CarParkFly

EN FRAMTIDA LEDARE INOM FLYGPLATSPARKERING

CarParkFly

EN FRAMTIDA LEDARE INOM FLYGPLATSPARKERING

OM OSS

CarParkFly d.o.o.

CarParkFly d.o.o. har skapats i enda syfte att hantera den framtida parkeringsanläggningen vid flygplatsen i Split, Kroatien. Företaget kommer att sköta den dagliga affärsverksamheten av anläggningen och även hantera alla kommunikation med parkeringsplatsernas ägare när parkeringsanläggningen är färdig.

Just nu består företagets styrelse och företagets personal enbart av medlemmar från projektutvecklarens team. Det slutliga teamet som kommer att hantera företagets affärsverksamhet efter projektets överlämnande kommer sammansättas ungefär 6 månader innan byggnaden är färdig. Vid denna tidpunkt kommer också en ny företagsstyrelse tillsättas.

Alternativ som kvarstår är att outsourca all verksamhet till ett externt företag. Om denna lösning väljs, kommer vi att notifiera alla parkeringsägare i god tid och på organisatoriskt.

GNH Real Estate Developments d.o.o.

CarParkFly d.o.o. är dotterbolag till projektutvecklaren GNH Real Estate Developments d.o.o. Båda företagen är registrerade i Kroatien.

GNH Real Estate Developments d.o.o. är en ambitiös projektutvecklare med flera projekt på gång. Företaget samarbetar med flera lokala industriexperter och etablerade kroatiska företag för att försäkra högkvalitativ projektutveckling.

Du kan läsa mer om GNH Real Estate Developments och deras projekt här.