Varför investera i flygplatsparkering?

Varför investera i flygplatsparkering?

“Hittills har flygplatsparkering varit en långsiktig investering med hög avkastning, reserverad för specialiserade investeringsverksamheter. Investeringen är dock inte längre reserverad för de stora aktörerna, utan nu också för mindre investerare, som kan köpa parkeringsplatser för endast € 23 000 styck.”

“Hittills har flygplatsparkering varit en långsiktig investering med hög avkastning, reserverad för specialiserade investeringsverksamheter. Investeringen är dock inte längre reserverad för de stora aktörerna, utan nu också för mindre investerare, som kan köpa parkeringsplatser för endast € 23 000 styck.”

En investering med hög potential och låg risk

Investering i flygplatsparkeringar har historiskt sett endast varit tillgängliga för stora parkeringsföretag, investeringsverksamheter och institutionella investerare.

Vi är stolta och glada över att vi nu kan erbjuda denna exklusiva egendomsinvestering med låg risk till mindre investerare. Investeringen har hög potentiell avkastning och ett mycket överkomligt kapitalkrav på endast € 23 000. Avkastningen består av både normala intäkter (intäkter från uthyrnings- eller parkeringsavgifter) och potentiella värdeökningar. Alla parkeringsanläggningar förvaltas av erkända och väletablerade förvaltningsbolag, vilket gör detta till en god, passiv inkomst.

Investerare som köpt i tidigare projekt har fått avkastning på mer än 10% per år i genomsnitt under de senaste 10 åren. Den framgångsrika meritlistan för investeringar i flygplatsparkeringar gör att vi kan garantera en avkastning på 8% per år under de första 2 åren. Därutöver förväntar vi oss en avkastning på 44,5% under de första 5 åren.

Har du några frågor? Du får gärna kontakta oss!

8% förväntad avkastning årligen för de första 2 åren

Under 5 år är den förväntade avkastningen 44,5 % totalt

Ett mycket överkomligt kapitalkrav på endast € 23 000

Dra nytta av säkerheten i en konventionell fastighetsinvestering

Flygplatsparkering har historiskt sett varit en mycket lönsam investering

Passiv, fullt administrerad och absolut problemfri investering

8% förväntad avkastning årligen för de första 2 åren

Under 5 år är den förväntade avkastningen 44,5 % totalt

Ett mycket överkomligt kapitalkrav på endast € 23 000

Dra nytta av säkerheten i en konventionell fastighetsinvestering

Flygplatsparkering har historiskt sett varit en mycket lönsam investering

Passiv, fullt administrerad och absolut problemfri investering