Sekretesspolicy

Giltighetsdatum: 3. september 2018

CarParkFly (”oss”, ”vi” eller ”vår”) driver https://carparkfly.com/ (”tjänsten”).

Denna sida informerar dig om våra policys gällande insamling, användning och utlämnande av personuppgifter när du använder vår tjänst och de val du har kopplat till dessa data.

Vi använder dina uppgifter för att leverera och förbättra tjänsten. Om du ska använda tjänsten accepterar du insamling och användning av information i enlighet med denna policy. Om inget annat anges i denna sekretesspolicy har de uttryck som används i denna sekretesspolicy samma innebörd som i våra villkor som finns tillgängliga från https://carparkfly.com/

 

Insamling och användning av information

Vi samlar flera olika typer av information för olika ändamål för att leverera och förbättra vår service till dig.

 

Typer av insamlade uppgifter

 

Personuppgifter

När vi använder vår tjänst, kan vi be dig att ge oss viss personligt identifierbar information, som kan användas för att kontakta eller identifiera dig (”personlig information”). Personligt identifierbar information kan inkludera, men är inte begränsat till:

 • E-postadress
 • Förnamn och efternamn
 • Telefonnummer
 • Cookies och användningsdata

 

Användningsdata

Vi kan också samla in information om, hur tjänsten tillgås och används (”användningsdata”). Dessa data kan innehålla information om din dators Internetprotokolladress (IP-adress), webbläsartyp, webbläsarversion, delar av vår webbplats du besöker, tid och datum för ditt besök, tid som spenderas på dessa sidor, unika enhets-ID och andra diagnostiska data.

 

Spårning & Cookie-data

Vi använder cookies och liknande spårningstekniker för att spåra aktiviteten på vår hemsida.

Cookies är filer med en liten mängd data som kan innehålla en anonym identifierare. Cookies skickas till din webbläsare från en webbplats och lagras på din enhet. Spårningstekniker som används inkluderar beacons, taggar och skript, som används för att samla in och spåra information samt för att förbättra och analysera vår hemsida.

Du kan instruera din webbläsare att avvisa alla cookies eller att ange när en cookie skickas. Om du inte accepterar cookies kan du dock inte använda vissa delar av vår hemsida.

Exempel på cookies vi använder:

 • Sessionscookies. Vi använder sessionscookies för att driva vår hemsida.
 • Preferenscookies. Vi använder preferenscookies för att komma ihåg dina preferenser och olika inställningar.
 • Säkerhetscookies. Vi använder säkerhetscookies för säkerhetsändamål.

 

Användning av data

CarParkFly använder de insamlade uppgifterna för olika ändamål:

 • Att leverera och underhålla hemsidan
 • För att meddela dig om ändringar på vår hemsida
 • För att ge dig möjligheten att delta i interaktiva funktioner på vår hemsida, när du väljer att göra det
 • Att ge kundvård och support
 • För att leverera analyser eller värdefull information så att vi kan förbättra hemsidan
 • För att upptäcka, förebygga och lösa tekniska problem

 

Dataöverföring

Din information, härefter personuppgifter, kan överföras till – och underhållas på – datorer som finns utanför din stat, provins, land eller annan statlig jurisdiktion, där dataskyddslagar kan skilja sig från din jurisdiktion.

Om du väljer att ge oss information, observera att vi överför uppgifterna, härefter personuppgifter, till Storbritannien och behandlar dem där.

Ditt samtycke till denna sekretesspolicy följt av din inlämning av sådan information representerar ditt godkännande av denna överföring.

CarParkFly kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att dina data behandlas säkert och i enlighet med denna sekretesspolicy, och inget utlämnande av din personliga information kommer att ske i någon organisation eller land om det inte finns tillräckliga kontroller på plats inklusive säkerheten för dina data och annan personlig information.

 

Överföring av uppgifter

 

Rättsliga anspråk

CarParkFly kan lämna ut dina personuppgifter i god tro för att:

 • Att uppfylla en laglig förpliktelse
 • Att skydda och försvara CarParkFly’s rättigheter eller egendom
 • För att förhindra eller undersöka eventuella missgärningar i samband med hemsidan
 • För att beskydda den personliga säkerheten för användare av hemsidan eller allmänheten
 • För att beskydda rättsligt ansvar

 

Datasäkerhet

Säkerheten för dina data är viktig för oss, men kom ihåg att ingen metod för överföring via Internet, eller metod för elektronisk lagring är 100% säker. Även om vi strävar efter att använda kommersiellt acceptabla medel för att skydda dina personuppgifter, kan vi inte garantera dess absoluta säkerhet.

 

Tjänsteleverantörer

Vi kan anlita tredjepartsföretag och personer för att underlätta vår tjänst (”tjänsteleverantörer”), för att leverera tjänsten för vår räkning, för att utföra servicerelaterade tjänster eller för att hjälpa oss att analysera hur vår tjänst används.

Dessa tredje parter har endast tillgång till din personliga information för att utföra dessa uppgifter för vår räkning och är förpliktade att inte avslöja eller använda den för något annat ändamål.

 

Analytics

Vi kan använda tredjepartsleverantörer av tjänster för att övervaka och analysera användningen av vår tjänst.

 • Google Analytics: Google Analytics är en webbanalys tjänst från Google som spårar och rapporterar trafiken på hemsidan. Google använder insamlade data för att spåra och övervaka användningen av vår tjänst. Dessa data delas med andra tjänster från Google. Google kan använda insamlade data för att kontextualisera och anpassa annonserna i sitt eget annonsnätverk. Du kan välja bort tillgängligheten för din aktivitet i Google Analytics genom att installera webbläsartillägget för att välja bort Google Analytics. Tillägget förhindrar att Google Analytics JavaScript (GA.js, Analytics.js och DC.js) delar information om besöksaktivitet med Google Analytics. Mer information om Googles sekretess praxis finns på webbsidan: Google Privacy & terms.

 

Länkar till andra webbplatser

Vår tjänst kan innehålla länkar till andra hemsidor; som inte drivs av oss. Om du klickar på en tredjepartslänk kommer du att hänvisas till den tredje parts hemsida. Vi rekommenderar att du granskar sekretesspolicyn för alla hemsidor du besöker.

Vi har ingen kontroll över – och tar inget ansvar för innehåll, sekretesspolicy eller praxis på tredje parts hemsidor eller – tjänster.

 

Barns sekretess

Vår service riktar sig inte till personer under 18 år (”barn”).

Vi samlar medvetet inte in personligt identifierbar information från personer under 18 år. Om du är förälder eller vårdnadshavare och du är medveten om att dina barn har försett oss med personuppgifter, kontakta oss. Om vi blir medvetna om att vi har samlat in personlig information från barn utan föräldrarnas medgivande, kommer vi att vidta nödvändiga åtgärder för att ta bort denna information från våra servrar.

 

Förändringar i denna sekretesspolicy

Vi kan komma att uppdatera vår sekretesspolicy då och då. Vi kommer att meddela dig om eventuella ändringar genom att publicera den nya sekretesspolicyn på denna sida.

Vi kommer att hålla dig informerad via e-post och/ eller ett tydligt meddelande på vår hemsida innan ändringen träder i kraft och uppdatera ”giltighetsdatumet” högst upp i denna sekretesspolicy.

Du rekommenderas att granska denna sekretesspolicy regelbundet för eventuella ändringar. Ändringar i denna sekretesspolicy kommer att gälla när de publiceras på denna sida.

 

Kontakta oss

Om du har några frågor om denna sekretesspolicy, kontakta oss:

 • Pr. e-post: info@carparkfly.com
 • Genom att besöka denna sida på vår hemsida: https://carparkfly.com/sv/kontakta-oss