Ansvarsfriskrivning

Denna webbplats är rent informativ och får endast användas för informationsändamål. Informationen, prognoser, förväntningar, uppskattningar eller uppskattningar som finns på vår hemsida representerar inte på något sätt garantier för framtida resultat. Även om informationen på vår hemsida har undersökts och anses vara av rimlig och exakt natur, är alla former av fastighetsinvesteringar av spekulativ natur. CarParkFly och dess dotterbolag (“försäljningspartners”, “partners”) kan inte garantera några avkastning eller andra intäkter till våra investerare.

Genom att läsa och granska informationen på vår hemsida, erkänner användare som CarParkFly och dess partners inte kan ta något ansvar i förhållande till användarens investering, inklusive eventuell förlust eller skada till följd av användning av informationen på vår webbplats, inklusive fel, utelämnande o. på samma sätt som kan leda till ett investeringsbeslut.

Alla investerare måste genomföra egna undersökningar, analyser, due diligence, dra egna slutsatser och fatta egna beslut. Alla områden som handlar om skatt eller specifika juridiska eller tekniska frågor måste adresseras till advokater, revisorer, konsulter eller andra yrkesverksamma med lämplig auktorisation, auktorisation eller kvalifikation för sådan rådgivning.

CarParkFly och dess dotterbolag får under inga omständigheter hållas ansvariga för några direkta, indirekta, speciella eller oavsiktliga skador av något slag som följer av användningen av vår hemsida eller informationen därom. CarParkFly och dess samarbetspartners frånsäger sig helt och hållet allt ansvar gentemot någon garanti eller löftet, men inte begränsat till, potentiell vinst, avkastning, investeringshorisont och liknande.