CarParkFly Split

AVKASTNINGSMODELL

CarParkFly Split

AVKASTNINGSMODELL

CarParkFly Split

Minimumsinvestering:€23.000 (€10.000 innskudd)
Forventet avkastning år 1- 2:16% (8% per år de første 2 år)
Forventet avkastning år 1- 5:44,5% (akkumulert over 5 år)
Potensielle kilder til avkastning:Leieinntekter og verdiøkning
Markedsstørrelse:$12.6 milliarder (anslått av Colliers)
Minimumsinvestering:€23.000 (€10.000 innskudd)
Forventet avkastning år 1- 2:16% (8% per år de første 2 årene)
Forventet avkastning år 1- 5:44,5% (akkumulert over 5 år)
Potensielle kilder til avkastning:Leieinntekter og verdiøkning
Markedsstørrelse:$12.6 milliarder (anslått av Colliers)

Vær oppmerksom på at avkastningsforventningene gjelder utelukkende for CarParkFly Split-prosjektet.

Forventede afkast

Figuren over viser forventet avkastning på en parkeringsplass i CarParkFly Split-prosjektet.

Bortsett fra leieinntektene som vises ovenfor, er det også mulig å oppnå en fortjeneste ved å selge parkeringsplassen. Våre forventninger over en 5-års periode er at markedsprisen på en parkeringsplass i CarParkFly Split-prosjektet øker med 5-20%. Dette betyr en verdiøkning på 5-20% og dermed et tilsvarende overskudd på videresalg.

Forventede afkast

Figuren over viser forventet avkastning på en parkeringsplass i CarParkFly Split-prosjektet.

Bortsett fra leieinntektene som vises ovenfor, er det også mulig å oppnå en fortjeneste ved å selge parkeringsplassen. Våre forventninger over en 5-års periode er at markedsprisen på en parkeringsplass i CarParkFly Split-prosjektet øker med 5-20%. Dette betyr en verdiøkning på 5-20% og dermed et tilsvarende overskudd på videresalg.

Investeringsoversikt

År 1 & 2 (8% forventet nettoavkastning per år)

Antall parkeringsplasserKjøpesumLeieinntektGebyrNetto leieinntekt
Parkeringsplass x 1€23.000€3.680-€3.680
Parkeringsplass x 2€46.000€7.360-€7.360
Parkeringsplass x 3€69.000€11.040-€11.040
Parkeringsplass x 4€92.000€14.720-€14.720
Parkeringsplass x 5€115.000€18.400-€18.400
Akkumulerte verdierTotal investeringInntekt år 1 + 2Utgifter år 1 + 2Nettoinntekt år 1 + 2

År 3 & 4 (10,7% forventet nettoavkastning per år)

Antall parkeringsplasserKjøpesumLeieinntektGebyrNetto leieinntekt
Parkeringsplass x 1€23.000€5.822€900€4.922
Parkeringsplass x 2€46.000€11.644€1.800€9.844
Parkeringsplass x 3€69.000€17.466€2.700€14.766
Parkeringsplass x 4€92.000€23.288€3.600€19.688
Parkeringsplass x 5€115.000€29.110€4.500€24.610
Akkumulerte verdierTotal investeringInntekt år 3 + 4Utgifter år 3 + 4Nettoinntekt år 3 + 4

År 5 (12% forventet nettoavkastning)

Antall parkeringsplasserKjøpesumLeieinntektGebyrNetto leieinntekt
Parkeringsplass x 1€23.000€3.210€450€2.760
Parkeringsplass x 2€46.000€6.420€900€5.520
Parkeringsplass x 3€69.000€9.630€1.350€8.280
Parkeringsplass x 4€92.000€12.840€1.800€11.040
Parkeringsplass x 5€115.000€16.050€2.250€13.800
Total investeringInntekt år 5Utgifter år 5Nettoinntekt år 5

År 5 (total leieinntekt + fortjeneste ved videresalg)

Antall parkeringsplasserKjøpesumVideresalgsprisProfittNetto leieinntektTotal leieinntekt + profittTotalverdi
Parkeringsplass x 1€23.000€27.600€4.600€14.042€18.642€41.642
Parkeringsplass x 2€46.000€55.200€9.200€28.084€65.368€111.368
Parkeringsplass x 3€69.000€82.800€13.800€42.126€140.178€209.178
Parkeringsplass x 4€92.000€110.400€18.400€56.168€243.072€335.072
Parkeringsplass x 5€115.000€138.000€23.000€70.210€374.050€489.050
Total investeringPris år 520% verdistigningÅr 1 - 5 totalLeieinntekt + profitt ved videresalgLeieinntekt + profitt + oprindelig kjøpesum

Investeringsoversikt

År 1 & 2

8% forventet nettoavkastning per år

Antall p-plasserKjøpe-sumLeie-inntektGebyrNetto leie-inntekt
P-plass x 1€23.000€3.680-€3.680
P-plass x 2€46.000€7.360-€7.360
P-plass x 3€69.000€11.040-€11.040
P-plass x 4€92.000€14.720-€14.720
P-plass x 5€115.000€18.400-€18.400
Akku-mulerte verdierTotal inves-teringInntekt år 1 + 2Utgifter år 1 + 2Netto-inntekt år 1 + 2

År 3 & 4

10,7% forventet nettoavkastning per år

Antall p-plasserKjøpe-sumLeie-inntektGebyrNetto leie-inntekt
P-plass x 1€23.000€5.822€900€4.922
P-plass x 2€46.000€11.644€1.800€9.844
P-plass x 3€69.000€17.466€2.700€14.766
P-plass x 4€92.000€23.288€3.600€19.688
P-plass x 5€115.000€29.110€4.500€24.610
Akku-mulerte verdierTotal inves-teringInntekt år 3 + 4Utgifter år 3 + 4Netto-inntekt år 3 + 4

År 5

12% forventet nettoavkastning

Antall p-plasserKjøpe-sumLeie-inntektGebyrNetto leie-inntekt
P-plass x 1€23.000€3.210€450€2.760
P-plass x 2€46.000€6.420€900€5.520
P-plass x 3€69.000€9.630€1.350€8.280
P-plass x 4€92.000€12.840€1.800€11.040
P-plass x 5€115.000€16.050€2.250€13.800
Total inves-teringInntekt år 5Utgifter år 5Netto-inntekt år 5

KONTAKT OSS

Du er veldig velkommen til å kontakte oss hvis du har spørsmål eller vil vite mer om en investeringsmulighet.