CarParkFly Split

AVKASTNINGSMODELL

CarParkFly Split

AVKASTNINGSMODELL

CarParkFly Split

Minimum investering:€ 23.000 (€ 10.000 i insättningar)
Förväntad avkastning år 1 - 2:16% (8% per år de första 2 åren)
Förväntad avkastning år 1 - 5:50% (ackumulerats över 5 år)
Potentiella avkastningskällor:Hyresintäkter och värdeökning
Marknadens storlek:$ 12,6 miljarder (uppskattat av Colliers)
Minsta investering:€ 23.000 (€ 10.000 i insättningar)
Förväntad avkastning år 1 - 2:16% (8% per år de första 2 åren)
Förväntad avkastning år 1 - 5:50% (ackumulerats över 5 år)
Potentiella avkastningskällor:Hyresintäkter och värdeökning
Marknadens storlek:$ 12,6 miljarder (uppskattat av Colliers)

Observera att förväntningarna på avkastning endast gäller CarParkFly Split-projektet.

Förväntad avkastning

Figuren ovan visar den förväntade avkastningen vid investering i en parkeringsplats i CarParkFly Split-projektet.

Bortsett från hyresintäkterna som ses ovan, är det också möjligt att göra vinst genom att sälja parkeringsplatsen vidare. Våra förväntningar under en 5-årsperiod är, att marknadspriset för en parkeringsplats i CarParkFly Split-projektet kommer att öka med 5 – 20%. Det innebär en värdeökning på 5 – 20% och därmed en motsvarande vinst vid återförsäljning.

Förväntad avkastning

Figuren ovan visar den förväntade avkastningen vid investering i en parkeringsplats i CarParkFly Split-projektet.

Bortsett från hyresintäkterna som ses ovan, är det också möjligt att göra vinst genom att sälja parkeringsplatsen vidare. Våra förväntningar under en 5-årsperiod är, att marknadspriset för en parkeringsplats i CarParkFly Split-projektet kommer att öka med 5 – 20%. Det innebär en värdeökning på 5 – 20% och därmed en motsvarande vinst vid återförsäljning.

Investeringsöversikt

År 1 & 2 (8% förväntad avkastning per år)

Antal parkeringsplatserInköpsprisetHyresintäkter
Parkeringsplats x 1€23.000€3.680
Parkeringsplats x 2€46.000€7.360
Parkeringsplats x 3€69.000€11.040
Parkeringsplats x 4€92.000€14.720
Parkeringsplats x 5€115.000€18.400
Total investeringIntäkt år 1 + 2

År 3 & 4 (10,7% förväntad avkastning per år)

Antal parkeringsplatserInköpsprisetHyresintäkter
Parkeringsplats x 1€23.000€5.822
Parkeringsplats x 2€46.000€11.644
Parkeringsplats x 3€69.000€17.466
Parkeringsplats x 4€92.000€23.288
Parkeringsplats x 5€115.000€29.110
Total investeringIntäkt år 3 + 4

År 5 (12,1% förväntad avkastning)

Antal parkeringsplatserInköpsprisetHyresintäkter
Parkeringsplats x 1€23.000€3.210
Parkeringsplats x 2€46.000€6.420
Parkeringsplats x 3€69.000€9.630
Parkeringsplats x 4€92.000€12.840
Parkeringsplats x 5€115.000€16.050
Total investeringIntäkt år 5

Investeringsöversikt

År 1 & 2

8% förväntat avkastning per år

Antal p-platserInköps-prisetHyres-intäkter
P-plats x 1€23.000€3.680
P-plats x 2€46.000€7.360
P-plats x 3€69.000€11.040
P-plats x 4€92.000€14.720
P-plats x 5€115.000€18.400
Total investeringIntäkt år 1 + 2

År 3 & 4

10,7% förväntad avkastning per år

Antal p-platserInköps-prisetHyres-intäkter
P-plats x 1€23.000€5.822
P-plats x 2€46.000€11.644
P-plats x 3€69.000€17.466
P-plats x 4€92.000€23.288
P-plats x 5€115.000€29.110
Total investeringIntäkt år 3 + 4

År 5

12,1% förväntad avkastning

Antal p-platserInköps-prisetHyres-intäkter
P-plats x 1€23.000€3.210
P-plats x 2€46.000€6.420
P-plats x 3€69.000€9.630
P-plats x 4€92.000€12.840
P-plats x 5€115.000€16.050
Total investeringIntäkt år 5

KONTAKTA OSS

Tveka inte att kontakta oss, om du har några frågor eller vill höra mer om en specifik investeringsmöjlighet.