RISKVÄRDERING

Att köpa en parkeringsplats involverar vissa finansiella risker

Noggrann due diligence och extern rådgivning rekommenderas

RISKVÄRDERING

Att köpa en parkeringsplats involverar vissa finansiella risker

Noggrann due diligence och extern rådgivning rekommenderas

Vad är riskerna?

Köp av en eller flera bilparkeringar hos CarParkFly är – såsom alla andra investeringar – associerad med vissa riskfaktorer. Riskprofilen liknar investering i andra kommersiella fastigheter, men den har en del speciella element tillagda då det är ett nytt affärskoncept introducerad i en uppkommande ekonomi.Vad är riskerna?

Köp av en eller flera bilparkeringar hos CarParkFly är – såsom alla andra investeringar – associerad med vissa riskfaktorer. Riskprofilen liknar investering i andra kommersiella fastigheter, men den har en del speciella element tillagda då det är ett nytt affärskoncept introducerad i en uppkommande ekonomi.Vad är riskerna?

Koncept

Frånvaron av 1) säker inomhusparkering och 2) bemannad service med de 3) extremt begränsade möjligheterna för långtidsparkering, minimerar risken för låg beläggning. Detta är dock baserat på antagandet att efterfrågan för nämnda service finns och att antalet parkeringsplatser hos CarParkFly inte är för högt i relation till efterfrågan.

Det finns också en risk att marknaden är omogen och/eller så olik av sitt slag jämfört med flygplatserna som vi använt oss av för vår due diligence (dvs. Flygplatser i Europa med +2 miljoner passagerare), att konceptet i sig kanske inte är vinstgivande.

Koncept

Frånvaron av 1) säker inomhusparkering och 2) bemannad service med de 3) extremt begränsade möjligheterna för långtidsparkering, minimerar risken för låg beläggning. Detta är dock baserat på antagandet att efterfrågan för nämnda service finns och att antalet parkeringsplatser hos CarParkFly inte är för högt i relation till efterfrågan.

Det finns också en risk att marknaden är omogen och/eller så olik av sitt slag jämfört med flygplatserna som vi använt oss av för vår due diligence (dvs. Flygplatser i Europa med +2 miljoner passagerare), att konceptet i sig kanske inte är vinstgivande.

Konkurrens

Det finns för närvarande inga säkra inomhus parkeringsanläggningar vid Split Airport eller i närheten av flygplatsen. Möjligheterna till långtidsparkering är extremt begränsade. Det enda företag som kvalificerar sig som en verklig konkurrent erbjuder utomhusparkering utan tak till priset €35,00 – 39,00 per vecka med en mycket begränsad kapacitet på endast 30 platser med minimum säkerhet.

Om passagerarantalet fortsätter att stiga på samma sätt som det gjort under de senaste 5 – 10 åren, är det inte otänkbart att andra företag kommer köpa mark med bättre placering närmare flygplatsterminalen och erbjuda liknande service som den CarParkFly erbjuder. Detta kommer att vara en utmaning då mestadelen av marken vid flygplatsen är reserverad i annat syfte (i huvudsak jordbruk), men det är inte omöjligt. Då bemannad parkering är ett koncept som just nu saknas i hela Kroatien, är det mer logiskt att sikta in sig på andra flygplatser såsom Zagreb eller Dubrovnik där de skulle vara helt utan konkurrens.

Det finns ungefär 1000 gratis och avgiftsbelagda parkeringsplatser vid Split Airport, vilka mest troligt kommer alla vara avgiftsbelagda när flygtrafiken normaliseras. De här parkeringsplatserna är mycket nära (inom gångavstånd) till flygplatsterminalen och gör all konkurrens för korttidsparkering meningslös. Parkeringsplatserna är alla utomhus utan säkerhet eller bemannad service, och är inte lämpliga för långtidsparkering, vilket lämnar ett tomrum i marknaden för framtida service för CarParkFly.

Konkurrens

Det finns för närvarande inga säkra inomhus parkeringsanläggningar vid Split Airport eller i närheten av flygplatsen. Möjligheterna till långtidsparkering är extremt begränsade. Det enda företag som kvalificerar sig som en verklig konkurrent erbjuder utomhusparkering utan tak till priset €35,00 – 39,00 per vecka med en mycket begränsad kapacitet på endast 30 platser med minimum säkerhet.

Om passagerarantalet fortsätter att stiga på samma sätt som det gjort under de senaste 5 – 10 åren, är det inte otänkbart att andra företag kommer köpa mark med bättre placering närmare flygplatsterminalen och erbjuda liknande service som den CarParkFly erbjuder. Detta kommer att vara en utmaning då mestadelen av marken vid flygplatsen är reserverad i annat syfte (i huvudsak jordbruk), men det är inte omöjligt. Då bemannad parkering är ett koncept som just nu saknas i hela Kroatien, är det mer logiskt att sikta in sig på andra flygplatser såsom Zagreb eller Dubrovnik där de skulle vara helt utan konkurrens.

Det finns ungefär 1000 gratis och avgiftsbelagda parkeringsplatser vid Split Airport, vilka mest troligt kommer alla vara avgiftsbelagda när flygtrafiken normaliseras. De här parkeringsplatserna är mycket nära (inom gångavstånd) till flygplatsterminalen och gör all konkurrens för korttidsparkering meningslös. Parkeringsplatserna är alla utomhus utan säkerhet eller bemannad service, och är inte lämpliga för långtidsparkering, vilket lämnar ett tomrum i marknaden för framtida service för CarParkFly.

Ändringar av flygtrafik

Under coronavirus pandemin, har flygplatser över hela Europa sett en minskning i passagerarantalet med 60 – 95%. Nedgångar av denna storlek kommer helt säkert ha en negativ effekt på driften av parkeringsanläggningen. Även om de större lockdowns och de strikta flygplatsrestriktionerna som fanns under pandemin förhoppningsvis kommer vara sällsynta i framtiden, måste vi förvänta oss att flygresor är föremål för liknande restriktioner vid liknande event.

Vi förväntar oss att flygtrafiken normaliseras tills det att konstruktionen av CarParkFly är fullgjord. Effekterna av pandemin bör enligt vår åsikt inte ha någon negativ inverkan på driften av parkeringsanläggningen.

Ändringar av flygtrafik

Under coronavirus pandemin, har flygplatser över hela Europa sett en minskning i passagerarantalet med 60 – 95%. Nedgångar av denna storlek kommer helt säkert ha en negativ effekt på driften av parkeringsanläggningen. Även om de större lockdowns och de strikta flygplatsrestriktionerna som fanns under pandemin förhoppningsvis kommer vara sällsynta i framtiden, måste vi förvänta oss att flygresor är föremål för liknande restriktioner vid liknande event.

Vi förväntar oss att flygtrafiken normaliseras tills det att konstruktionen av CarParkFly är fullgjord. Effekterna av pandemin bör enligt vår åsikt inte ha någon negativ inverkan på driften av parkeringsanläggningen.

Covid-19 och andra pandemier

Covid-19 är en viktig riskfaktor eftersom den kan ha direkt inverkan på flygtrafik och passagerarantal, och i tur och ordning på uthyrning av parkeringsanläggningen. Ökande antal infektioner och flygplats lockdowns är problemområden.

Nya pandemier med andra virus eller annan typ av patogener, är också en risk för parkeringsanläggningen om de inverkar på flygtrafik, turism eller ekonomisk aktivitet i allmänhet.

Covid-19 och andra pandemier

Covid-19 är en viktig riskfaktor eftersom den kan ha direkt inverkan på flygtrafik och passagerarantal, och i tur och ordning på uthyrning av parkeringsanläggningen. Ökande antal infektioner och flygplats lockdowns är problemområden.

Nya pandemier med andra virus eller annan typ av patogener, är också en risk för parkeringsanläggningen om de inverkar på flygtrafik, turism eller ekonomisk aktivitet i allmänhet.

Ändringar i närområdet

Ändringar inom den lokala infrastrukturen såsom vägar, järnvägar, för flygplatsen i sig, etc, är en risk om det inverkar på transporttiden mellan flygplatsen och parkeringen.

Ändringar av områdesplaner vid flygplatsen (marken flygplatsen består för närvarande i huvudsak av jordbruksmark) kan göra det lättare för konkurrenter att köpa byggmark närmare flygplatsterminalen. Detta kan dock fungera tvärtom, restriktioner för marken i närheten av flygplatsen och kan göra det i princip omöjligt för konkurrenter att köpa byggmark nära flygplatsen.

Ändringar i närområdet

Ändringar inom den lokala infrastrukturen såsom vägar, järnvägar, för flygplatsen i sig, etc, är en risk om det inverkar på transporttiden mellan flygplatsen och parkeringen.

Ändringar av områdesplaner vid flygplatsen (marken flygplatsen består för närvarande i huvudsak av jordbruksmark) kan göra det lättare för konkurrenter att köpa byggmark närmare flygplatsterminalen. Detta kan dock fungera tvärtom, restriktioner för marken i närheten av flygplatsen och kan göra det i princip omöjligt för konkurrenter att köpa byggmark nära flygplatsen.

Fastighetspriser

Fluktuation i fastighetspriser kan inverka på det potentiella försäljningsvärdet av parkeringsplatserna. Om priserna sjunker över hela landet, kan detta inverka negativt på försäljningsvärdet. Samma kan inträffa med en negativ trend för de lokala fastighetspriserna.

Om marknaden kraschar kan detta också ändra försäljningsvärdet enormt. Det kan orsakas av externa faktorer (som var fallet under 2008), men kan också vara en direkt konsekvens av de fakta att fastighetspriserna har stigit i Kroatien sedan 2017.

Fastighetspriser

Fluktuation i fastighetspriser kan inverka på det potentiella försäljningsvärdet av parkeringsplatserna. Om priserna sjunker över hela landet, kan detta inverka negativt på försäljningsvärdet. Samma kan inträffa med en negativ trend för de lokala fastighetspriserna.

Om marknaden kraschar kan detta också ändra försäljningsvärdet enormt. Det kan orsakas av externa faktorer (som var fallet under 2008), men kan också vara en direkt konsekvens av de fakta att fastighetspriserna har stigit i Kroatien sedan 2017.

Demografi

Den minskade befolkningen av Split-Dalmatia och Kroatien i helhet är en riskfaktor då det minskar den allmänna ekonomiska aktiviteten i området som i sin tur indirekt kan inverka på det potentiella antalet slutanvändare för parkeringen.

Dessutom väljer en stor del av Kroatiens utbildade och arbetsföra befolkning att arbeta utomlands då löner i många andra länder är högre än i Kroatien, men också eftersom möjligheterna utomlands är mycket större än i hemlandet. Denna tendens kan också ha negativ effekt på Kroatiens ekonomi i sin helhet och indirekt för för antalet slutanvändare för parkeringen.

Demografi

Den minskade befolkningen av Split-Dalmatia och Kroatien i helhet är en riskfaktor då det minskar den allmänna ekonomiska aktiviteten i området som i sin tur indirekt kan inverka på det potentiella antalet slutanvändare för parkeringen.

Dessutom väljer en stor del av Kroatiens utbildade och arbetsföra befolkning att arbeta utomlands då löner i många andra länder är högre än i Kroatien, men också eftersom möjligheterna utomlands är mycket större än i hemlandet. Denna tendens kan också ha negativ effekt på Kroatiens ekonomi i sin helhet och indirekt för för antalet slutanvändare för parkeringen.

Ekonomi

Även om Kroatien upplever tillväxt som aldrig tidigare och den ekonomiska utsikten är bättre än någonsin, så är det omöjligt att veta vad som kommer att hända i framtiden. En del områden av landet är fortfarande under EU medeltal, vilket indikerar att det finns rum för tillväxt, men också för förbättring och förändring.

En minskning av ekonomin i allmänhet kommer helt säker influera antalet av uthyrningar av parkeringsplatser. Detta kommer också vara fallet om lokal ekonomi minskar.

Ekonomi

Även om Kroatien upplever tillväxt som aldrig tidigare och den ekonomiska utsikten är bättre än någonsin, så är det omöjligt att veta vad som kommer att hända i framtiden. En del områden av landet är fortfarande under EU medeltal, vilket indikerar att det finns rum för tillväxt, men också för förbättring och förändring.

En minskning av ekonomin i allmänhet kommer helt säker influera antalet av uthyrningar av parkeringsplatser. Detta kommer också vara fallet om lokal ekonomi minskar.

Naturkatastrofer

Det enda slaget av naturkatastrof som är en verklig risk är jordbävningar, som inträffar över medeltalet, men inte överdrivet ofta. Den senaste jordbävningen vara av magnitud 6,4 som inträffade i Kroatien mitt på dagen den 29 december 2020. Sedan 1950 har totalt 9 personer dött som konsekvens av jordbävningar i landet.

Även om arkitekter och ingenjörer som arbetar med CarParkFly följer alla regler, bestämmelser och föreskrifter för konstruktion i Kroatien, har en jordbävning potentialen att förstöra parkeringen helt och hållet. Skaderisken för parkeringen efter en jordbävning anses låg och hela anläggningen kommer att vara täckt av en obligatorisk försäkring.

Naturkatastrofer

Det enda slaget av naturkatastrof som är en verklig risk är jordbävningar, som inträffar över medeltalet, men inte överdrivet ofta. Den senaste jordbävningen vara av magnitud 6,4 som inträffade i Kroatien mitt på dagen den 29 december 2020. Sedan 1950 har totalt 9 personer dött som konsekvens av jordbävningar i landet.

Även om arkitekter och ingenjörer som arbetar med CarParkFly följer alla regler, bestämmelser och föreskrifter för konstruktion i Kroatien, har en jordbävning potentialen att förstöra parkeringen helt och hållet. Skaderisken för parkeringen efter en jordbävning anses låg och hela anläggningen kommer att vara täckt av en obligatorisk försäkring.

Andra faktorer

Syftet med denna sektion är att täcka de viktigaste och de flesta risker associerade med köpet av en parkeringsplats hos CarParkFly. Vänligen notera att riskerna angivna här är inte en extensiv lista och vi rekommenderar starkt att du genomför din egen due diligence och söker extern rådgivning före köp av parkeringsplats i projektet.

Andra faktorer som kan ha en negativ inverkan på driften av parkeringen inkluderar politiska förändringar, force majeure, etc. Dessa faktorer anses vara låg risk och kommer inte beskrivas vidare här.

Andra faktorer

Syftet med denna sektion är att täcka de viktigaste och de flesta risker associerade med köpet av en parkeringsplats hos CarParkFly. Vänligen notera att riskerna angivna här är inte en extensiv lista och vi rekommenderar starkt att du genomför din egen due diligence och söker extern rådgivning före köp av parkeringsplats i projektet.

Andra faktorer som kan ha en negativ inverkan på driften av parkeringen inkluderar politiska förändringar, force majeure, etc. Dessa faktorer anses vara låg risk och kommer inte beskrivas vidare här.

Sammanfattning

Projektet har definitivt en del nackdelar. De viktigaste är 1) avståndet från projektet till flygplatsterminalen som kan ge konkurrenter en fördel, och 2) fakta är att bemannad parkering vid flygplatser inte finns tidigare som koncept i Kroatien. En tredje viktig riskfaktor är planerade antalet av parkeringsplatser som kan vara för högt i relation till efterfrågan. Om så är fallet kan det allvarligt inverka lönsamheten för parkeringsuthyrningen.

Om du köper en eller flera parkeringsplatser som en långtidsinvestering, bör du noggrant överväga alla riskfaktorer. Vi rekommenderar också att du genomför din egen due diligence vad det gäller vårt projekt såväl som marknaden i allmänhet, och att du söker professionell, oberoende investeringsrådgivning.

Sammanfattning

Projektet har definitivt en del nackdelar. De viktigaste är 1) avståndet från projektet till flygplatsterminalen som kan ge konkurrenter en fördel, och 2) fakta är att bemannad parkering vid flygplatser inte finns tidigare som koncept i Kroatien. En tredje viktig riskfaktor är planerade antalet av parkeringsplatser som kan vara för högt i relation till efterfrågan. Om så är fallet kan det allvarligt inverka lönsamheten för parkeringsuthyrningen.

Om du köper en eller flera parkeringsplatser som en långtidsinvestering, bör du noggrant överväga alla riskfaktorer. Vi rekommenderar också att du genomför din egen due diligence vad det gäller vårt projekt såväl som marknaden i allmänhet, och att du söker professionell, oberoende investeringsrådgivning.

Mer Information

Fyll i kontaktformuläret nedan och kontakta oss.