Varför investera i flygplatsparkering?

Varför investera i flygplatsparkering?

“Hittills har flygplatsparkering varit en långsiktig högavkastande investering, som har reserverats för specialiserade investeringsbolag. Investeringen är dock inte längre reserverad för de stora aktörerna, men nu också mindre investerare som kan köpa parkeringsplatser för bara 23 000 euro per stycke.”

“Hittills har flygplatsparkering varit en långsiktig högavkastande investering, som har reserverats för specialiserade investeringsbolag. Investeringen är dock inte längre reserverad för de stora aktörerna, men nu också mindre investerare som kan köpa parkeringsplatser för bara 23 000 euro per stycke.”

En investering med hög potential och låg risk

Investeringar i flygplatsbilar har historiskt endast gjorts för stora parkeringsföretag, investmentbolag och institutionella investerare.

Vi är stolta och nöjda att vi nu är i stånd att erbjuda dessa exklusiva, små investeringarbehov till mindre investerare. Investeringen har stor potentiell avkastning och en överkomlig inträdesnivå på endast 23 000 euro. De uppkomster består av både reguljära inkomster (hyresintäkter) och potentiell kapitalökning. Alla våra parkeringsplatser förvaltas av väletablerade och väletablerade förvaltningsbolag, vilket gör det till en utmärkt passiv investering.

Investerare som köpt i tidigare projekt har fått en avkastning på över 10% per år i genomsnitt under de senaste 10 åren. Den framgångsrika resultaträkningen för investeringar i flygparksparken ger oss möjlighet att ge en återgång på 8% de första två åren och en total avkastning på 44,5% över 5 år.

Har du några frågor? Tveka inte att kontakta oss!

8% förväntat avkastning årligen för de första 2 åren

Över 5 år är den förväntade avkastningen totalt 44,5%

Ett mycket överkomligt kapitalkrav på endast 23 000 euro

Dra nytta av säkerheten i en konventionell fastighetsinvestering

Flygplatsparkering har historiskt varit en väldigt lönsam investering

Passiv, helt hanterad och absolut problemlös investering

8% förväntat avkastning årligen för de första 2 åren

Över 5 år är den förväntade avkastningen totalt 44,5%

Ett mycket överkomligt kapitalkrav på endast 23 000 euro

Dra nytta av säkerheten i en konventionell fastighetsinvestering

Flygplatsparkering har historiskt varit en väldigt lönsam investering

Passiv, helt hanterad och absolut problemlös investering