CarParkFly Split

AVKASTNINGSMODELL

CarParkFly Split

AVKASTNINGSMODELL

CarParkFly Split

Minimum investering:€23 000 (€10 000 innskudd)
Forventet avkastning år 1- 2:16% (8% per år for de første 2 år)
Forventet avkastning år 1- 5:50% (akkumulert over 5 år)
Potensielle kilder til avkastning:Leieinntekter og verdiøkning
Markedsstørrelse:$12 600 000 000 (estimert av Colliers)
Minimum investering:€23 000 (€10 000 innskudd)
Forventet avkastning år 1- 2:16% (8% per år for de første 2 år)
Forventet avkastning år 1- 5:50% (akkumulert over 5 år)
Potensielle kilder til avkastning:Leieinntekter og verdiøkning
Markedsstørrelse:$12 600 000 000 (estimert av Colliers)

Vær oppmerksom på at estimert avkastning kun gjelder for CarParkFly Split-prosjektet.

Forventet avkastning

Figuren ovenfor viser forventet avkastning på investeringen i en parkeringsplass i CarParkFly Split-prosjektet.

Bortsett fra leieinntekt som sett ovenfor, er det også mulig å få gevinst ved å videreselge parkeringsplassen. Våre forventninger over en 5-års periode er at markedsprisen på en parkeringsplass i CarParkFly Split prosjektet vil øke med 5-20%. Dette betyr en 5-20% økning i verdi og dermed en tilsvarende fortjeneste på videresalg.

Forventet avkastning

Figuren ovenfor viser forventet avkastning på investeringen i en parkeringsplass i CarParkFly Split-prosjektet.

Bortsett fra leieinntekt som sett ovenfor, er det også mulig å få gevinst ved å videreselge parkeringsplassen. Våre forventninger over en 5-års periode er at markedsprisen på en parkeringsplass i CarParkFly Split prosjektet vil øke med 5-20%. Dette betyr en 5-20% økning i verdi og dermed en tilsvarende fortjeneste på videresalg.

Oversikt over investering

År 1 & 2 (8% forventet avkastning per år)

Antall parkeringsplasserKjøpesumLeieinntekter
Parkeringsplass x 1€23 000€3 680
Parkeringsplass x 2€46 000€7 360
Parkeringsplass x 3€69 000€11 040
Parkeringsplass x 4€92 000€14 720
Parkeringsplass x 5€115 000€18 400
Total investeringInntekter år 1 + 2

År 3 & 4 (10,7% forventet avkastning per år)

Antall parkeringsplasserKjøpesumLeieinntekter
Parkeringsplass x 1€23 000€5 822
Parkeringsplass x 2€46 000€11 644
Parkeringsplass x 3€69 000€17 466
Parkeringsplass x 4€92 000€23 288
Parkeringsplass x 5€115 000€29 110
Total investeringInntekter år 3 + 4

År 5 (12,1% forventet avkastning)

Antall parkeringsplasserKjøpesumLeieinntekter
Parkeringsplass x 1€23 000€3 210
Parkeringsplass x 2€46 000€6 420
Parkeringsplass x 3€69 000€9 630
Parkeringsplass x 4€92 000€12 840
Parkeringsplass x 5€115 000€16 050
Total investeringInntekter år 5

Oversikt over investering

År 1 & 2

8% forventet avkastning per år

Antall p-plasserKjøpe-sumLeie-inntekter
P-plass x 1€23 000€3 680
P-plass x 2€46 000€7 360
P-plass x 3€69 000€11 040
P-plass x 4€92 000€14 720
P-plass x 5€115 000€18 400
Total inves-teringInntekter år 1 + 2

År 3 & 4

10,7% forventet avkastning per år

Antall p-plasserKjøpe-sumLeie-inntekter
P-plass x 1€23 000€5 822
P-plass x 2€46 000€11 644
P-plass x 3€69 000€17 466
P-plass x 4€92 000€23 288
P-plass x 5€115 000€29 110
Total inves-teringInntekter år 3 + 4

År 5

12,1% forventet avkastning

Antall p-plasserKjøpe-sumLeie-inntekter
P-plass x 1€23 000€3 210
P-plass x 2€46 000€6 420
P-plass x 3€69 000€9 630
P-plass x 4€92 000€12 840
P-plass x 5€115 000€16 050
Total inves-teringInntekter år 5

KONTAKT OSS

Du er hjertelig velkommen til å kontakte oss hvis du har spørsmål eller ønsker å høre mer om en bestemt investeringsmulighet.