FAQ

Vanliga frågor och svar

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR

För uppdaterad information om priser, bör du kontakta oss direkt, eftersom priset på varje parkeringsplats kan variera kraftigt beroende på dess läge och den rådande marknadssituationen.

Investerare som köper parkeringsplatser innan de byggs, får platserna till ett reducerat pris (dvs. ett pris betydligt lägre än det beräknade marknadspriset). Detta gör så att investerarens pris betydligt lägre än det förväntade priset när du färdigställer parkeringsfaciliteten. På så sätt säkerställs så sunda marginaler som möjligt i förhållande till vinsten från återförsäljning. Det låga inköpspriset gör också att den nuvarande avkastningen (från parkeringsavgifter) procentuellt högre. För investerare är priset på en enda parkeringsplats normalt någonstans mellan € 20 000 och € 40 000.

Du har möjlighet att köpa en enda parkeringsplats eller flera platser, beroende på dina personliga preferenser och investeringsstrategi. Förutom den ökade potentialen, är fördelen med att köpa fler parkeringsplatser möjligheten att samla dem i en egendom, vilket resulterar i mindre utgifter för notarien.

Avkastning kan genereras på två sätt: 1) parkeringsavgifter som betalas av kunder, som parkerar sina bilar på parkeringsplatser, och 2) mervärde som kommer från skillnaden i parkeringens låga inköpspris och marknadspriset. Dessutom tenderar nybyggda parkeringsplatser i allmänhet att öka i värde med tiden.

Vi strävar efter att leverera den förväntade avkastningen till våra investerare, men vi kan inte garantera att den levereras. Som med alla andra investeringar, kan avkastningen fluktuera eftersom det beror på flera faktorer. Dessa inkluderar bland annat antalet kunder som parkerar på platserna, konkurrenssituationen, den generella marknadssituationen, det genomsnittliga priset kunderna betalar för att parkera och andra. Antalet kunder som parkerar på platserna påverkas särskilt av utvecklingen av passagerarantalet, men också av förbättringar av parkeringsanläggningar och mängden av medel som spenderas på marknadsföring. De sistnämnda uppgifterna utförs av CarParkFlys förvaltningsbolag och gynnar alla investerare. Som ett resultat av detta förväntar vi oss att årsinkomsten ökar med tiden.

Vi anger alltid avkastningen i våra projekt som nettoavkastning, eftersom vi kommer att sträva efter att göra investeringen så transparent som möjligt (nettoavkastning är den totala inkomst som investeringen har genererat med alla utgifter avdragna (nettoavkastning = avskrivning – omkostnad).

Alla parkeringsplatser köps som en privat, kommersiell egendomsinvestering som en egendom i den enskilda investerarens eget namn eller i namn av ett investeringsföretagen. Parkeringsplatserna ägs juridiskt sett, med andra ord av de individuella investerarna eller investeringsföretagen. Detta gör det möjligt för investerare att sälja, hyra ut eller driva sina egna parkeringsplatser när som helst, som de vill. På samma sätt är investerare fria att använda tredje part (fastighetsmäklare, biluthyrningsföretag etc.) för att sälja, hyra ut eller driva parkeringsplatserna.

På investerarens begäran har CarParkFly möjlighet att sälja vidare investerarens parkeringsplats(er). Vi har också möjlighet att sälja vidare genom en av våra försäljningspartners.

När en parkeringsplats säljs vidare via CarParkFly, marknadsför vi den till potentiella köpare till ett pris, som är minst 20% högre än det ursprungliga inköpspriset. Potentiella köpare inkluderar slutanvändare (som parkerar på parkeringen), företagsanvändare, privata investerare, investeringsverksamheter, institutionella investerare osv.

Dina investerade medel hanteras uteslutande av projektutvecklaren, och aldrig av CarParkFly eller någon av våra försäljningspartners.

Nej, CarParkFly tar inte ut några avgifter. Observera att utvecklaren av våra projekt samt våra försäljningspartners kan ta ut avgifter.

De kompletta detaljerna i hyresintäkterna varierar från projekt till projekt, och kan rekvireras genom att kontakta oss eller någon av våra försäljningspartners. Observera att alla driftskostnader redan har dragits från de procentuella avkastningarna som anges på vår hemsida och på våra prislistor.

En parkeringsplats är en långsiktig, tillgångsbaserad, kommersiell egendom som genererar intäkter. Dessutom, kan den – om den analyseras, väljs och underhålls korrekt – eventuellt öka avsevärt i värde med tiden. Parkeringsplatser kan vara ett utmärkt sätt att diversifiera en investerares portfölj på.

Alla våra parkeringsanläggningar är utrustade med professionella larmsystem och videoövervakning. Din parkeringsplats är tillgänglig 7 dagar i veckan och alla parkeringsanläggningar har toppsäkra in- och utgångar, som övervakas 24 timmar om dygnet.

Ja, vi bygger bara parkeringsprojekt i länder och områden där den enskilde investeraren kan få en registrerad handling i sitt namn (eller i ett företags namn). Handlingen utfärdas av de lokala myndigheterna och registreras alltid när projektet är avslutat.

Som nämnts ovan, alla investerare ges en handling i eget namn eller i namn av deras företag. Handlingen utfärdas av de lokala myndigheterna i det land där parkeringsprojektet är beläget. Handlingen är ett bevis på att du köpte parkeringsplatserna. Alla investerare får också ett kvitto samt ett kontrakt från projektets utvecklare (det är utvecklaren som får alla betalningar när parkeringsplatserna köps).

LÅG RISK

Flygplatsparkering anses vara en lågriskinvestering.

HÖG AVKASTNING

Denna investering har potential att ge en hög avkastning samtidigt som en återkommande avkastning.

DIVERSIFICERING

Parkeringsplatser kan diversifiera din portfölj och därmed sprida din risk.

PASSIV INVESTERING

CarParkFly hanterar allt det praktiska, vilket gör detta till en passiv investering.

LÅG RISK

Flygplatsparkering anses vara en lågriskinvestering.

HÖG AVKASTNING

Denna investering har potential att ge en hög avkastning samtidigt som en återkommande avkastning.

DIVERSIFICERING

Parkeringsplatser kan diversifiera din portfölj och därmed sprida din risk.

PASSIV INVESTERING

CarParkFly hanterar allt det praktiska, vilket gör detta till en passiv investering.