CarParkFly Split

AVKASTNINGSMODELL

CarParkFly Split

AVKASTNINGSMODELL

CarParkFly Split

Minsta investering:€23.000 (€10.000 förskott)
Förväntad avkastning år 1 - 2:16% (8% per år de första 2 åren)
Förväntad avkastning år 1 - 5:50% (ackumulerade över 5 år)
Potentiella källor till avkastning:Hyresintäkter och värdeökning
Markedsstørrelse:$12.6 miljarder (beräknad av Colliers)
Minsta investering:€23.000 (€10.000 förskott)
Förväntad avkastning år 1 - 2:16% (8% per år de första 2 åren)
Förväntad avkastning år 1 - 5:50% (ackumulerade över 5 år)
Potentiella källor till avkastning:Hyresintäkter och värdeökning
Marknadsstorlek:$12.6 miljarder (beräknad av Colliers)

Var medveten om att förväntningarna på avkastning nedan gäller endast CarParkFly Split projektet.

Förväntad avkastning

Ovanstående figur visar den förväntade avkastningen för investeringar i en parkeringsplats i CarParkFly Split projektet.

Bortsett från hyresintäkterna ovan, är det också möjligt att tjäna en vinst genom att sälja parkeringsplatsen. Våra förväntningar över en femårsperiod är att marknadspriset på en parkeringsplats i CarParkFly Split projektet kommer att öka med 5 – 20%. Detta innebär en 5 – 20% ökning av värdet och därmed en motsvarande vinst.

Förväntad avkastning

Ovanstående figur visar den förväntade avkastningen för investeringar i en parkeringsplats i CarParkFly Split projektet.

Bortsett från hyresintäkterna ovan, är det också möjligt att tjäna en vinst genom att sälja parkeringsplatsen. Våra förväntningar över en femårsperiod är att marknadspriset på en parkeringsplats i CarParkFly Split projektet kommer att öka med 5 – 20%. Detta innebär en 5 – 20% ökning av värdet och därmed en motsvarande vinst.

Investeringsöversikt

År 1 & 2 (8% förväntat avkastning per år)

Antal parkeringsplatserKöpeskillingHyresintäkter
Parkeringsplats x 1€23.000€3.680
Parkeringsplats x 2€46.000€7.360
Parkeringsplats x 3€69.000€11.040
Parkeringsplats x 4€92.000€14.720
Parkeringsplats x 5€115.000€18.400
Total investeringInkomst år 1 + 2

År 3 & 4 (10,7% förväntad avkastning per år)

Antal parkeringsplatserKöpeskillingHyresintäkter
Parkeringsplats x 1€23.000€5.822
Parkeringsplats x 2€46.000€11.644
Parkeringsplats x 3€69.000€17.466
Parkeringsplats x 4€92.000€23.288
Parkeringsplats x 5€115.000€29.110
Total investeringInkomst år 3 + 4

År 5 (12,1% förväntad avkastning)

Antal parkeringsplatserKöpeskillingHyresintäkter
Parkeringsplats x 1€23.000€3.210
Parkeringsplats x 2€46.000€6.420
Parkeringsplats x 3€69.000€9.630
Parkeringsplats x 4€92.000€12.840
Parkeringsplats x 5€115.000€16.050
Total investeringInkomst år 5

Investeringsöversikt

År 1 & 2

8% förväntat avkastning per år

Antal p-platserKöpe-skillingHyres-intäkter
P-plats x 1€23.000€3.680
P-plats x 2€46.000€7.360
P-plats x 3€69.000€11.040
P-plats x 4€92.000€14.720
P-plats x 5€115.000€18.400
Total investeringInkomst år 1 + 2

År 3 & 4

10,7% förväntad avkastning per år

Antal p-platserKöpe-skillingHyres-intäkter
P-plats x 1€23.000€5.822
P-plats x 2€46.000€11.644
P-plats x 3€69.000€17.466
P-plats x 4€92.000€23.288
P-plats x 5€115.000€29.110
Total investeringInkomst år 3 + 4

År 5

12,1% förväntad avkastning

Antal p-platserKöpe-skillingHyres-intäkter
P-plats x 1€23.000€3.210
P-plats x 2€46.000€6.420
P-plats x 3€69.000€9.630
P-plats x 4€92.000€12.840
P-plats x 5€115.000€16.050
Total investeringInkomst år 5

KONTAKTA OSS

Du är mycket välkommen att kontakta oss om du har frågor eller vill begära en investeringsmöjlighet.