CarParkFly Split

AVKASTNINGSMODELL

CarParkFly Split

AVKASTNINGSMODELL

CarParkFly Split

Minsta investering:€23.000 (€10.000 förskott)
Förväntad avkastning år 1 - 2:16% (8% per år de första 2 åren)
Förväntad avkastning år 1 - 5:44,5% (ackumulerade över 5 år)
Potentiella källor till avkastning:Hyresintäkter och värdeökning
Markedsstørrelse:$12.6 miljarder (beräknad av Colliers)
Minsta investering:€23.000 (€10.000 förskott)
Förväntad avkastning år 1 - 2:16% (8% per år de första 2 åren)
Förväntad avkastning år 1 - 5:44,5% (ackumulerade över 5 år)
Potentiella källor till avkastning:Hyresintäkter och värdeökning
Marknadsstorlek:$12.6 miljarder (beräknad av Colliers)

Var medveten om att förväntningarna på avkastning nedan gäller endast CarParkFly Split projektet.

Förväntad avkastning

Ovanstående figur visar den förväntade avkastningen för investeringar i en parkeringsplats i CarParkFly Split projektet.

Bortsett från hyresintäkterna ovan, är det också möjligt att tjäna en vinst genom att sälja parkeringsplatsen. Våra förväntningar över en femårsperiod är att marknadspriset på en parkeringsplats i CarParkFly Split projektet kommer att öka med 5 – 20%. Detta innebär en 5 – 20% ökning av värdet och därmed en motsvarande vinst.

Förväntad avkastning

Ovanstående figur visar den förväntade avkastningen för investeringar i en parkeringsplats i CarParkFly Split projektet.

Bortsett från hyresintäkterna ovan, är det också möjligt att tjäna en vinst genom att sälja parkeringsplatsen. Våra förväntningar över en femårsperiod är att marknadspriset på en parkeringsplats i CarParkFly Split projektet kommer att öka med 5 – 20%. Detta innebär en 5 – 20% ökning av värdet och därmed en motsvarande vinst.

Investeringsöversikt

År 1 & 2 (8% förväntat nettoavkastning per år)

Antal parkeringsplatserKöpeskillingHyresintäkterAvgifterNettohyresintäkter
Parkeringsplats x 1€23.000€3.680-€3.680
Parkeringsplats x 2€46.000€7.360-€7.360
Parkeringsplats x 3€69.000€11.040-€11.040
Parkeringsplats x 4€92.000€14.720-€14.720
Parkeringsplats x 5€115.000€18.400-€18.400
Ackumulerade värdenTotal investeringInkomst år 1 + 2Kostnader år 1 + 2Nettointäkter år 1 + 2

År 3 & 4 (10,7% förväntad nettoavkastning per år)

Antal parkeringsplatserKöpeskillingHyresintäkterAvgifterNettohyresintäkter
Parkeringsplats x 1€23.000€5.822€900€4.922
Parkeringsplats x 2€46.000€11.644€1.800€9.844
Parkeringsplats x 3€69.000€17.466€2.700€14.766
Parkeringsplats x 4€92.000€23.288€3.600€19.688
Parkeringsplats x 5€115.000€29.110€4.500€24.610
Ackumulerade värdenTotal investeringInkomst år 3 + 4Kostnader år 3 + 4Nettointäkter år 3 + 4

År 5 (12% förväntad nettoavkastning)

Antal parkeringsplatserKöpeskillingHyresintäkterAvgifterNettohyresintäkter
Parkeringsplats x 1€23.000€3.210€450€2.760
Parkeringsplats x 2€46.000€6.420€900€5.520
Parkeringsplats x 3€69.000€9.630€1.350€8.280
Parkeringsplats x 4€92.000€12.840€1.800€11.040
Parkeringsplats x 5€115.000€16.050€2.250€13.800
Total investeringInkomst år 5Kostnader år 5Nettointäkter år 5

År 5 (total hyresintäkter + vinst vid återförsäljning)

Antal parkeringsplatserKöpeskillingÅterförsäljningsprisVinstNettohyresintäkterTotal hyresintäkter + vinstTotalt värde
Parkeringsplats x 1€23.000€27.600€4.600€14.042€18.642€41.642
Parkeringsplats x 2€46.000€55.200€9.200€28.084€65.368€111.368
Parkeringsplats x 3€69.000€82.800€13.800€42.126€140.178€209.178
Parkeringsplats x 4€92.000€110.400€18.400€56.168€243.072€335.072
Parkeringsplats x 5€115.000€138.000€23.000€70.210€374.050€489.050
Total investeringFörsäljningspris år 520% värdeökningÅr 1 - 5 totalHyresintäkter + vinst vid återförsäljningHyresintäkter + vinst + köpeskilling

Investeringsöversikt

År 1 & 2

8% förväntat nettoavkastning per år

Antal p-platserKöpe-skillingHyres-intäkterAvgifterNetto hyres-intäkter
P-plats x 1€23.000€3.680-€3.680
P-plats x 2€46.000€7.360-€7.360
P-plats x 3€69.000€11.040-€11.040
P-plats x 4€92.000€14.720-€14.720
P-plats x 5€115.000€18.400-€18.400
Acku-mule-rade värdenTotal investeringInkomst år 1 + 2Kostnader år 1 + 2Nettointäkt år 1 + 2

År 3 & 4

10,7% förväntad nettoavkastning per år

Antal p-platserKöpe-skillingHyres-intäkterAvgifterNetto hyres-intäkter
P-plats x 1€23.000€5.822€900€4.922
P-plats x 2€46.000€11.644€1.800€9.844
P-plats x 3€69.000€17.466€2.700€14.766
P-plats x 4€92.000€23.288€3.600€19.688
P-plats x 5€115.000€29.110€4.500€24.610
Acku-mule-rade värdenTotal investeringInkomst år 3 + 4Kostnader år 3 + 4Nettointäkt år 3 + 4

År 5

12% förväntad nettoavkastning

Antal p-platserKöpe-skillingHyres-intäkterAvgifterNetto hyres-intäkter
P-plats x 1€23.000€3.210€450€2.760
P-plats x 2€46.000€6.420€900€5.520
P-plats x 3€69.000€9.630€1.350€8.280
P-plats x 4€92.000€12.840€1.800€11.040
P-plats x 5€115.000€16.050€2.250€13.800
Total investeringInkomst år 5Kostnader år 5Nettointäkt år 5

År 5

total hyresintäkter + vinst vid återförsäljning

#Købs-prisÅterför-säljnings-prisVinstNetto hyres-intäkterTotal hyres-intäkter + vinstTotalt värde
123.00027.6004.60014.04218.64241.642
246.00055.2009.20028.08465.368111.368
369.00082.80013.80042.126140.178209.178
492.000110.40018.40056.168243.072335.072
5115.000138.00023.00070.210374.050489.050
Total invest-eringFörsälj-nings-pris år 520% värde-ökningÅr 1 - 5 totalHyres-intäkter + vinst vid återför-säljningHyres-intäkter + vinst + köpe-skilling

KONTAKTA OSS

Du är mycket välkommen att kontakta oss om du har frågor eller vill begära en investeringsmöjlighet.