MAKROEKONOMI - KROATIEN

Kunskap om kroatisk makroekonomi

kan hjälpa dig att ta ett informativt beslut

innan du köper fastigheter i Kroatien

MAKROEKONOMI - KROATIEN

Kunskap om kroatisk makroekonomi

kan hjälpa dig att ta ett informativt beslut

innan du köper fastigheter i Kroatien

En kommun som Växer

Trots några turbulenta år under sent 80-tal och tidigt 90-tal, håller Kroatien nu på med att utveckla en hög-inkomst tjänstbaserad ekonomi, och även en av de starkaste ekonomierna i Sydöstra Europa.

Kroatien är fortfarande utsatt av de ekonomiska och sociala konsekvenserna av coronaviruset, men landets ekonomi har gått framåt sedan 2015. Den positiva utvecklingen beror på flera faktorer, inklusive inträdet i EU under 2013, men också landets förmåga att reducera arbetslösheten drastiskt sedan ökningen under 2014. Den ekonomiska framgången reflekteras också i löner och konsumtion, som har ökat stadigt sedan 2015.

Trots några turbulenta år under sent 80-tal och tidigt 90-tal, håller Kroatien nu på med att utveckla en hög-inkomst tjänstbaserad ekonomi, och även en av de starkaste ekonomierna i Sydöstra Europa.

Kroatien är fortfarande utsatt av de ekonomiska och sociala konsekvenserna av coronaviruset, men landets ekonomi har gått framåt sedan 2015. Den positiva utvecklingen beror på flera faktorer, inklusive inträdet i EU under 2013, men också landets förmåga att reducera arbetslösheten drastiskt sedan ökningen under 2014. Den ekonomiska framgången reflekteras också i löner och konsumtion, som har ökat stadigt sedan 2015.

Nyliga ekonomiska kriser

Förutom socialismens kollaps och det kroatiska självständighetskriget under sent 80-tal och tidigt 90-tal, har den kroatiska ekonomin haft två större nedgångar under senare år: 1) finanskrisen under 2007 – 2008, och 2) coronavirus pandemin under 2020.

Den kroatiska ekonomin berördes starkt av finanskrisen som, i kombination med långsam utveckling av ekonomiska reformer, resulterade i 6 års lågkonjunktur och en kumulativ nedgång av BNP på 12,5%. Kroatien tog sig ur lågkonjunkturen under det fjärde kvartalet år 2014, och har haft en kontinuerlig BNP tillväxt sedan dess. Den kroatiska ekonomin nådde förkrisnivåer under 2019, och ligger i dag på sitt högsta nivå någonsin.

Återhämtning har påbörjats och de ekonomiska prognoserna ser positiva ut.

Nyliga ekonomiska kriser

Förutom socialismens kollaps och det kroatiska självständighetskriget under sent 80-tal och tidigt 90-tal, har den kroatiska ekonomin haft två större nedgångar under senare år: 1) finanskrisen under 2007 – 2008, och 2) coronavirus pandemin under 2020.

Den kroatiska ekonomin berördes starkt av finanskrisen som, i kombination med långsam utveckling av ekonomiska reformer, resulterade i 6 års lågkonjunktur och en kumulativ nedgång av BNP på 12,5%. Kroatien tog sig ur lågkonjunkturen under det fjärde kvartalet år 2014, och har haft en kontinuerlig BNP tillväxt sedan dess. Den kroatiska ekonomin nådde förkrisnivåer under 2019, och ligger i dag på sitt högsta nivå någonsin.

Återhämtning har påbörjats och de ekonomiska prognoserna ser positiva ut.

Viktigaste ekonomiska sektorerna

Kroatiens ekonomi domineras av tre huvudsektorer: den industriella sektorn, handel och turism.

Den industriella sektorn exporterar över €10 000 000 000 årligen och domineras av fartygsbygge. Den industriella sektorn representerar 27% av Kroatiens totala ekonomiska produktion, medan jordbruk representerar 6%. Den industriella sektorn ansvarar för 25% av Kroatiens BNP, med jordbruk, skog och fiske som står för återstående 5% av kroatisk BNP.

Handel spelar också en huvudroll i kroatisk ekonomisk produktion. Enligt Healy Consultants, stöds handeln i Kroatien av dess låga handelsvägda genomsnittstariff på endast 1,2%.

Turismen i Kroatien är en huvuddel av landets ekonomi, som står för nästan 20% av bruttonationalprodukten (BNP). Majoriteten av turistankomster registreras under sommarmånaderna, men under senare år, syns tillväxt under vintermånaderna, på grund av ökat intresse vad det gäller vintersporter, såsom skidåkning. Idag, är Kroatien en av de mest besökta turistdestinationerna vid Medelhavet, med totalt 19.6 miljoner besökande turister under 2019. Kroatien rankas också bland de topp 20 mest populära turistdestinationerna i världen, och röstades fram som världens topp turistdestination under 2005 av Lonely Planet.

Turistankomster i Kroatien


Viktigaste ekonomiska sektorerna

Kroatiens ekonomi domineras av tre huvudsektorer: den industriella sektorn, handel och turism.

Den industriella sektorn exporterar över €10 000 000 000 årligen och domineras av fartygsbygge. Den industriella sektorn representerar 27% av Kroatiens totala ekonomiska produktion, medan jordbruk representerar 6%. Den industriella sektorn ansvarar för 25% av Kroatiens BNP, med jordbruk, skog och fiske som står för återstående 5% av kroatisk BNP.

Handel spelar också en huvudroll i kroatisk ekonomisk produktion. Enligt Healy Consultants, stöds handeln i Kroatien av dess låga handelsvägda genomsnittstariff på endast 1,2%.

Turismen i Kroatien är en huvuddel av landets ekonomi, som står för nästan 20% av bruttonationalprodukten (BNP). Majoriteten av turistankomster registreras under sommarmånaderna, men under senare år, syns tillväxt under vintermånaderna, på grund av ökat intresse vad det gäller vintersporter, såsom skidåkning. Idag, är Kroatien en av de mest besökta turistdestinationerna vid Medelhavet, med totalt 19.6 miljoner besökande turister under 2019. Kroatien rankas också bland de topp 20 mest populära turistdestinationerna i världen, och röstades fram som världens topp turistdestination under 2005 av Lonely Planet.

Turistankomster i Kroatien


Ekonomiska Nyckeltal

BNP per invånare - Kroatien

Arbetslöshet - Kroatien

Löner - Kroatien

Konsumtion - Kroatien

Ekonomiska Nyckeltal

BNP per invånare - Kroatien

Arbetslöshet - Kroatien

Löner - Kroatien

Konsumtion - Kroatien

Fastighetspriser stiger

Även om den positiva trenden av stigande fastighetspriser i Kroatien temporärt stördes av Covid-19 under 2020, fortsätter de kroatiska fastighetspriserna att stiga.

Det högsta begärda priset per kvadratmeter i Kroatien är i Dubrovnik, Split och Zagreb. Under de senaste åren, registreras de största prisökningarna på fastigheter i kommunerna Split-Dalmatia och Istria.

Prisökningarna för fastigheter beror i huvudsak på en stor efterfrågan kombinerad med ett mycket begränsat utbud, men stöds också av landets ekonomiska tillväxt och dess ökade popularitet som turistdestination.

Fastighetsindex - Kroatien

Fastighetspriser stiger

Även om den positiva trenden av stigande fastighetspriser i Kroatien temporärt stördes av Covid-19 under 2020, fortsätter de kroatiska fastighetspriserna att stiga.

Det högsta begärda priset per kvadratmeter i Kroatien är i Dubrovnik, Split och Zagreb. Under de senaste åren, registreras de största prisökningarna på fastigheter i kommunerna Split-Dalmatia och Istria.

Prisökningarna för fastigheter beror i huvudsak på en stor efterfrågan kombinerad med ett mycket begränsat utbud, men stöds också av landets ekonomiska tillväxt och dess ökade popularitet som turistdestination.

Fastighetsindex - Kroatien

Byggproduktion ökar

Kroatiens byggproduktion har ökat under de senaste 10 åren ungefär.

Den senaste statistiken från Kroatien visar en ökning av 10,8% (y/y) i augusti 2020. Ökad byggproduktion är direkt relaterad till den positiva utvecklingen av landets ekonomi.

Även om störningarna orsakade av COVID-19 utbrottet och de påföljande lockdown åtgärderna har påverkat industrin, så har inte byggaktiviteten i Kroatien påverkats lika mycket som generella marknader över regionen. Den nuvarande försörjningskedjans kris kan påverka landets konstruktionssektor inom den närmaste framtiden.

Konstruktion - Kroatien

Byggproduktion ökar

Kroatiens byggproduktion har ökat under de senaste 10 åren ungefär.

Den senaste statistiken från Kroatien visar en ökning av 10,8% (y/y) i augusti 2020. Ökad byggproduktion är direkt relaterad till den positiva utvecklingen av landets ekonomi.

Även om störningarna orsakade av COVID-19 utbrottet och de påföljande lockdown åtgärderna har påverkat industrin, så har inte byggaktiviteten i Kroatien påverkats lika mycket som generella marknader över regionen. Den nuvarande försörjningskedjans kris kan påverka landets konstruktionssektor inom den närmaste framtiden.

Konstruktion - Kroatien

Mer information

Fyll i kontaktformuläret nedan och kontakta oss.