Så här köper du en parkeringsplats

Så här köper du en parkeringsplats

”Att bli ägare till en parkeringsplats i CarParkFly innebär att du har kontrollen; du ensam bestämmer hur din parkeringsplats används. Du kan hyra ut den, sälja den eller till och med använda den själv.”

”Att bli ägare till en parkeringsplats i CarParkFly innebär att du har kontrollen; du ensam bestämmer hur din parkeringsplats används. Du kan hyra ut den, sälja den eller till och med använda den själv.”

Enkel köpprocess

Enten du er en kroatisk statsborger eller innbygger i et annet EU-land, er det ganske enkelt å kjøpe en parkeringsplass i CarParkFly. Hvis du ikke er EU-borger, er prosessen litt mer komplisert og vil kreve spesialistrådgivning. Prosessen er strømlinjeformet for alle EU-borgere og bedrifter i EU, som består av 3 enkle steg:

Skriva på ett kommersiellt samarbetsavtal

För att köpa en parkeringsplats behöver du först skriva på ett kommersiellt samarbetsavtal med utvecklaren. Syftet med detta kontrakt är att etablera och beskriva förhållandet mellan köparen (du) och säljaren (utvecklaren). Grunden till kontraktet är att du ingår ett gemensamt samarbete med utvecklaren gällande investeringen i CarParkFly projektet. Detta gemensamma samarbete är nödvändigt då projektet inte har fullgjorts vid tiden för inköpet. Kontraktet fastställer rättigheterna och skyldigheterna för var och en av kontrakterande part tillsammans med gemensamma mål för involverade parter, som slutligen är fullgörandet av projektet såväl som transfer av ägandeskap av parkeringsplatsen till dig.

Överföring av köpsbeloppet

Medlen för köpet av parkeringsplatsen måste överföras direkt till utvecklaren som är ägaren av marken där projektet konstrueras. Detta kvalificerar köpet som en direkt fastighetstransaktion och försäkrar maximal transparens av inköpsprocessen. Inköpsbeloppet överförs i två delbetalningar: Första delbetalningen på €10 000 och en andra delbetalning på €13 000 (totalt €23 000) per parkeringsplats. Från det ögonblick som du har betalat första delbetalningen, är du rättmäktig ägare av parkeringsplatsen, vilket ger dig rätt till att sälja den och ingå affärsavtal om framtida användning av parkeringsplatsen. Den andra delbetalningen måste givetvis betalas i tid enligt överenskommelse med ditt avtal med utvecklaren för att bibehålla ägandeskapet av parkeringsplatsen.

Skriva på lagfart och köpekontrakt

När konstruktionen av projektet är fullgjort kommer du att få en lagfart som bevisar ditt ägandeskap av parkeringsplatsen. Lagfarten utfärdas av de lokala myndigheterna och registreras även officiellt. Lagfarten måste skrivas på av både köparen (du) och säljaren (utvecklaren) av parkeringsplatsen. Lagfarten måste skrivas under på ett av de två följande sätten: 1) du skriver på hos notarien i Kroatien eller 2) du skriver på en fullmakt som ger en advokat rätten att skriva på å dina vägnar. Du kan välja att utse en advokat själv eller använda en advokat utsedd av utvecklaren.

Du kommer också att få ett slutgiltigt köpekontrakt som fastställer alla detaljer för inköp av parkeringsplats. Detta kontrakt kan endast skapas när projektet har levererats då vissa detaljer inte kan specificeras innan konstruktionsarbetet har fullgjorts.

När de tre stegen ovan har fullgjorts kommer du att ha tillgång till din parkeringsplats. De praktiska detaljerna angående fysisk adress kommer att arrangeras åt dig av utvecklaren.

Enkel köpprocess

Vare sig du är en kroatisk medborgare eller medborgare i ett annat EU land, så är det ganska lätt att köpa en parkeringsplats hos CarParkFly. Om du inte är en EU medborgare är processen lite mer komplicerad och kommer kräva specialistrådgivning. För EU medborgare och företag i EU har vi strömlinjeformad köpprocess i tre enkla steg:

Skriva på ett kommersiellt samarbetsavtal

För att köpa en parkeringsplats behöver du först skriva på ett kommersiellt samarbetsavtal med utvecklaren. Syftet med detta kontrakt är att etablera och beskriva förhållandet mellan köparen (du) och säljaren (utvecklaren). Grunden till kontraktet är att du ingår ett gemensamt samarbete med utvecklaren gällande investeringen i CarParkFly projektet. Detta gemensamma samarbete är nödvändigt då projektet inte har fullgjorts vid tiden för inköpet. Kontraktet fastställer rättigheterna och skyldigheterna för var och en av kontrakterande part tillsammans med gemensamma mål för involverade parter, som slutligen är fullgörandet av projektet såväl som transfer av ägandeskap av parkeringsplatsen till dig.

Överföring av köpsbeloppet

Medlen för köpet av parkeringsplatsen måste överföras direkt till utvecklaren som är ägaren av marken där projektet konstrueras. Detta kvalificerar köpet som en direkt fastighetstransaktion och försäkrar maximal transparens av inköpsprocessen. Inköpsbeloppet överförs i två delbetalningar: Första delbetalningen på €10 000 och en andra delbetalning på €13 000 (totalt €23 000) per parkeringsplats. Från det ögonblick som du har betalat första delbetalningen, är du rättmäktig ägare av parkeringsplatsen, vilket ger dig rätt till att sälja den och ingå affärsavtal om framtida användning av parkeringsplatsen. Den andra delbetalningen måste givetvis betalas i tid enligt överenskommelse med ditt avtal med utvecklaren för att bibehålla ägandeskapet av parkeringsplatsen.

Skriva på lagfart och köpekontrakt

När konstruktionen av projektet är fullgjort kommer du att få en lagfart som bevisar ditt ägandeskap av parkeringsplatsen. Lagfarten utfärdas av de lokala myndigheterna och registreras även officiellt. Lagfarten måste skrivas på av både köparen (du) och säljaren (utvecklaren) av parkeringsplatsen. Lagfarten måste skrivas under på ett av de två följande sätten: 1) du skriver på hos notarien i Kroatien eller 2) du skriver på en fullmakt som ger en advokat rätten att skriva på å dina vägnar. Du kan välja att utse en advokat själv eller använda en advokat utsedd av utvecklaren.

Du kommer också att få ett slutgiltigt köpekontrakt som fastställer alla detaljer för inköp av parkeringsplats. Detta kontrakt kan endast skapas när projektet har levererats då vissa detaljer inte kan specificeras innan konstruktionsarbetet har fullgjorts.

När de tre stegen ovan har fullgjorts kommer du att ha tillgång till din parkeringsplats. De praktiska detaljerna angående fysisk adress kommer att arrangeras åt dig av utvecklaren.