Ansvarsfriskrivning

Denna webbplats är uteslutande av informativ karaktär och får endast användas för informativa ändamål. Den information, prognoser, förväntningar, värderingar eller uppskattningar som finns på vår hemsida, representerar inte på något sätt garantier för framtida resultat. Även om den information som finns på vår hemsida har undersökts och värderats vara av en rimlig och korrekt karaktär, är alla former av egendomsinvesteringar spekulativ karaktär. CarParkFly och dess anslutna agenter (“säljparter”, “parter”) kan inte garantera någon form av avkastning eller annan inkomst till våra investerare.

Genom att läsa och granska informationen på vår hemsida, bekräftar användaren att CarParkFly och dess parter inte kan ta något ansvar i förhållande till användarens investeringar, inklusive förlust eller skada till följd av användning av informationen på vår hemsida, inklusive fel, försummelser etc., som kan leda till ett investeringsbeslut.

Alla investerare ska utföra sina egna undersökningar, analyser, due diligence, dra sina egna slutsatser och fatta egna beslut. Alla områden som rör skattemässiga eller särskilda juridiska eller tekniska frågor måste riktas till advokater, revisorer, konsulter eller andra yrkesutövare med lämpligt tillstånd, certifiering eller kvalifikation för sådan rådgivning.

CarParkFly och dess parter ska under inga omständigheter hållas ansvariga för direkta, indirekta, speciella eller oförutsedda skador av något slag som uppstår genom användning av vår hemsida eller dess information. I synnerhet frånsäger sig CarParkFly och dess parter allt ansvar för garanti eller löfte, men inte begränsat till, potentiell vinst, avkastning, investeringshorisont, etc.