 420€900€5 520
P-plass x 3€69 000€9 630€1 350€8 280
P-plass x 4€92 000€12 840€1 800€11 040
P-plass x 5€115 000€16 050€2 250€13 800
Total inves-teringInntekter år 5Utgifter år 5Netto-inntekter år 5

KONTAKT OSS

Du er hjertelig velkommen til å kontakte oss hvis du har spørsmål eller ønsker å høre mer om en bestemt investeringsmulighet.